Data ostaniej modyfikacji:
2016-09-16
Ilość wejść na stronę:
798896Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie 15 grudnia 2005 r. na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Do jej zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

AKTUALNOŚCI

XXI Zgromadzenie Plenarne 20-21.10.2016 Warszawa

2016-09-16


 

Magnificencje, Drogie Koleżanki i Koledzy Rektorzy, Członkowie Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,

W dniach 20-21 października br w Warszawie , na zaproszenie Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych , odbędzie się XXI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, poświęcone podsumowaniu bieżącej kadencji, wyborom władz Konferencji na kolejne cztery lata, ale przede wszystkim analizie działalności Konferencji i określeniu jej miejsca na mapie obecnej i przewidywanej sytuacji polskiego szkolnictwa wyższego. To ważne sprawy obligują członków Konferencji do niezbędnej obecności, uczestnictwa w dyskusji i powierzenia legitymacji do pracy wybranemu Prezydium. Z innych ważnych roboczych kwestii wymienić należy spotkanie z przedstawicielem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz zaproszonymi gośćmi z instytucji centralnych szkolnictwa wyższego.

Drogie Koleżanki i Koledzy Rektorzy, miniona kadencja stała się czasem ważnych zmagań z istotnymi zdarzeniami w Polsce, których bieg zdominował sposób obecności w ciałach reprezentujących społeczność akademicką.

Wszystkie nasze działania ukazują stałą obecność przedstawicieli KRZaSP, jako ciała umocowanego w Ustawie, w przedsięwzięciach ogólnokrajowych, zarówno tych o charakterze fundamentalnym, jak i zwykłych, roboczych, które są w toku. Jest to możliwe wyłącznie przy ofiarnym zaangażowaniu społecznym członków naszej Konferencji. Uświadomione środowiskowo partnerstwo obu sektorów, wzajemna akceptacja i wspólna obrona przed zagrożeniami stały się najważniejszym owocem minionej kadencji.

Trzeba również wspomnieć o trudnościach organizacyjnych. Ruch personalny (kadrowy) zdziesiątkował skład Prezydium Konferencji. Sytuacja ta zmusza do refleksji przy zgłaszaniu kandydatur do nowego Prezydium. Bez wątpienia istotne jest wywiązywanie się z obowiązków członka Konferencji określonych w Statucie Konferencji. Mam na myśli uiszczanie semestralnych składek (będących jedynym źródłem finansowania działalności Konferencji) oraz uczestnictwo dwa razy do roku w Zgromadzeniach Plenarnych.

Drogie Koleżanki i Koledzy Rektorzy, mamy pełną świadomość sytuacji w dalszym ciągu wyjątkowej, nacechowanej niepokojem egzystencjalnym. Sytuacja ta dotyka w równej mierze obydwa sektory. Tym bardziej więc niezbędna jest konsolidacja naszego środowiska, Założycieli i Rektorów, przemawiającego głosem Konferencji. Silna Konferencja czyni wiarygodnym stale umacniający się obraz szkolnictwa niepublicznego w odbiorze społecznym i jest synonimem jego potencjału budowanego przez ostatnie dwadzieścia lat. Konferencja jest również jedynym liczącym się oficjalnie głosem naszego środowiska, mając mandat do zabierania głosu na zewnątrz i reprezentowania jego wszystkich interesów. Tego dobra nie wolno nam zmarnować, przez krótkowzroczność, zaniechanie, lekceważenie. Aktywny udział w życiu Konferencji jest nie tylko obowiązkiem ale i nakazem moralnym każdej polskiej zawodowej uczelni niepublicznej, jest drogą, po której świadomie się kroczy podejmując decyzję powołania uczelni.

W tym duchu, w duchu troski o nasze wspólne powodzenie, oczekuję odpowiedzialnych decyzji niezawodnego uczestnictwa w zbliżającym się Zgromadzeniu Plenarnym.

Łącząc wyrazy szczerych koleżeńskich pozdrowień pozostaję w oczekiwaniu ważnego wspólnego spotkania w Warszawie

 

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Przewodniczący KRZaSP

 

Program XXI ZP KRZaSP 20-21.10.2016.doc

FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf

Więcej ...

Międzynarodowa Polsko-Niemiecka Konferencja 11.10.2016 r.

2016-09-13

Zapraszamy  na konferencję  : "German-Polish Platform: on the road to innovative Europe"  która  odbędzie  się  w  Poznaniu   11  października  2016  r.

Konferencje  organizują  wspólnie  Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego Polski  i  Niemiec.  

Wszystkie  informacje w  Konferencja Poznan 11.10.2016.pdf

Więcej ...

Spotkanie z Przewodniczącym RGNiSW prof. J. Wożnickim na Pomorzu

2016-09-13


Spotkanie  Władz edukacyjnych regionu oraz pomorskich  niepublicznych  uczelni z  Panem Przewodniczącym Rady  Głównej  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,   prof.  Jerzym Woźnickim.   odbyło   się  w  dniu  13  września (wtorek)  2016r.   o   godz.  11:00   w siedzibie  Ateneum - Szkoły Wyższej w  Gdańsku,   ul.  3 Maja  25A.

Tematem  spotkania była debata na temat  wsparcia  RGNiSW  dla postulatów środowiska uczelni  niepublicznych  w związku  z przygotowywaną  nową ustawą :  Prawo o  szkolnictwie  wyższym.Więcej ...