Data ostaniej modyfikacji:
2018-11-06
Ilość wejść na stronę:
1063546AKTUALNOŚCI

Nowe władze KRZaSP Kadencja 2016-2020

2016-10-24

Z ogromną przyjemnością  informujemy, że na  XXI Zgromadzeniu Plenarnym

Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich odbywającym się w Warszawie 

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, Rektor Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku,

został ponownie wybrany Przewodniczącym KRZaSP na kadencję  2016-2020.

Gratulujemy.

 


Spośród Członków Konferencji , XXI Zgromadzenie Plenarne   w skład Prezydium KRZaSP

powołało  następujące  osoby:

Dr inż. Banasik Włodzimierz       Sekretarz  KRZaSP

                                                    Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

Dr Dembiński Jacek                     Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie

Dr Gołoś Michał                          Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych

                                                   i Komunikacji Społecznej w Chełmie

                                                   Pełn. Prezydium ds Współpracy m/narodowej

Dr Kannenberg Krzysztof           V-ce Przewodniczący

                                                  Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

Dr Kowalski Janusz                   V-ce Przewodniczący

                                                  Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i

                                                  Regionalnej im. Zygmunta Glogera

Prof. dr hab. Martyniuk Teresa   V-ce Przewodnicząca

                                                   Sopocka Szkoła Wyższa

Dr Paluch Hubert                       Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

                                                  Pełn. Prezydium ds Kontaktów Zewnętrznych

Prof. dr Rzepczyński Piotr         Skarbnik  KRZaSP

Dr  inż. Zbigniew Sebastian         Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki

                                                    i  Transportu we Wrocławiu

Więcej ...

XXI Zgromadzenie Plenarne 20-21.10.2016 Warszawa

2016-09-16


 

Magnificencje, Drogie Koleżanki i Koledzy Rektorzy, Członkowie Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,

W dniach 20-21 października br w Warszawie , na zaproszenie Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych , odbędzie się XXI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, poświęcone podsumowaniu bieżącej kadencji, wyborom władz Konferencji na kolejne cztery lata, ale przede wszystkim analizie działalności Konferencji i określeniu jej miejsca na mapie obecnej i przewidywanej sytuacji polskiego szkolnictwa wyższego. To ważne sprawy obligują członków Konferencji do niezbędnej obecności, uczestnictwa w dyskusji i powierzenia legitymacji do pracy wybranemu Prezydium. Z innych ważnych roboczych kwestii wymienić należy spotkanie z przedstawicielem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz zaproszonymi gośćmi z instytucji centralnych szkolnictwa wyższego.

Drogie Koleżanki i Koledzy Rektorzy, miniona kadencja stała się czasem ważnych zmagań z istotnymi zdarzeniami w Polsce, których bieg zdominował sposób obecności w ciałach reprezentujących społeczność akademicką.


Więcej ...

Międzynarodowa Polsko-Niemiecka Konferencja 11.10.2016 r.

2016-09-13

Zapraszamy  na konferencję  : "German-Polish Platform: on the road to innovative Europe"  która  odbędzie  się  w  Poznaniu   11  października  2016  r.

Konferencje  organizują  wspólnie  Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego Polski  i  Niemiec.  

Wszystkie  informacje w  Konferencja Poznan 11.10.2016.pdf

Więcej ...

Spotkanie z Przewodniczącym RGNiSW prof. J. Wożnickim na Pomorzu

2016-09-13


Spotkanie  Władz edukacyjnych regionu oraz pomorskich  niepublicznych  uczelni z  Panem Przewodniczącym Rady  Głównej  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego,   prof.  Jerzym Woźnickim.   odbyło   się  w  dniu  13  września (wtorek)  2016r.   o   godz.  11:00   w siedzibie  Ateneum - Szkoły Wyższej w  Gdańsku,   ul.  3 Maja  25A.

Tematem  spotkania była debata na temat  wsparcia  RGNiSW  dla postulatów środowiska uczelni  niepublicznych  w związku  z przygotowywaną  nową ustawą :  Prawo o  szkolnictwie  wyższym.Więcej ...

