Data ostaniej modyfikacji:
2018-03-13
Ilość wejść na stronę:
988914AKTUALNOŚCI

Apel Przewodniczącego KRZaSP

wersja do druku | 2018-03-06

Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy, PT Założyciele,

 

w uzupełnieniu listu, który skierowałem do członków Konferencji z wiadomościami o kolejnym Zgromadzeniu Plenarnym w Warszawie pragnę poinformować, że zaproszenie do poprowadzenia dyskusji, a wcześniej przedstawienia kwestii miejsca niepublicznych uczelni zawodowych w skierowanej do Sejmu Ustawy 2.0 przyjął p. Prof. Jarosław Górniak, b. Przewodniczący Narodowego Kongresu Nauki, dziekan Wydziału Filozofii UJ, czołowa postać w przygotowaniu zapisów Ustawy, uczestnik większości debat i dyskusji, dotyczących szczegółów zapisów oraz sposobu ich interpretacji.

 

Obecność p. Prof. Jarosława Górniaka na naszym Zgromadzeniu pozwoli na swobodną wymianę zdań w naszym gronie i zadanie tylu pytań, jakie tylko nasuną się Rektorom w czasie spotkania. Ta dyskusja nie będzie ograniczona czasem, Profesor Górniak skorzysta z noclegu z nami, więc będzie można rozwiać wszelkie wątpliwości i ustalić strategię dalszych działań dla dobra naszej korporacji.

 

 

Kwietniowe Zgromadzenie będzie miało więc charakter wyjątkowy w związku z sytuacją czekających nas zmian, do których musimy być merytorycznie odpowiedzialnie przygotowani. Prezydium Konferencji apeluje do wszystkich  członków KRZaSP o niezawodną obecność, gdyż każdy głos wzbogaci dyskusję i będzie drogą skorzystania ze szczególnej sytuacji w formie obecności p. Prof. Jarosława Górniaka i Jego kompetencji w interesującym nas zakresie.

 

 

Ci z Szanownych Rektorów, którzy nie zgłosili jeszcze  swego uczestnictwa proszeni są o jak najpilniejsze dokonanie tej czynności. Organizatorzy zastrzegli, że jeśli do 10 marca nie wpłynie  liczba zgłoszeń uzasadniająca rezerwację hotelu i obsługi gastronomicznej, zgodnie z podaną wcześniej liczbą członków  KRZaSP, pod naciskiem służb hotelowych  nie będą mogli wywiązać się z poczynionych wcześniej ustaleń organizacyjnych. W żadnym więc wypadku nie wolno nam zaniedbać naszych ustawowych i statutowych obowiązków dla dobra naszego sektora i jego wizerunku w środowisku akademickim.

 

 

W oczekiwaniu na kwietniowe spotkanie -

 

prof. Waldemar Tłokiński

 

Przewodniczący KRZaSP

 

Gdańsk, 02.03.2018 r.

Program KRZASP (1).pdf

KRZaSP_ WSEWS ZGLOSZENIE.pdf  

( termin   nadsyłania  zgloszeń  przedłużony  do  10 marca br.) 

 

Powrót