Data ostaniej modyfikacji:
2018-05-25
Ilość wejść na stronę:
1012646Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich powstała na Zjeździe Założycielskim w Warszawie 15 grudnia 2005 r. na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Do jej zadań należy m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, troska o dostosowanie polskiego systemu edukacyjnego do standardów europejskich, koordynowanie współpracy między uczelniami, reprezentowanie szkolnictwa wyższego oraz przygotowywanie opinii dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

AKTUALNOŚCI

Konferencja

2018-05-25

 


 

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”:   Sektorowe podejście do kwalifikacji  – ramy kwalifikacji, standardy zawodowe, rady ds. kompetencji; 20-21 czerwca 2018 r.; Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii.

 

 

Więcej ...

EDU IT TRENDS 26.05.2018r.

2018-05-08

 


 EDU IT  TRENDS -  nowoczesne technologie dla uczelni wyższych

Wydarzanie ma na celu przybliżenie zagadnień informatyzacji szkolnictwa wyższego oraz umożliwić władzom uczelni, zapoznanie się z nowoczesnymi trendami i technologiami oferowanymi przez kluczowych graczy w tym segmencie

Zapraszamy do rejestracji!

odbędzie się 24 MAJA 2018 roku w Warszawie

Strona internetowa wydarzenia: http://eduittrends.pl/


Więcej ...

26.04.2018 Chińskie Targi Edukacyjne. Warszawa

2018-04-17

W dn. 26 kwietnia br. w Warszawie odbędą się chińskie targi edukacyjne „Charming Sichuan Education Expo”, podczas których przedstawiciele Departamentu Edukacji Prowincji Syczuan oraz dyrektorzy i pracownicy biur współpracy z zagranicą 12 syczuańskich uczelni akademickich i 4 wyższych szkół zawodowych mają nadzieję na nawiązanie kontaktu dla przyszłej współpracy edukacyjnej z polskimi uczelniami i wyższymi szkołami zawodowymi, a także na możliwość bezpośredniego kontaktu z polskimi studentami i zaprezentowania im zalet przyjazdu na studia do prowincji Syczuan.

Więcej ...