Data ostaniej modyfikacji:
2016-06-03
Ilość wejść na stronę:
786149Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie 15 grudnia 2005 r. na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Do jej zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

AKTUALNOŚCI

Międzynarodowe Programy Kształcenia

2016-05-31

Konkurs NCBR na „Międzynarodowe Programy Kształcenia”

Łatwiejszy dostęp do międzynarodowych programów studiów, rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych czy sprowadzenie do Polski cenionych, zagranicznych wykładowców – to cele nowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Na program „Międzynarodowe Programy Kształcenia” NCBR przeznaczy 145 mln złotych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe bez ograniczenia co do ich wielkości. „Międzynarodowe Programy Kształcenia” będą mogły więc trafić nawet do mniejszych jednostek, kształcących mniej niż 100 studentów stacjonarnych.


 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: http://ncbr.gov.pl

„Międzynarodowe Programy Kształcenia” będą realizowane w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. Nabór wniosków potrwa od 27 czerwca do 29 lipca 2016 r.

 

Więcej ...

Bezpieczeństwo na uczelniach, Warszawa 26.06.2016r.

2016-05-31

Instytut  PWN  i   Wydawnictwo Lekarskie  PZWL inauguruje w czerwcu 2016 r.   cykl konferencji "Bezpieczeństwo na uczelniach".

Zapraszają  do   udziału  w  konferencji  w Warszawie  w  dniu  26.06.2016 r.  Więcej  informacji  w   linku. 

Koszt  udziału 699 zl. +VAT.

 

 

 

Więcej ...

9.06.2016 r. Konferencja

2016-05-31

Zapraszamy  Państwa do bezpłatnego udziału w konferencji nt. Bezpieczeństwa  IT

Termin: 09 czerwca 2016 r.

Miejsce: Warszawa,  Businessman Institute, Trakt Lubelski 40a

Więcej ...