Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148851AKTUALNOŚCI

Konferencja PIRP 12.10.2018

wersja do druku | 2018-09-21

Szanowni   Państwo, 
 
W  2018 roku, Polska Izba Rzeczników Patentowych obchodzi setną rocznicę powstania zawodu rzecznika
patentowego. Aby upamiętnić to wydarzenie i zaznaczyć stulecie zawodu rzecznika patentowego w Polsce, Polska Izba Rzeczników Patentowych we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii organizuje Konferencję „Rola rzecznika patentowego
w gospodarce opartej na wiedzy”.  w dniu 12 października 2018 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, w Sali „Pod Kopułą”.

Zaproszenie na Konferencję PIRP.pdf

Szanowna Pani,
Szanowny Panie,
Sto lat temu, w 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość. W tym samym roku Marszałek Józef Piłsudski wydał dekret
ustanawiający Polski Urząd Patentowy, co stworzyło podwaliny dla powstania zawodu rzecznika patentowego.
W związku z tym, w 2018 roku, Polska Izba Rzeczników Patentowych obchodzi setną rocznicę powstania zawodu rzecznika
patentowego.
Aby upamiętnić to wydarzenie i zaznaczyć stulecie zawodu rzecznika patentowego w Polsce, Polska Izba Rzeczników Patentowych
we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii organizuje Konferencję „Rola rzecznika patentowego
w gospodarce opartej na wiedzy”.
Będę zaszczycona jeśli zechce Pani / Pan wziąć udział w Konferencji, która odbędzie się w dniu 12 października 2018 r.
w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, w Sali „Pod Kopułą” w godzinach
9.00 – 16.45.
Wstępny program Konferencji przesyłam w załączeniu.
Jednocześnie uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji na adres: konferencja.zapisy@pirp.org.pl.
Z poważaniem,
Dorota Rzążewska
Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Program:
09.00 – 09.45 Rejestracja + networking
09.45 – 10.00 Otwarcie Konferencji – Prezes PIRP
10.00 – 10.20 Wystąpienie przedstawiciela MPiT
10.20 – 11.20 Innowacyjne przedsiębiorstwo – strategia budowania przewagi konkurencyjnej
w gospodarce opartej na wiedzy – rzecznik patentowy jako doradca biznesowy
11.20 – 11.35 Przerwa kawowa + networking
11.35 – 12.35 Nowe rozwiązania – nowe wyzwania – rzecznik patentowy jako pełnomocnik
przed krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi organami administracji
oraz sądami
12.35 – 13.30 Przerwa lunchowa
13.30 – 14.30 Innowacje a wiedza – rzecznik patentowy w szkołach wyższych
– budowanie relacji pomiędzy nauką i biznesem
14.30 – 14.45 Przerwa kawowa + networking
14.45 – 15.45 Rzecznik patentowy – zawód zaufania publicznego w Polsce i na świecie
– wymiana wiedzy i doświadczeń
15.45 – 16.00 Zamknięcie Konferencji
16.00 – 16.45 Networking
ko n f e r e n c j a
ROLA RZECZNIKA PATENTOWEGO
W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY
Z A P R O S Z E N I E
POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
02-513 Warszawa, ul. Madalińskiego 20 lok. 2
tel./fax: 22 646 40 12, tel.: 22 646 41 43
www.pirp.org.pl info@pirp.org.pl
POLSKA IZBA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
www.pirp.org.pl

Powrót