Data ostaniej modyfikacji:
2019-03-08
Ilość wejść na stronę:
1111465AKTUALNOŚCI

IT w Uczelniach GigaCon 25.04.2017 r.

2017-02-28IT w Uczelniach GigaCon
25 kwietnia 2017, Warszawa
Link: http://gigacon.org/event/it-w-uczelniach-gigacon/

Więcej ...

XXII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 1-2.03.2017 r. Warszawa

2017-01-31

Magnificencje, Szanowni  Państwo Rektorzy, 

 

XXII Zgromadzenie  Plenarne KRZaSP odbędzie się w dniach 1-2 marca 2017r. w  Warszawie.  

 

Współorganizatorem Zgromadzenia jest Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.  

 

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY XXII ZP.pdf

Program XXII ZP KRZaSP 1-2.03.2017.doc

 

 

Więcej ...

EDU TRENDS Warszawa 2.03.2017

2017-01-20


KONFERENCJA EDU TRENDS 2 MARCA 2017 W WARSZAWIE Bezpłatna

 

Już 2 marca podczas kongresu dla Władz Uczelni Wyższych Pani dr Maria Zając z SGH opowie o internetowym serwisie edukacyjnym tworzony przez Studentów i nauczycieli jako przykład uczenia się poprzez działanie

Dołącz do uczestników konferencji i zarejestruj się bezpłatnie: http://eduittrends.pl/?page_id=21

 

 


Więcej ...

Targi Edukacyjne Białoruś 16-18.02.2017

2017-01-19

Zaproszenie na targi "Obrazovanije i kariera" w Mińsku
- ważne informacje wizowe z Białorusi

Serdecznie zapraszamy wszystkie uczelnie zainteresowane rekrutacją studentów z Białorusi do udziału w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych "Obrazowanie i Kariera" w Mińsku - w dniach 16-18 lutego 2017.

.......

Dlatego z roku na rok zwiększa się także stoisko narodowe "Study in Poland" na Międzynarodowych Targach Edukacyjnych w Mińsku - ze względu na coraz większe zainteresowanie zarówno ze strony uczelni polskich, jak i młodych ludzi, rozważających studia za granicą.

Więcej ...

Konferencja 23.11.2015 Multiexpo Warszawa

2016-11-02

Szanowni Państwo

w imieniu  Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu zapraszamy  na  konferencję pod  Patronatem Honorowym KRZaSP  konferencję pt "Uczelnia na miarę potrzeb",   23 listopada 2016 roku w Warszawie.

Strona: http://multiexpo.pl/uczelnia-1

Więcej ...

Konferencja - Student pierwszego roku - Warszawa 17.11.2016 r.

2016-11-02

Instytut  Problemów Współczesnej Cywilizacji  im. Marka Dietricha   zaprasza na  konferencję   objętą  patronatem  MNiSW : Student  pierwszego  roku, 17 listopada  2016  r.  w Warszawie ,  g. 11-15:00 w  Auli   im. Konstantego  Krzeczkowskiego  Szkoły   Głównej  Handlowej  w  Warszawie,  al. Niepodległości  162 ( Gmach   Główny, I  piętro. 

Więcej  informacji  w  programie  Konferencji. 

Więcej ...

Studia z przyszłoscią - zgłoszenia do 18.11.br

2016-10-28

Informacja o   II   edycji  konkursu :  Studia  z przyszłością -    zgłoszenia  do   18 listopada  2016  r. 


Zapraszamy Państwa do udziału w II edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością", który służy wyróżnianiu i promowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Program, współorganizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info, a patronat honorowy sprawują nad nim m.in.Konfederacja Lewiatan i Fundacja Polskiej Akademii Nauk.  Zapraszamy na stronę Programu: www.studiazprzyszloscia.pl

Więcej ...

Nowe władze KRZaSP Kadencja 2016-2020

2016-10-24

Z ogromną przyjemnością  informujemy, że na  XXI Zgromadzeniu Plenarnym

Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich odbywającym się w Warszawie 

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, Rektor Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku,

został ponownie wybrany Przewodniczącym KRZaSP na kadencję  2016-2020.

Gratulujemy.