Międzynarodowe Programy Kształcenia

2016-05-31

Konkurs NCBR na „Międzynarodowe Programy Kształcenia”

Łatwiejszy dostęp do międzynarodowych programów studiów, rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych czy sprowadzenie do Polski cenionych, zagranicznych wykładowców – to cele nowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Na program „Międzynarodowe Programy Kształcenia” NCBR przeznaczy 145 mln złotych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe bez ograniczenia co do ich wielkości. „Międzynarodowe Programy Kształcenia” będą mogły więc trafić nawet do mniejszych jednostek, kształcących mniej niż 100 studentów stacjonarnych.


 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: http://ncbr.gov.pl

„Międzynarodowe Programy Kształcenia” będą realizowane w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. Nabór wniosków potrwa od 27 czerwca do 29 lipca 2016 r.

 

Więcej ...

Bezpieczeństwo na uczelniach, Warszawa 26.06.2016r.

2016-05-31

Instytut  PWN  i   Wydawnictwo Lekarskie  PZWL inauguruje w czerwcu 2016 r.   cykl konferencji "Bezpieczeństwo na uczelniach".

Zapraszają  do   udziału  w  konferencji  w Warszawie  w  dniu  26.06.2016 r.  Więcej  informacji  w   linku. 

Koszt  udziału 699 zl. +VAT.

 

 

 

Więcej ...

9.06.2016 r. Konferencja

2016-05-31

Zapraszamy  Państwa do bezpłatnego udziału w konferencji nt. Bezpieczeństwa  IT

Termin: 09 czerwca 2016 r.

Miejsce: Warszawa,  Businessman Institute, Trakt Lubelski 40a

Więcej ...

Prof. A Orphanides

2016-05-13

Prof. Andreas G. Orphanides, Ph.D., D.H.C., EUC 1st Rector, EQAR 3rd & 7th President, 9th President of EURASHE (2011–2015)   przysłał    podziękowanie  za  zaproszenie    i   udział  w  uroczystościach   X-lecia i  XX  Zgromadzeniu  Plenarnym KRZaSP  w  kwietniu     2016  r. wyrażając  nadzieję  na   dalszą  kooperację i  współprace .  

Prof. Orphanides.pdf

Więcej ...

XX ZP Wystąpienie Przew. RGNiSW, Prezesa FRP prof. dr hab. Jerzego Wożnickiego

2016-04-28

Prof . dr hab. Jerzy Woźnicki

 

TREŚĆ WYSTĄPIENIA PRZEWODNICZACEGO RGNiSW I PREZESA FRP  NA POSIEDZENIU PLENARNYM KRZaSP w dniu 23 kwietnia 2016 r.


1. Wprowadzenie: charakter tego wystąpienia, które nie było uprzednio planowane – to tylko improwizowana refleksja a nie opracowany uprzednio, starannie przygotowany referat

  •  O czym? – jak uczelnie KRZaSPowskie łatwiej mogą przetrwać? razem czy osobno? co czynić? i w jakim spodziewanym otoczeniu w systemie? co może/ mogłaby uczynić KRZaSP? itd…

2. Działania RGNiSW , FRP-ISW, – z informacją o międzynarodowej pozycji tego naukowego think-tanku – informacja w pigułce (mapa!)
3. Zamiar wpisania spraw niepublicznego szkolnictwa wyższego do prac RGNiSW i FRP – tu podpowiedź dla KRZaSP: należy wykorzystać Konkurs MNiSW pn. Ustawa 2.0 i prace zwycięskich zespołów, dla promowania pożądanych rozwiązań systemowych
4. Sugestia: należy przedstawić realistyczne i przemyślane propozycje i postulaty KRZaSP na planowanym we wrześniu 2017 r. Kongresie Nauki Polskiej organizowanym przez MNiSW
5. Przykładowe problemy wyższego niepublicznego szkolnictwa zawodowego – możliwe do podjęcia i rozwiązania (potencjalnie) w okresie 2-3 lat:

