Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148900AKTUALNOŚCI

Konferencja

wersja do druku | 2018-05-25

 

 

 

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji organizowanej w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”:   Sektorowe podejście do kwalifikacji  – ramy kwalifikacji, standardy zawodowe, rady ds. kompetencji; 20-21 czerwca 2018 r.; Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii.

 

Konferencja ma charakter naukowy. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań w formie referatu. Przygotowana prezentacja w języku polskim lub angielskim powinna nawiązywać tematycznie poruszanych do zagadnień. Referaty mogą
prezentować konkretne studia przypadków realizowanych przez Prelegenta działań lub analizować te kwestie w sposób przekrojowy.
Wystąpienie nie powinno przekraczać 15 minut.


Zgłoszenia zawierające tytuł wystąpienia i jego streszczenie o objętości ok. pół strony A4 prosimy kierować na adres  sectoralconference@ibe.edu.pl do dnia 4 czerwca 2018 r.


Kontakt w sprawach merytorycznych dotyczących konferencji:
Andrzej Żurawski, tel. 22 241 71 87, e-mail: sectoralconference@ibe.edu.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Monika Parys, tel. 22 241 71 09, tel. kom. 785 506 321, e-mail: m.parys@ibe.edu.pl

Powrót