Data ostaniej modyfikacji:
2019-03-08
Ilość wejść na stronę:
1111458AKTUALNOŚCI

10-lecie KRZaSP - XX ZP Wągrowiec 22-24.04.2016 r.

2016-02-05

 

Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy oraz Założyciele,

 

 

w tym roku mija 10 lat od powstania Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich umocowanej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, której kolejna nowelizacja przyznała osobowość prawną. W ścisłej współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rektorów Polskich jak również z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną służyliśmy kolejnym Władzom Ministerialnym w inicjowaniu i opiniowaniu działań dotyczących funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego. Czas 10 lat zdominowały prace nad propozycjami strategii szkolnictwa wyższego, gdzie znalazły się ważne zapisy dotyczące naszego sektora, w szczególności spraw zmian organizacyjnych i finansowych. W tym czasie wyraziście dały o sobie znać skutki kryzysu demograficznego, zmuszającego wiele z naszych uczelni do restrukturyzacji, konsolidacji a nawet likwidacji.

 

Stan ten spowodował konieczność wzmocnienia siły korporacyjnej i podjęcia działań zespołowych wspomagających indywidualne postępowania w zakresie rozwoju, na drodze adaptacyjnej do niekorzystnych zjawisk demograficznych,                W okresie 10 lat zmienił się skład osobowy Konferencji, część uczelni zaprzestała współpracy,  jednak pozostałe uczelnie widząc konieczność wspierania ciała mogącego reprezentować ich środowisko akademickie, zacieśniły więzi w ramach Konferencji  uczestnicząc w jej pracach (por. tematyka Zgromadzeń Plenarnych). Nowe projekty Ministerstwa, wizja nowego prawa o szkolnictwie wyższym, w sposób szczególny ukazują wagę konsolidacji naszych głosów w trosce o wspólne dobro, o los zawodowego szkolnictwa niepublicznego.

 

                W tym roku kolejne wiosenne Zgromadzenie Plenarne (22-24 kwiecień 2016 r., Wągrowiec) połączone zostało z obchodami 10-lecia Konferencji. Udział w uroczystościach potwierdziły Władze wysokiego szczebla instytucji współpracujących z KRZaSP jak również szczególni goście (z kraju i z zagranicy) z referatami plenarnymi. Będzie okazja do pogłębienia wiedzy na temat sytuacji i perspektyw polskiego zawodowego szkolnictwa niepublicznego, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

 

                W imieniu Prezydium Konferencji i własnym proszę o przyjęcie zaproszenia do czynnego udziału w obchodach 10-lecia Ich Magnificencje Rektorów i Założycieli, bez względu na aktualne członkostwo w Konferencji. Są to obchody Konferencji, w której działalność w różnych okresach wspomnianego 10-lecia zaznaczyły wszystkie uczelnie zawodowe.

 

                Organizatorzy Zgromadzenia (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium) zwracają  się do Państwa z prośbą o potwierdzenie chęci udziału, a następnie po potwierdzeniu wyślą szczegółowe dane organizacyjne i program. Adres  mailowy  organizatorów : natalia.kempiak@milenium.edu.pl - Asystentka Rektora GSW Milenium)

 

                Jeszcze raz najserdeczniej zapraszam i do zobaczenia w Wągrowcu -

 

                Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP

 

Więcej ...

Spotkanie KRZaSP z V-ce Premierem, Ministrem MNiSW dr. J. Gowinem. Warszawa, 17.12.2015 r.

2015-12-18

 
 
DSC_05212.jpg
W dniu 17 grudnia  w Warszawie V-ce Premier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dr Jarosław Gowin spotkał się z delegacją Prezydium Konferencji w składzie: 
prof. Waldemar Tłokiński, prof. Teresa Martyniuk, prof. Marcin Krawczyński. 
W czasie spotkania omówiono program wizyty pełnego składu Prezydium Konferencji, 
co ma nastąpić w styczniu 2016 roku, jak również w skrócie przedstawiono aktualne
 problemy niepublicznego sektora uczelni zawodowych.
 

Więcej ...

PKA dodatkowe kandydatury do 15.12

2015-12-01

Szanowni Państwo, Magnificencje,  

przypominamy  o  możliwosci   zglaszania  do  KRZaSP   dodatkowych  kandydatur   do  PKA   -  termin do 15  grudnia  br. Informacja  na  stronie  MNiSW:

Komunikat w sprawie możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatur na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2016-2019)

czwartek, 26 listopada 2015

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że do dnia 15 grudnia br. możliwe jest zgłaszanie kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016 -2019.

 

 

Więcej ...

Podziękowanie Minister Nauki i Szkolnictwwa Wyższego

2015-11-17

Szanowni Panstwo,

Pani Minister  , prof.  Lena Kolarska - Bobińska  , kończąc  kadencję  Ministra, przysłała  podziekowanie za współprace  :

 

Warszawa, 9 listopada 2015 r.