  •  5. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji szanse z tym związane
  •  RPL – uznawania efektów kształcenia zdobytych w trybie nieformalnym i pozaformalnym
  •  połączenie zawodowości kształcenia i lokalności rynku pracy:

– tu informacja co czyni RGNiSW i FRP w obu tych sprawach (patrz Załączniki nr 1 i 2)

  • stypendium na czesne – inicjatywa własna, zawarta w opracowanym przez FRP-ISW Programie rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. przyjętym przez KRASP w 2015 r.
  •  inne inicjatywy (?) np. rozwiązania promujące i wspierające konsolidacje w sektorze niepublicznym

6. Inicjatywa Przewodniczącego RGNiSW przedstawienia spraw niepublicznego wyższego szkolnictwa zawodowego w czasie debaty w Radzie Głównej:

  •  warunek: odpowiednie przygotowanie diagnozy i postulatów (kilka wizyt w uczelniach i przygotowane uprzednio materiały przez KRZaSP)
  •  termin: jeszcze w 2016 r. po wakacjach (propozycja: listopad 2016 r.)
  • zaproszenie do udziału kilkuosobowej delegacji przedstawicieli KRZaSP w debacie, z referatem wprowadzającym Przewodniczącego na posiedzeniu Rady
  •  zapowiedź zamiaru przedstawienia ministrowi przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacji stanowiących wynik debaty

7. Podsumowanie: zachęta do podjęcia nowych inicjatyw przez KRZaSP, ale uwaga: z włączeniem grona zainteresowanych założycieli uczelni członkowskich. Gratulacje dla osiągnięć w rozwoju kształcenia w ramach studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.

Treść wystąpienia  wraz z   załącznikami : 

 Wystąpienie JW na posiedzeniu KRZaSP i zalaczniki - 20160423.pdf

 

Więcej ...

X-lecie KRZaSP 22-24.04.2016r.

2016-04-01

Magnificencje, Szanowni Państwo,    

Obrady X-lecia i XX Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP odbyły się w Hotelu Pietrak w Wągrowcu w dniach 22-24 kwietnia 2016 r. Organizatorami w współpracy z KRZaSP była Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium i  jej  władze:  JM Rektor dr Hubert Paluch , Zalożyciel prof. dr hab. Lechosław Gawrecki,  Kanclerz mgr Krzysztof Gawrecki.


2J6B1868.jpg

W obchodach  wystąpili  m.in

·         Prof. Andreas Orphanides, Ph.D, D.H.C., EUC 1st Rector, EQAR 3rd & 7th President, 9th President of EURASHE (2011–2015);

·         prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki , Prezes Fundacji Rektorów Polskich , Przewodniczący RGNiSW;

·         Prof. dr hab. Krzysztof Diks , Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

·         Prof. dr hab. Bronisław Marciniak , Rektor UAM w Poznaniu, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

 

 

Więcej ...

MNiSW Ustawa 2.0

2016-04-01

Magnificencje,  Szanowni Państwo,

 Zaproszenie   Wiceprezesa  Rady Ministrów, Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  dr  J. Gowina do  konkursu,    którego  zadaniem będzie  przygotowanie  założeń  do przygotowania  założeń  do  nowej  ustawy o  szkolnictwie   wyższym.

MNiSW Ustawa 2.0.pdf

Więcej ...

MNiSW - Biała Ksiega Innowacyjności

2016-04-01

Magnificencje, Szanowni Państwo, 

informacja  na  stronie  MNiSW z  prośbą  o   zgłaszanie doświadczeń związanych  z innowacyjnymi projektami.

 

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wpisz-sie-do-bialej-ksiegi-innowacyjnosci.html

 

  .....

" Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz innych resortów wchodzących w skład Rady ds. Innowacyjności udostępniony został formularz zgłoszeniowy, za pośrednictwem którego możecie nadsyłać swoje uwagi, pomysły i komentarze. Konsultacje w tej formie potrwają do 15 kwietnia 2016 r. ....."

Więcej ...