 


Spośród Członków Konferencji , XXI Zgromadzenie Plenarne   w skład Prezydium KRZaSP

powołało  następujące  osoby:

Dr inż. Banasik Włodzimierz       Sekretarz  KRZaSP

                                                    Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

Dr Dembiński Jacek                     Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie

Dr Gołoś Michał                          Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych

                                                   i Komunikacji Społecznej w Chełmie

                                                   Pełn. Prezydium ds Współpracy m/narodowej

Dr Kannenberg Krzysztof           V-ce Przewodniczący

                                                  Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Dr Kowalski Janusz                   V-ce Przewodniczący

                                                  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i

                                                  Regionalnej im. Zygmunta Glogera

Prof. dr hab. Martyniuk Teresa   V-ce Przewodnicząca

                                                   Sopocka Szkoła Wyższa

Dr Paluch Hubert                       Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

                                                  Pełn. Prezydium ds Kontaktów Zewnętrznych

Prof. dr Rzepczyński Piotr         Skarbnik  KRZaSP

Dr  inż. Zbigniew Sebastian         Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki

                                                    i  Transportu we Wrocławiu

Więcej ...

XXI Zgromadzenie Plenarne 20-21.10.2016 Warszawa

2016-09-16


 

Magnificencje, Drogie Koleżanki i Koledzy Rektorzy, Członkowie Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,

W dniach 20-21 października br w Warszawie , na zaproszenie Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych , odbędzie się XXI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, poświęcone podsumowaniu bieżącej kadencji, wyborom władz Konferencji na kolejne cztery lata, ale przede wszystkim analizie działalności Konferencji i określeniu jej miejsca na mapie obecnej i przewidywanej sytuacji polskiego szkolnictwa wyższego. To ważne sprawy obligują członków Konferencji do niezbędnej obecności, uczestnictwa w dyskusji i powierzenia legitymacji do pracy wybranemu Prezydium. Z innych ważnych roboczych kwestii wymienić należy spotkanie z przedstawicielem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz zaproszonymi gośćmi z instytucji centralnych szkolnictwa wyższego.

Drogie Koleżanki i Koledzy Rektorzy, miniona kadencja stała się czasem ważnych zmagań z istotnymi zdarzeniami w Polsce, których bieg zdominował sposób obecności w ciałach reprezentujących społeczność akademicką.


Więcej ...

Międzynarodowa Polsko-Niemiecka Konferencja 11.10.2016 r.

2016-09-13

Zapraszamy  na konferencję  : "German-Polish Platform: on the road to innovative Europe"  która  odbędzie  się  w  Poznaniu   11  października  2016  r.

Konferencje  organizują  wspólnie  Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego Polski  i  Niemiec.  

Wszystkie  informacje w  Konferencja Poznan 11.10.2016.pdf

Więcej ...

Spotkanie z Przewodniczącym RGNiSW prof. J. Wożnickim na Pomorzu

2016-09-13


Spotkanie  Władz edukacyjnych regionu oraz pomorskich  niepublicznych  uczelni z  Panem Przewodniczącym Rady  Głównej  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,   prof.  Jerzym Woźnickim.   odbyło   się  w  dniu  13  września (wtorek)  2016r.   o   godz.  11:00   w siedzibie  Ateneum - Szkoły Wyższej w  Gdańsku,   ul.  3 Maja  25A.

Tematem  spotkania była debata na temat  wsparcia  RGNiSW  dla postulatów środowiska uczelni  niepublicznych  w związku  z przygotowywaną  nową ustawą :  Prawo o  szkolnictwie  wyższym.Więcej ...

Międzynarodowe Programy Kształcenia

2016-05-31

Konkurs NCBR na „Międzynarodowe Programy Kształcenia”

Łatwiejszy dostęp do międzynarodowych programów studiów, rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych czy sprowadzenie do Polski cenionych, zagranicznych wykładowców – to cele nowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Na program „Międzynarodowe Programy Kształcenia” NCBR przeznaczy 145 mln złotych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe bez ograniczenia co do ich wielkości. „Międzynarodowe Programy Kształcenia” będą mogły więc trafić nawet do mniejszych jednostek, kształcących mniej niż 100 studentów stacjonarnych.