Prof. Waldemar Tłokiński

Rektor

Ateneum - Szkoy Wyzszej

wGdańsku

Przewodniczący

Konferencji Rektorów

Zawodowych Szkół Polskich

 

Magnificencjo, Szanowny Panie Profesorze,

 

Dziękuję bardza za lata wspólnej pracy, wymiany opinii i kontaktów w sprawach nauki i szkolnictw a wyższego.

Polska nauka i szkolnictwo wyższe zmieniły się w ciągu ostatnich ośmiu lat. Przeprowadzaliśmy potrzebne reformy i zapróponówaliśmy programy wspierające rozwoj nauki i uczelni. Tworzą one szanse i możliwości studentó*, ,i.ykłudowcom i naukowcom. Te korzystne zmiany udało się wprowadzić dzięki otwartości i gotowości do dialogu. Za ten dialog serdecznie Państwu dziękuję'.....

Minister prof. L. Kolarska Bobinska.pdf

Więcej ...

Konferencja 24.11.2015 - UCZELNIA NA MIARE POTRZEB

2015-11-17

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb - Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego" już 24 listopada w Warszawie.

 http://www.multiexpo.pl/uczelnie-2

 

Więcej ...

Program rozwoju szkolnictwa wyzszego i nauki na lata 2015-2030

2015-10-12

Szanowni Państwo, 

program  rozwoju  szkolnictwa   wyższego  i  nauki  na lata  2015-2030   oraz   dokument „Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015-2030"

 http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-rozwoju-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-na-lata-2015-2030.html

 

 

Pliki do pobrania

Więcej ...

Inauguracja 2015/2016

2015-09-29

Magnificencje,  Szanowni Państwo  Rektorzy oraz Założyciele,

 

z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 w imieniu Prezydium i  własnym  składam szczere życzenia   całej Społeczności Akademickiej  uczelni  zrzeszonych w Konferencji Rektorów  Zawodowych Szkół Polskich. 

Życzę  dużo   pomyślności i  sukcesów   działalności  akademickiej ,  realizacji planów i  rozwoju  Uczelni.

Więcej ...

XIX Zgromadzenie Plenrane KRZaSP 22-23.10.2015 r. Jabłonna

2015-09-25

 

Magnificencje, Szanowni Państwo,

 

Bardzo  serdecznie  zapraszamy   do uczestnictwa w  XIX Zgromadzeniu  Plenarnym KRZaSP .

XIX  Zgromadzenie Plenarne  22-23.10.2015 r. odbedzie  sie w Pałacu  w  Jabłonnie,  ul. Modlińska 105 . 05-110 Jabłonna.   Zgromadzenia Plenarne  mają za zadanie m.in. zintegrowanie  środowiska  zawodowego  szkolnictwa  wyższego  a jednoczenie  wytyczenie  przyszlych  kierunków  działań.

 

Więcej ...

EDU IT TRENDS Warszawa 22.10.2015 r.

2015-09-08

 

Wydarzanie ma na celu przybliżenie zagadnień informatyzacji szkolnictwa wyższego oraz umożliwić władzom uczelni, zapoznanie się z nowoczesnymi trendami i technologiami oferowanymi przez kluczowych graczy w tym segmencie. 

Więcej ...

Otwieramy polską naukę - Konferencja 21.09.2015 r. Warszawa

2015-09-01

Szanowni Państwo,

mam przyjemność przekazać zaproszenie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej na konferencję

 

„Otwieramy polską naukę", która odbędzie się 21 września w Warszawie

 

Poświęcona ona będzie udziałowi polskich zespołów w programie Horyzont 2020 i otwartemu dostępowi do treści naukowych.

 

Więcej ...

Opinia KRZaSP dotyczaca kształcenia nauczycieli - projekt rozporzadzenia MEN

2015-08-31

 

W związku  z opublikowaniem przez  Ministerstwo  Edukacji Narodowej  projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dn. 5. sierpnia 2015 r., jego uzasadnienia i oceny skutków regulacji (OSR) i poddaniu tych dokumentów konsultacjom społecznym, przedstawiam poniżej stanowisko Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w sprawie wymienionego projektu.

.......

 

Więcej ...

III Kongres Polskiej Edukacji 29-30.08.2015 r.

2015-07-21

Rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych spotkają się 29 i 30 sierpnia br. na III Kongresie Polskiej Edukacji. Będą wspólnie szukać formuły na lepszą i bardziej skuteczną edukację. Program Kongresu zostanie wypracowany w oparciu o efekty dyskusji społecznej na ogólnodostępnym portalu Nasza Edukacja.

 

Kongres jest organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych.

 

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Przewidujemy około 1100 uczestników. Ramowy program i szczegółowe informacje będą dostępne w lipcu br.

 

 

Więcej ...

