Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148917AKTUALNOŚCI

Udział Przewodniczącego KRZaSP Prof. zw. dr hab. Waldemara Tłokińskiego w Seminarium poświęconym dyskusji na temat planowanych zmian w szkolnictwie wyższym.

2008-10-31

Udział Przewodniczącego KRZaSP Prof. zw. dr hab. Waldemara Tłokińskiego w Seminarium organizowanym przez Fundację Rektorów Polskich oraz Instytut Społeczeństwa Wiedzy, poświęconym dyskusji na temat  planowanych zmian w szkolnictwie wyższym oraz prac nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego.

Więcej ...

PRIORYTETY DRUGIEJ KADENCJI

2008-10-28

Jako sprawę absolutnie najważniejszą traktujemy powrót do deklaracji przedwyborczych o tzw. bonie edukacyjnym dla studentów stacjonarnych podejmujących naukę w uczelniach niepaństwowych" To oraz wiele innych kwestii wskazał, jako priorytety drugiej kadencji, nowy Przewodniczący KRZaSP - Prof. Waldemar Tłokiński. Zaznaczył także poparcie dla już opracowanych rozwiązań i zapowiedzianych kierunków przemian w sferze nauki oraz szczególne zainteresowanie Konferencji rządowymi propozycjami zmian w  obszarze szkolnictwa wyższego. Szerzej na ten temat - na łamach forum akademickiego nr 10/2008 lub www.forumakad.pl. 

Więcej ...

Udział Przewodniczacego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w ceremonii wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2008-10-09

8 października 2008 r. Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich - Prof. Waldemar Tłokiński wziął udział w ceremonii wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.
Na uroczystości obecny był także Premier Rzeczpospolitej Donald Tusk. 

Więcej ...

Uwaga - zmiana siedziby biura KRZaSP

2008-09-25

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2008 roku biuro Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich mieści się przy ul. Wały Piastowskie 1 w Gdańsku (80-855). Numer telefonu: 058 307 44 00.

Więcej ...

Nowe władze KRZaSP

2008-09-15

Uprzejmie informujemy, że V Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkól Poslkich wybrało nowe władze KRZaSP.

 

Przewodniczącym został prof. Waldemar Tłokiński,

rektor Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku.

 

Więcej ...

V Zgromadzenie Plenarne KRZaSP w Ożarowie Mazowieckim

2008-07-30

Prezydium Konferencji Rektoró Zawodowych Szkół Polskich zaprasza do udziału w V Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, które odbędzie się w dniach 11-12 września 2008 roku w Ożarowie Mazowieckim ( Hotel Mazurkas Travel, ul. Poznańska 177).

Więcej ...

Konferencja - Osiągnięcia maturzystów w roku 2008

2008-06-24

30 czerwca 2008 roku tegoroczni maturzyści poznają wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju br. Opis ich osiągnięć zawarto w sprawozdaniu przygotowanym przez ekspertów Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Sprawozdanie "Osiągnięcia maturzystów w roku 2008" zostanie zaprezentowane na - zorganizowanej przez Centralną Komisję Edukacyjną - ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się 30 czerwca 2008 roku w Warszawie.

Więcej ...

Czas na internacjonalizację - wywiad z prof. Jerzym Malcem

2008-06-24

Czas już najwyższy, by zacząć studia internacjonalizować, żeby chciało u nas studiować więcej młodzieży z zagranicy. Pod tym względem jesteśmy na szarym końcu - i to nie tylko w Europie.

Więcej ...

Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką

2008-06-24

16 czerwca br. w siedzibie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy" w Warszawie odbyło się spotkanie Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) i rektorów akademickich uczelni niepublicznych z prof. Barbarą Kudrycką - ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

Więcej ...

Otwarte spotkanie Prezydium oraz prezentacja Raportu Wyższe szkolnictwo zawodowe w Polsce 2008

2008-06-11

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz miesięcznik edukacyjny "Perspektywy" spotkanie, poświęcone prezentacji "Raportu - Wyższe szkolnictwo zawodowe w Polsce 2008", które odbędzie się 16 czerwca br. w siedzibie "Perspektyw" przy ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie.
Prezentację "Raportu..." poprzedzi otwarte spotkanie Prezydium KRZaSP z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Tematem obrad będzie reforma szkolnictwa wyższego. Do udziału w Prezydium, a także w prezentacji "Raportu..." i konferencji prasowej serdecznie Państwa zapraszamy.

Więcej ...

KRZaSP została członkiem EURASHE

2008-05-14

Miło nam poinformować, że Konferencja Rektorów Zawodowych Szkoł Polskich została przyjęta w poczet członków European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE). Nasza kandydatura została jednomyślnie zaakceptowana podczas Zgromadzenia Plenarnego EURASHE, które odbyło się w dniach 8-9 maja br. na Malcie. Prof. Janusz Pawlikowski został członkiem zarządu tej organizacji.

 

Więcej ...

Poland International Education Conference WARSAW 2008

2008-03-13

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16-18 kwietnia br. odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim międzynarodowa konferencja poświęcona w całości procesom internacjonalizacji szkolnictwa wyższego „Poland International Education Conference WARSAW 2008".

Więcej ...

European University - Business Forum 28-29 lutego 2008 r.

2008-03-05

W dniach 28-29 lutego 2008 roku w Brukseli odbyło się Forum University - Business, zorganizowane przez Komisję Europejską - Departament Generalny Edukacji i Kultury. Jako reprezentantka KRZaSP w spotkaniu uczestniczyła prof. Aldona Kamela -Sowińska.

Więcej ...

XIV Krajowa Konferencja Tematyczna Parlamentu Studentów RP

2008-02-25

W dniu 22 lutego br. Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich prof. Jerzy Malec wziął udział w XIV Krajowej Konferencji Tematycznej Parlamentu Studentów RP w  Kościelisku, poświęconej sprawie finansowania i odpłatności za studia.

Więcej ...

Spotkanie z Sekretarzem Stanu MSZ

2008-02-01

W dniu 31 stycznia 2008 roku Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich prof. Jerzy Malec spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janem Borkowskim w celu omówienia kwestii związanych z wizami dla studentów zagranicznych.

Więcej ...

Spotkanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2008-01-30

W dniach 24-25 stycznia br. Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich wzięło udział w dyskusji dotyczącej noelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym pod hasłem „Nowe finansowanie. Większa dostępność. Lepsza jakość.", zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej ...

Postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 listopada 2007 roku

2007-11-28

Uprzejmie informujemy, że na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazało się postanowienie Pani Minister prof. Barbary Kudryckiej w sprawie wstrzymania prac nad rozesłanym we wrześniu 2007 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Więcej ...

Spotkanie Prezydium KRZaSP z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką

2007-11-28

W dniu 26 listopada delegacja Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich została przyjęta przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego p. prof. Barbarę Kudrycką.

Więcej ...

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne

2007-11-20

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka, wystosowała do rektorów szkół wyższych list w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne związane m.in. z powtarzaniem z powodu niezadowalających wyników w nauce określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów.

Więcej ...

!!! Stanowisko KRZaSP w sprawie opłat za egzaminy poprawkowe

2007-11-15

Czy minister Seweryński zwróci studentom opłaty za egzaminy poprawkowe?

Więcej ...

Idź do strony:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Pokaż wszystkie strony