 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: http://ncbr.gov.pl

„Międzynarodowe Programy Kształcenia” będą realizowane w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. Nabór wniosków potrwa od 27 czerwca do 29 lipca 2016 r.

 

Więcej ...

Bezpieczeństwo na uczelniach, Warszawa 26.06.2016r.

2016-05-31

Instytut  PWN  i   Wydawnictwo Lekarskie  PZWL inauguruje w czerwcu 2016 r.   cykl konferencji "Bezpieczeństwo na uczelniach".

Zapraszają  do   udziału  w  konferencji  w Warszawie  w  dniu  26.06.2016 r.  Więcej  informacji  w   linku. 

Koszt  udziału 699 zl. +VAT.

 

 

 

Więcej ...

9.06.2016 r. Konferencja

2016-05-31

Zapraszamy  Państwa do bezpłatnego udziału w konferencji nt. Bezpieczeństwa  IT

Termin: 09 czerwca 2016 r.

Miejsce: Warszawa,  Businessman Institute, Trakt Lubelski 40a

Więcej ...

Prof. A Orphanides

2016-05-13

Prof. Andreas G. Orphanides, Ph.D., D.H.C., EUC 1st Rector, EQAR 3rd & 7th President, 9th President of EURASHE (2011–2015)   przysłał    podziękowanie  za  zaproszenie    i   udział  w  uroczystościach   X-lecia i  XX  Zgromadzeniu  Plenarnym KRZaSP  w  kwietniu     2016  r. wyrażając  nadzieję  na   dalszą  kooperację i  współprace .  

Prof. Orphanides.pdf

Więcej ...

XX ZP Wystąpienie Przew. RGNiSW, Prezesa FRP prof. dr hab. Jerzego Wożnickiego

2016-04-28

Prof . dr hab. Jerzy Woźnicki

 

TREŚĆ WYSTĄPIENIA PRZEWODNICZACEGO RGNiSW I PREZESA FRP  NA POSIEDZENIU PLENARNYM KRZaSP w dniu 23 kwietnia 2016 r.


1. Wprowadzenie: charakter tego wystąpienia, które nie było uprzednio planowane – to tylko improwizowana refleksja a nie opracowany uprzednio, starannie przygotowany referat

  •  O czym? – jak uczelnie KRZaSPowskie łatwiej mogą przetrwać? razem czy osobno? co czynić? i w jakim spodziewanym otoczeniu w systemie? co może/ mogłaby uczynić KRZaSP? itd…

2. Działania RGNiSW , FRP-ISW, – z informacją o międzynarodowej pozycji tego naukowego think-tanku – informacja w pigułce (mapa!)
3. Zamiar wpisania spraw niepublicznego szkolnictwa wyższego do prac RGNiSW i FRP – tu podpowiedź dla KRZaSP: należy wykorzystać Konkurs MNiSW pn. Ustawa 2.0 i prace zwycięskich zespołów, dla promowania pożądanych rozwiązań systemowych
4. Sugestia: należy przedstawić realistyczne i przemyślane propozycje i postulaty KRZaSP na planowanym we wrześniu 2017 r. Kongresie Nauki Polskiej organizowanym przez MNiSW
5. Przykładowe problemy wyższego niepublicznego szkolnictwa zawodowego – możliwe do podjęcia i rozwiązania (potencjalnie) w okresie 2-3 lat:

  •  5. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji szanse z tym związane
  •  RPL – uznawania efektów kształcenia zdobytych w trybie nieformalnym i pozaformalnym
  •  połączenie zawodowości kształcenia i lokalności rynku pracy:

– tu informacja co czyni RGNiSW i FRP w obu tych sprawach (patrz Załączniki nr 1 i 2)

  • stypendium na czesne – inicjatywa własna, zawarta w opracowanym przez FRP-ISW Programie rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. przyjętym przez KRASP w 2015 r.
  •  inne inicjatywy (?) np. rozwiązania promujące i wspierające konsolidacje w sektorze niepublicznym

6. Inicjatywa Przewodniczącego RGNiSW przedstawienia spraw niepublicznego wyższego szkolnictwa zawodowego w czasie debaty w Radzie Głównej:

