Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148877AKTUALNOŚCI

Kandydatury - PKA do 30.06.2019 r.

2019-05-28

Magnificencje,


Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2020-2023)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o rozpoczęciu naboru zgłoszeń kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję trwającą od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

 Dokładne informacje,  na stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-w-sprawie-mozliwosci-zglaszania-kandydatur-na-czlonkow-polskiej-komisji-akredytacyjnej-kadencja-2020-2023

 

Więcej ...

Konferencja Bukareszt 20-21.06.2019 r.

2019-05-28

We have the pleasure to inform you that the European Commission, in partnership with the OECD and the Romanian Ministry of National Education will be holding in the framework of the Romanian EU Presidency an HEInnovate conference on “Supporting Innovation and Entrepreneurship in and through Higher Education” in Bucharest on 20-21 June 2019.

The event is hosted by the Politehnica University of Bucharest.   

Więcej ...

NKN Forum Gdynia 20.05.2019

2019-05-07

Magnificencje,  szanowni  Państwo,

w dniu 20 maja 2019 r. w murach Akademii Marynarki Wojennej odbędzie się Narodowy Kongres Nauki - Forum. Tematem trzeciej odsłony NKN Forum będzie :   Kształcenie.

W ramach przyjętej formuły spotkania planowane są kwestie: wpływu nowej Ustawy na kształcenia, organizacji kształcenia w uczelniach, dostosowania programów studiów do nowych regulacji prawnych oraz nowoczesne metody kształcenia.  

Dbałość o jakość kształcenia. Na tym polu istotne będzie zaprezentowanie doświadczeń i wyzwań z perspektywy uczelni.

 
Profesor  Tłokiński weźmie  udział w Forum w charakterze eksperta, i wystąpi w sesji plenarnej nr. 1, pt.:  „Jakość kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego – rozwiązania prawne i organizacyjne”

Wstęp i moderacja:
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski;

Paneliści:
- prof. dr hab. Maria Próchnicka Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Uniwersytet Jagielloński;
- prof. dr hab. Waldemar Tłokiński Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Rektor Ateneum Szkoła Wyższa;
- dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ndzw Rektor PWSZ w Nowym Sączu;
- Dominik Leżański Przewodniczący PSRP, Politechnika Łódzka.

 

Więcej ...

Konferencja PIRB Uczelnia na miarę potrzeb 16.05.2019 r.

2019-04-16

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji   zorganizowanej przez  Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.  :  „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 16 maja 2019 roku w Warszawie.

Informacje  o  Konferencji  na stronie  : http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-16-05-2019

W programie m.in:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej ...

EDU IT TRENDS konferencja 30.05.2019 r. Warszawa

2019-04-16

Szanowni Państwo,

Zapraszamy  Państwa do udziału  w Konferencji : wydarzenia, poświęconego nowoczesnym technologiom dla uczelni wyższych.
Konferencja  EDU IT TRENDS odbędzie się 30 MAJA 2019 w Warszawie.

 

Zagadnienia, które będą poruszane podczas wydarzenia:

• Systemy do zarządzania Uczelnią,
• Elektroniczny obieg dokumentów w placówce oświatowej wyższego szczebla,
• Cyfrowy Dziekanat,
•......

Strona internetowa wydarzenia: http://eduittrends.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

 

 

Więcej ...

EduFakty Gniew 25-26.04.2019r.

2019-04-02

Konferencja  EduFakty   zaprasza na  VI Konferencję Rektorów i  Zarządzających   Szkołami  Wyższymi w  kwietniu  25-26, br  do  Gniewu nad Wisłą.

 Wiecej  informacji 

http://edufakty.pl/

 

Więcej ...

Konferencja 9.04.2019 Warszawa

2019-04-02

Fundacja Rozwoju Edukacji  i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej 

 

Ewaluacja jakości działalności naukowej po wejściu w życie Konstytucji dla nauki.
Jak przygotować się do nowej oceny parametrycznej dyscyplin naukowych?

 

Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2019 roku w Warszawie (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, ul. Jagiellońska 82D).

 

Więcej ...

NKN Forum 2019

2019-03-08

Rozpoczął  się cykl ogólnopolskich debat środowiskowych dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego.

Pierwsze ze spotkań odbyło się   w Łodzi.  Kolejne  20  marca  2019 w Toruniu.

Pełna informacja  na stronie: https://nkn.gov.pl/nkn-forum/

Więcej ...

