Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148852AKTUALNOŚCI

!!! Opinia KRZASP - Ustawa o zmianie ustaw regulujacych wykonywanie niektórych zawodów

wersja do druku | 2012-03-09

 

Magnificencje,

W związku  z wymogiem przedstawienia opinii KRZASP w sprawie projektu Ustawy o  zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów proszę Szanownych Państwa Rektorów o zapoznanie sie z treścią  projektu  Ustawy (http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/pozostale/    lub http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2   ), szczególnie odnośnie zawodów  związanych z prowadzonymi kierunkami studiów i  studiów podyplomowych  i  dokładnego  przestudiowania proponowanych ostatecznie wymogów egzaminacyjnych ( lub innych) jako  form dopuszczenia do  wykonywania zawodu.

 

Wszelkie opinie, uwagi  wraz z uzasadnieniami proszę niezwłocznie kierować do  Biura  Konferencji w nieprzekraczalnym terminie 29 marca (czwartek).

 

Zbiorcze stanowisko uczelni zrzeszonych w KRZAP zostanie przekazane do Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie do  6ego kwietnia br.

 

Sprawa dotyczy działalności  dydaktycznych wielu  uczelni, stad  prośba o wnikliwe i  merytoryczne uzasadnienia przekazanych uwag.

 

Przewodniczący KRZASP

 

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Powrót