Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148842AKTUALNOŚCI

!!! Apel o uwagi do ustawy i rozporządzeń

wersja do druku | 2012-03-26

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,na początku marca br. Pani Minister  Barbara Kudrycka powołała Zespół do spraw zmian w prawie o szkolnictwie wyższym. Chodzi głównie o zmiany w rozporządzeniach, choć ważne są też uwagi do ustawy. Otrzymałem nominację na członka tego Zespołu a 19 marca odbyło się pierwsze posiedzenie w Warszawie, gdzie ustalono harmonogram prac. O pracach Zespołu poinformowała  uczestników XII Zgromadzenia Plenarnego w Wiśle p.  vice-min. Daria Lipińska-Nałęcz zwracając uwagę na ważność  zgłoszonych przez rektorów kwestii.

 

Zwracam się więc z gorącym apelem o pilne (do 5 kwietnia br.) nadesłanie  drogą elektroniczną do Biura Konferencji propozycji zmian: 1. rozporządzeń, 2. ustawy - według schematu: nr rozporządzenia z dnia (§ ustawy), propozycja zmiany. Nadesłany materiał będzie zbiorczo opracowany i przesłany do 13 kwietnia do Ministerstwa.

 

16 kwietnia jest kolejne posiedzenie Zespołu, o pracach którego będę Państwa informował na bieżąco. Sprawę proszę traktować jako priorytetową i ważną dla losów naszego sektora.

 

Łączę wyrazy szacunku  

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, 

Przewodniczący KRZaSP.

Powrót