XXVI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 21-22.03.2019

2019-02-15

Magnificencje, Szanowni Państwo, 

bardzo bardzo serdecznie zapraszamy na XXVI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, organizowane we współpracy z Warszawska Wyższą Szkołą Informatyki. Zgromadzanie odbywać będzie się w dniach 21-22 marca ( czwartek - piątek) w Warszawie w siedzibie WWSI przy ul. Marka Edelmana 17, Warszawa.

 

 

 W programie oprócz gości z RGNiSW, MNiSW zaplanowaliśmy wystąpienie Rektora SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, prof. Romana Cieślaka pt. Refleksje o sytuacji szkolnictwa niepublicznego w związku z Ustawą 2.0.

 

 

 

 

 

Więcej ...

Konferencja GigaCon 16.04.2019 Warszawa IT w Uczelnich

2019-02-08

Bezpłatna konferencja  IT w Uczelniach GigaCon 16 kwietnia 2019 r.

 

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji uczelni  wyższych.

Jakie systemy wybrać? Czym się sugerować? Jakie wyzwania stoją przed działami IT uczelni wyższych? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi usłyszą uczestnicy kolejnej edycji  konferencji marki GigaCon.

 

Link do bezpłatnej rejestracji:  https://gigacon.org/event/uczelnie_waw_19/

 

Więcej ...

Zespół ds monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

2019-02-05

Konstytucja dla Nauki jest pierwszą od lat kompleksową modyfikacją podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią, dlatego skala zmian, jakie idą za nową ustawą, jest znacząca. Przepisy ustawy wdrażane są stopniowo, co daje czas i możliwość na właściwe wykorzystanie nowych szans w zarządzaniu uczelnią. Od tej pory nad optymalnym wcielaniem w życie Konstytucji dla Nauki czuwać będzie powołany na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespół do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

 

W  zespole przedstawicielem  KRZaSP  jest   prof.  Marcin Krawczyński,   prof. nadzw. w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie oraz  Ateneum-Szkole Wyższej w Gdańsku. Członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Szczegółowe  informacje :

https://www.gov.pl/web/nauka/zespol-ds-monitorowania-wdrazania-reformy-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-powolany

Więcej ...

Elektroniczny Obieg Dokumentów Warszawa 17.01.2019 r.

2019-01-04


Businessman institute zaprasza państwa do bezpłatnego udziału w konferencji elektroniczny obieg dokumentów

Termin: 17 stycznia 2019 r.

Miejsce: warszawa,  businessman institute, trakt lubelski 40a

Program

Warunkiem udziału w konferencji jest rejestracja za pomocą formularza: link do formularza

Więcej ...

Konferencja EDU IT TRENDS 28.11.2018r.

2018-11-20

EDU IT Trends- KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII DLA UCZELNI WYŻSZYCH

 

Odpowiedni poziom innowacyjności uczelni jest niezwykle istotnym wskaźnikiem w rankingach. Jest to również ważny element w procesie pozyskiwania studentów. Wizerunek uczelni budowany jest poprzez jej potęgę naukową oraz to ważne kryterium, jakim jest innowacyjność. Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości kadry zarządzającej uczelniami wyższymi na temat aktualnych trendów i rozwiązań oraz propagowanie nowych technologii. Wystąpienia poprowadzą największe autorytety środowiska naukowego, a także eksperci zajmujący się informatyzacją. Porozmawiamy o obecnych wyzwaniach jakie stoją przed uczelniami wyższymi, czym się sugerować przy wyborze rozwiązań oraz jakie technologie wdrażać, aby usprawnić zarządzanie placówką i podnieść jej poziom innowacyjności.

Zapraszamy do rejestracji!

W programie wydarzenia m.in.:.

ü  RODO – CZYLI JAK PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE NA UCZELNI ZGODNIE Z PRAWEM
Wioletta Jaroń  

ü  BEZPIECZEŃSTO IT W ŚRODOWISKU UCZELNI WYŻSZYCH
Krzysztof Młynarski, Teleinformatica

ü  NOWE ZASADY W WALCE Z PLAGIATEM
Anna Jędrzejczyk, Plagiat.pl

 

 

Więcej ...

Konferencja 21-22.11.br

2018-11-13

Szanowni Państwo,

  przekazuję zaproszenie Pana Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do udziału w międzynarodowym wydarzeniu promocyjnym  programu NATO Science for Peace and Security (SPS), organizowanym w dniach 21-22 listopada br. w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stałym Przedstawicielstwem  Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych z prośbą o Państwa udział oraz upowszechnienie wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych podmiotów. Wydarzenie to ma na celu popularyzację wiedzy o programie wśród polskich i zagranicznych  podmiotów potencjalnie zainteresowanych współpracą w celu przyszłej  realizacji  międzynarodowych projektów o charakterze naukowym lub szkoleniowym.

