Data ostaniej modyfikacji:
2018-06-12
Ilość wejść na stronę:
1025604AKTUALNOŚCI

Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym 19-20 czerwca 2017 r.

wersja do druku | 2017-05-26

Magnificencje, Szanowni Państwo, kolejne  przypomnienie  o   kolejnej  konferencji    w  czerwcu  , w  Warszawie   19-20.06.2017  na Uniwersytecie Warszawskim.    

Narodowy Kongres Nauki wraz z poprzedzającym go cyklem 9 konferencji programowych służą wypracowaniu rozwiązań i krytycznej analizie projektu nowego prawa o szkolnictwie wyższym.

Konferencje programowe mają przygotować środowisko do Narodowego Kongresu Nauki, podczas którego odbędzie się debata nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który przedstawi Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki w roku 2017:

  1.  Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej  26-27 stycznia 2017 r., Uniwersytet Śląski w Katowicach
  2.  Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych  23-24 lutego 2017 r., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z PAN
  3.  Prezentacja trzech konkursowych projektów założeń do – Ustawy 2.0 –  1 marca 2017 r., Politechnika Warszawska
  4.  Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia? – 29-30 marca 2017 r., współorganizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski  Jana Pawła II
  5.  Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian – 26-27 kwietnia 2017 r., Politechnika Gdańska
  6.  Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego – 25-26 maja 2017 r., Politechnika Łódzka we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim
  7.  Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym – 19-20 czerwca 2017 r., Uniwersytet Warszawski

NARODOWY KONGRES NAUKI 19-20 września 2017 r. (wtorek, środa), Centrum Kongresowe, ICE Kraków.

Więcej informacji na stronie Narodowego Kongresu Nauki oraz www.facebook.com/NarodowyKongresNauki

 

Powrót