  •  warunek: odpowiednie przygotowanie diagnozy i postulatów (kilka wizyt w uczelniach i przygotowane uprzednio materiały przez KRZaSP)
  •  termin: jeszcze w 2016 r. po wakacjach (propozycja: listopad 2016 r.)
  • zaproszenie do udziału kilkuosobowej delegacji przedstawicieli KRZaSP w debacie, z referatem wprowadzającym Przewodniczącego na posiedzeniu Rady
  •  zapowiedź zamiaru przedstawienia ministrowi przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacji stanowiących wynik debaty

7. Podsumowanie: zachęta do podjęcia nowych inicjatyw przez KRZaSP, ale uwaga: z włączeniem grona zainteresowanych założycieli uczelni członkowskich. Gratulacje dla osiągnięć w rozwoju kształcenia w ramach studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.

Treść wystąpienia  wraz z   załącznikami : 

 Wystąpienie JW na posiedzeniu KRZaSP i zalaczniki - 20160423.pdf

 

Więcej ...

X-lecie KRZaSP 22-24.04.2016r.

2016-04-01

Magnificencje, Szanowni Państwo,    

Obrady X-lecia i XX Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP odbyły się w Hotelu Pietrak w Wągrowcu w dniach 22-24 kwietnia 2016 r. Organizatorami w współpracy z KRZaSP była Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium i  jej  władze:  JM Rektor dr Hubert Paluch , Zalożyciel prof. dr hab. Lechosław Gawrecki,  Kanclerz mgr Krzysztof Gawrecki.


2J6B1868.jpg

W obchodach  wystąpili  m.in

·         Prof. Andreas Orphanides, Ph.D, D.H.C., EUC 1st Rector, EQAR 3rd & 7th President, 9th President of EURASHE (2011–2015);

·         prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki , Prezes Fundacji Rektorów Polskich , Przewodniczący RGNiSW;

·         Prof. dr hab. Krzysztof Diks , Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

·         Prof. dr hab. Bronisław Marciniak , Rektor UAM w Poznaniu, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

 

 

Więcej ...

MNiSW Ustawa 2.0

2016-04-01

Magnificencje,  Szanowni Państwo,

 Zaproszenie   Wiceprezesa  Rady Ministrów, Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  dr  J. Gowina do  konkursu,    którego  zadaniem będzie  przygotowanie  założeń  do przygotowania  założeń  do  nowej  ustawy o  szkolnictwie   wyższym.

MNiSW Ustawa 2.0.pdf

Więcej ...

MNiSW - Biała Ksiega Innowacyjności

2016-04-01

Magnificencje, Szanowni Państwo, 

informacja  na  stronie  MNiSW z  prośbą  o   zgłaszanie doświadczeń związanych  z innowacyjnymi projektami.

 

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wpisz-sie-do-bialej-ksiegi-innowacyjnosci.html

 

  .....

" Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych resortów wchodzących w skład Rady ds. Innowacyjności udostępniony został formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego możecie nadsyłać swoje uwagi, pomysły i komentarze. Konsultacje w tej formie potrwają do 15 kwietnia 2016 r. ....."

Więcej ...

Spotkanie Prezydium KRZaSP z V-ce Premierem, Ministrem MNiSW dr J. Gowinem , Warszawa 22.01.2016 r.

2016-02-09

W dniu 22  stycznia  2016 r.   w Warszawie V-ce Premier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr Jarosław Gowin spotkał się z  Prezydium Konferencji w składzie:

Przewodniczący   KRZaSP prof. Waldemar Tłokiński, oraz   dr Julian Bystrzanowski,  dr Jacek Dembiński, dr Michał Gołoś, dr Krzysztof Kannenberg, prof. dr hab. Witold Kłaczewski, dr Barbara Kochańska, doc. dr Janusz Kowalski, prof. dr hab. Teresa Martyniuk,  prof.  dr  hab. Marcin Krawczyński,  dr  Bartosz  Wiśniewski, mgr Joanna Odyniec -Szołoch.

 

W czasie spotkania  przedstawiono aktualne problemy niepublicznych uczelni zawodowych zrzeszonych w KRZaP. Omówiono tematywspółpracy dotyczącej zmian legislacyjnych funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wyższego  szkolnictwa niepublicznego.  

 

 

Więcej ...

Idź do strony:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Pokaż wszystkie strony