Konferencja - Praktyki studenckie w administracji rządowej w 2015 roku 14.05.2015

2015-05-15

 

W dniu  14 maja 2015 odbyła się Konferencja zorganizowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pt: Praktyki studenckie w administracji rządowej w 2015 roku.

 

Przewodniczący KRZaSP , prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński  przedstawil  stanowisko KRZaSP w wystąpieniu pt :  Dwugłos przedstawicieli Konferencji Rektorów : Czego oczekują uczelnie po praktykach w administracji państwowej?

 

Konferencja 14.05.2015 Program.pdf

 

  

Więcej ...

Seminaria KRK - Instytut Badań Edukacyjnych

2015-04-28

 

Szanowni Państwo,

 

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza przedstawicieli uczelni na cykl seminariów, podczas których przedstawione zostaną  informacje o regulacjach prawnych i systemach potwierdzania efektów uczenia się  zdobytych poza szkolnictwem wyższym, jak również przykładowe rozwiązania zaprojektowane przez polskie szkoły wyższe o różnych profilach. Dyskutowane będą także problemy związane z tworzeniem tych systemów. Udział w seminariach jest bezpłatny. Zaproszenie i program seminariów - w załączeniu oraz na stronach http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/seminaria-regionalne.

Seminaria odbędą się:

 

13.05.2015, Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego;

14.05.2015, Elbląg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa;

18.05.2015, Szczecin, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu;

19.05.2015, Gniezno, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego;

27.05.2015, Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych;

01.06.2015, Kielce, Politechnika Świętokrzyska.

W związku z warsztatową formą seminarium liczba miejsc ograniczona.

Więcej ...

Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego 12.05.2015 r. Kraków

2015-04-08

 

12 maja 2015 roku w Krakowie odbędzie się kolejna edycja konferencji „Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego", której tematyką będzie wsparcie działań dydaktycznych, doskonalenie form komunikacji, przepływ informacji. Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli prywatnych i państwowych uczelni wyższych. Rektorów, Kanclerzy, Dziekanów oraz Dyrektorów i Kierowników Działów technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów.Więcej ...

Komunikat prasowy Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

2015-04-08

 

Obecnie w Polsce studiuje 46 101 studentów zagranicznych ze 158 krajów, czyli o ponad 10 tysięcy więcej niż w roku poprzednim (wzrost o ponad 28%). Tak dużego wzrostu ich liczby polskie uczelnie jeszcze nie doświadczyły. Stanowią oni w tej chwili 3,1% ogółu studentów w naszym kraju (siedem lat temu było to zaledwie 0,6%, rok temu 2,3%).

Więcej ...

21.04.2015 r. IT w uczelniach-GigaCon

2015-03-27

Serdecznie  zapraszamy  na  konferencje : IT w  uczelniach -  GigaCon  , 21.04.2015  Warszawa  Hotel Courtyard

 

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji uczelni  wyższych.

Proponowana tematyka konferencji:

  • systemy wspomagające zarządzanie, rekrutację oraz pracę dziekanatu
  • ..,,,,,,,,

Wiecej  informacji -  program : http://gigacon.pl/event/uczelnie_04_2015/

Więcej ...

V edycja Uczelnia Liderow 2015

2015-02-20

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie przypomina, iż trwa nabór wniosków w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów". Termin przyjmowania zgłoszeń w tegorocznej edycji upływa 13 marca 2015 roku. Gala finałowa Programu odbędzie się w czerwcu 2015 roku w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowe informacje na temat naszego konkursu dostępne są na stronie www.fundacja-edukacja.org.pl.

Więcej ...

!!! Deklaracja KRZaSP

2014-11-10

 

Magnificencje, Koleżanki i Koledzy Rektorzy,

P.T. Założyciele Uczelni Niepublicznych

 

uczestnicy XVII-go Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w Zielonce k. Warszawy upoważnili Przewodniczącego do działań porządkujących skład osobowy Konferencji, w konsekwencji realnej możliwości koniecznych, aktualizujących zmian w statucie Konferencji, realizacji wymagalności składek członkowskich  oraz przyjęcia aktywnej formuły działalności........

List   Pana Przewodniczacego  KRZaSP w zalaczniku

 

Deklaracja uczestnictwa w KRZaSP 2014 r..doc

Więcej ...

Książka

2014-11-10

 

Zapraszamy do zapoznania się z interesującą książką p. Piotra Bieleckiego z SGH nt.Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudzić wykładowców i studentów? Difin, Warszawa 2014.
Pełna informacja o książce, która może służyc inspiracją:

http://www.ksiegarnia.difin.pl/psychologia-pedagogika/34/studencka-informacja-zwrotna-w-zarzadzaniu-jakoscia-studiow-jak-obudzic-wykladowcow-i-studentow/2245

 


 

Z vidematem p. Przewodniczącego - Joanna Szołoch, Biuro Konferencji.

Więcej ...

Idź do strony:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Pokaż wszystkie strony