Spotkanie Prezydium KRZaSP z V-ce Premierem, Ministrem MNiSW dr J. Gowinem , Warszawa 22.01.2016 r.

2016-02-09

W dniu 22  stycznia  2016 r.   w Warszawie V-ce Premier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr Jarosław Gowin spotkał się z  Prezydium Konferencji w składzie:

Przewodniczący   KRZaSP prof. Waldemar Tłokiński, oraz   dr Julian Bystrzanowski,  dr Jacek Dembiński, dr Michał Gołoś, dr Krzysztof Kannenberg, prof. dr hab. Witold Kłaczewski, dr Barbara Kochańska, doc. dr Janusz Kowalski, prof. dr hab. Teresa Martyniuk,  prof.  dr  hab. Marcin Krawczyński,  dr  Bartosz  Wiśniewski, mgr Joanna Odyniec -Szołoch.

 

W czasie spotkania  przedstawiono aktualne problemy niepublicznych uczelni zawodowych zrzeszonych w KRZaP. Omówiono tematywspółpracy dotyczącej zmian legislacyjnych funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wyższego  szkolnictwa niepublicznego.  

 

 

Więcej ...

10-lecie KRZaSP - XX ZP Wągrowiec 22-24.04.2016 r.

2016-02-05

 

Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy oraz Założyciele,

 

 

w tym roku mija 10 lat od powstania Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich umocowanej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, której kolejna nowelizacja przyznała osobowość prawną. W ścisłej współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rektorów Polskich jak również z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną służyliśmy kolejnym Władzom Ministerialnym w inicjowaniu i opiniowaniu działań dotyczących funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego. Czas 10 lat zdominowały prace nad propozycjami strategii szkolnictwa wyższego, gdzie znalazły się ważne zapisy dotyczące naszego sektora, w szczególności spraw zmian organizacyjnych i finansowych. W tym czasie wyraziście dały o sobie znać skutki kryzysu demograficznego, zmuszającego wiele z naszych uczelni do restrukturyzacji, konsolidacji a nawet likwidacji.

 

Stan ten spowodował konieczność wzmocnienia siły korporacyjnej i podjęcia działań zespołowych wspomagających indywidualne postępowania w zakresie rozwoju, na drodze adaptacyjnej do niekorzystnych zjawisk demograficznych,                W okresie 10 lat zmienił się skład osobowy Konferencji, część uczelni zaprzestała współpracy,  jednak pozostałe uczelnie widząc konieczność wspierania ciała mogącego reprezentować ich środowisko akademickie, zacieśniły więzi w ramach Konferencji  uczestnicząc w jej pracach (por. tematyka Zgromadzeń Plenarnych). Nowe projekty Ministerstwa, wizja nowego prawa o szkolnictwie wyższym, w sposób szczególny ukazują wagę konsolidacji naszych głosów w trosce o wspólne dobro, o los zawodowego szkolnictwa niepublicznego.

 

                W tym roku kolejne wiosenne Zgromadzenie Plenarne (22-24 kwiecień 2016 r., Wągrowiec) połączone zostało z obchodami 10-lecia Konferencji. Udział w uroczystościach potwierdziły Władze wysokiego szczebla instytucji współpracujących z KRZaSP jak również szczególni goście (z kraju i z zagranicy) z referatami plenarnymi. Będzie okazja do pogłębienia wiedzy na temat sytuacji i perspektyw polskiego zawodowego szkolnictwa niepublicznego, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

 

                W imieniu Prezydium Konferencji i własnym proszę o przyjęcie zaproszenia do czynnego udziału w obchodach 10-lecia Ich Magnificencje Rektorów i Założycieli, bez względu na aktualne członkostwo w Konferencji. Są to obchody Konferencji, w której działalność w różnych okresach wspomnianego 10-lecia zaznaczyły wszystkie uczelnie zawodowe.