 

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się w  materiałach informacyjno – promocyjnych programu: https://www.nato.int/cps/en/natohq/141769.htm

Więcej ...

Konferencja PIRB Uczelnia na miarę potrzeb 21.11.br

2018-11-06

Polski Instytut Rozwoju Biznesu  Zaprasza  do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 21 listopada 2018 roku w Warszawie. 

 Więcej  informacji, prelegenci  i  tematy:

http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-21-11-2018

Więcej ...

List Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Piotra Müllera.

2018-11-06

Szanowni Państwo,

w załączniku  list Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Piotra Müllera.

i   link  do  strony:

list MPM 31 10 2018.pdf

www.konstytucjadlanauki.gov.pl

Więcej ...

Konferencja 5.11.2018

2018-10-30


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ma zaszczyt zaprosić do udziału w bezpłatnej Konferencji inaugurującej Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce – European Vocational Skills Week.


Równolegle do wystąpień i dyskusji ekspertów będą odbywały się targi, w ramach których przedstawiciele  szkół zawodowych różnych branż, beneficjenci Programu Erasmus+,  zaprezentują swoje umiejętności i opowiedzą o atrakcyjności  zmieniającego się kształcenia zawodowego oraz współpracy z pracodawcami i wyższymi szkołami zawodowymi. Wśród nich zobaczymy najbardziej utalentowanych polskich uczniów, którzy we wrześniu w Budapeszcie rywalizowali w EuroSkills, czyli europejskim turnieju umiejętności zawodowych.

 

Serdecznie zapraszamy udziału w konferencji i targach.


Termin spotkania: 5 listopada 2018
Miejsce:  Centrum Konferencyjne PGE Narodowy, Narodowy
Program konferencji: program

Zapraszamy do rejestracji: https://vetweek.webankieta.pl/

Więcej ...

Konferencja PIRP 12.10.2018

2018-09-21

Szanowni   Państwo, 
 
W  2018 roku, Polska Izba Rzeczników Patentowych obchodzi setną rocznicę powstania zawodu rzecznika
patentowego. Aby upamiętnić to wydarzenie i zaznaczyć stulecie zawodu rzecznika patentowego w Polsce, Polska Izba Rzeczników Patentowych we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii organizuje Konferencję „Rola rzecznika patentowego
w gospodarce opartej na wiedzy”.  w dniu 12 października 2018 r. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, w Sali „Pod Kopułą”.

Więcej ...

Nowy Rok Akademicki 2018/2019

2018-09-18

Magnificencje,  Szanowni Państwo  Rektorzy oraz Założyciele,

 

z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w imieniu Prezydium i  własnym  składam szczere życzenia   całej Społeczności Akademickiej  uczelni  zrzeszonych w Konferencji Rektorów  Zawodowych Szkół Polskich. 

Życzę  dużo   pomyślności i  sukcesów  w  działalności  akademickiej ,  skutecznej realizacji planów i  rozwoju  Państwa Uczelni.

Więcej ...

!!! XXV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 22-23.10.2018 r.

2018-09-18

Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy oraz  PT. Założyciele,

 

zgodnie z ustaleniami na ostatnim, wiosennym Zgromadzeniu Plenarnym KRZaSP uprzejmie informuję, że kolejne, jesienne XXV Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, wyjątkowo w dniach 22-23 października (poniedziałek, wtorek) w Hotelu Mercury Grand (ul. Krucza 28), obok Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównymi elementami spotkania będą trzy wystąpienie:

 

  1. Piotr Muller, podsekretarz stanu w MNiSW, v-ce minister ds. szkolnictwa wyższego, który przedstawi najważniejsze kwestie związane z wdrożeniem Konstytucji dla Nauki (Ustawa 2.0) z punktu widzenie sektora szkolnictwa niepublicznego (po wystąpieniu – dyskusja),

 

  1. Łukasz Wojdyga, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), który zapozna nas z aktualnymi dostępnymi dla nas programami współpracy akademickiej,

 

  1. Prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który przedstawi aktualny obraz przygotowań do nowej parametryzacji dokonań naukowych Uczelni.

.........


Więcej ...

Idź do strony:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Pokaż wszystkie strony