 

                Organizatorzy Zgromadzenia (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium) zwracają  się do Państwa z prośbą o potwierdzenie chęci udziału, a następnie po potwierdzeniu wyślą szczegółowe dane organizacyjne i program. Adres  mailowy  organizatorów : natalia.kempiak@milenium.edu.pl - Asystentka Rektora GSW Milenium)

 

                Jeszcze raz najserdeczniej zapraszam i do zobaczenia w Wągrowcu -

 

                Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP

 

Więcej ...

Spotkanie KRZaSP z V-ce Premierem, Ministrem MNiSW dr. J. Gowinem. Warszawa, 17.12.2015 r.

2015-12-18

 
 
DSC_05212.jpg
W dniu 17 grudnia  w Warszawie V-ce Premier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dr Jarosław Gowin spotkał się z delegacją Prezydium Konferencji w składzie: 
prof. Waldemar Tłokiński, prof. Teresa Martyniuk, prof. Marcin Krawczyński. 
W czasie spotkania omówiono program wizyty pełnego składu Prezydium Konferencji, 
co ma nastąpić w styczniu 2016 roku, jak również w skrócie przedstawiono aktualne
 problemy niepublicznego sektora uczelni zawodowych.
 

Więcej ...

PKA dodatkowe kandydatury do 15.12

2015-12-01

Szanowni Państwo, Magnificencje,  

przypominamy  o  możliwosci   zglaszania  do  KRZaSP   dodatkowych  kandydatur   do  PKA   -  termin do 15  grudnia  br. Informacja  na  stronie  MNiSW:

Komunikat w sprawie możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2016-2019)

czwartek, 26 listopada 2015

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że do dnia 15 grudnia br. możliwe jest zgłaszanie kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016 -2019.

 

 

Więcej ...

Podziękowanie Minister Nauki i Szkolnictwwa Wyższego

2015-11-17

Szanowni Panstwo,

Pani Minister  , prof.  Lena Kolarska - Bobińska  , kończąc  kadencję  Ministra, przysłała  podziekowanie za współprace  :

 

Warszawa, 9 listopada 2015 r.

Prof. Waldemar Tłokiński

Rektor

Ateneum - Szkoy Wyzszej

wGdańsku

Przewodniczący

Konferencji Rektorów

Zawodowych Szkół Polskich

 

Magnificencjo, Szanowny Panie Profesorze,

 

Dziękuję bardza za lata wspólnej pracy, wymiany opinii i kontaktów w sprawach nauki i szkolnictw a wyższego.

Polska nauka i szkolnictwo wyższe zmieniły się w ciągu ostatnich ośmiu lat. Przeprowadzaliśmy potrzebne reformy i zapróponówaliśmy programy wspierające rozwoj nauki i uczelni. Tworzą one szanse i możliwości studentó*, ,i.ykłudowcom i naukowcom. Te korzystne zmiany udało się wprowadzić dzięki otwartości i gotowości do dialogu. Za ten dialog serdecznie Państwu dziękuję'.....

Minister prof. L. Kolarska Bobinska.pdf

Więcej ...

Konferencja 24.11.2015 - UCZELNIA NA MIARE POTRZEB

2015-11-17

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb - Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego" już 24 listopada w Warszawie.

 http://www.multiexpo.pl/uczelnie-2

 

Więcej ...

Program rozwoju szkolnictwa wyzszego i nauki na lata 2015-2030

2015-10-12

Szanowni Państwo, 

program  rozwoju  szkolnictwa   wyższego  i  nauki  na lata  2015-2030   oraz   dokument „Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030"

 http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-rozwoju-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-na-lata-2015-2030.html

 

 

Pliki do pobrania

Więcej ...

Inauguracja 2015/2016

2015-09-29

Magnificencje,  Szanowni Państwo  Rektorzy oraz Założyciele,

 

z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 w imieniu Prezydium i  własnym  składam szczere życzenia   całej Społeczności Akademickiej  uczelni  zrzeszonych w Konferencji Rektorów  Zawodowych Szkół Polskich. 

Życzę  dużo   pomyślności i  sukcesów   działalności  akademickiej ,  realizacji planów i  rozwoju  Uczelni.

Więcej ...

Idź do strony:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Pokaż wszystkie strony