Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148850AKTUALNOŚCI

Podkomisja stała ds nauki i szkolnictwa wyższego , 9 maja 2014 r.

2014-05-06

 

W  piątek  9 maja 2014 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbędzie się posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, w którym udział weźmie, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Waldemar  Tłokiński.

 

Porządek dzienny:

 

Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat sytuacji uczelni niepublicznych w systemie szkolnictwa wyższego w świetle rozwiązań zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. 

Więcej ...

Konferencja, Wrocław 15-18.06.2014 r.

2014-04-15

 

„ Nowe technologie  w inżynierskim nauczaniu  akademickim, e-learningu, kształcenie przez całe życie"  to  temat   konferencji   na która  w imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Ecole nationale d'Ingenieurs de Metz,  zapraszamy.

Jest  to    6. Kongres  członków Kartageńskiej Sieci Inżynierii CNE-RCI  pod Honorowym Patronatem Prof. dr hab. Michała Kleibera - Prezesa PAN, Pana Francois Lavergne - Wicemera Regionu Moselle we Francji i Przewodniczącego CNE oraz Janusza Pawęska - Kanclerza MWSLiT we Wrocławiu.

 

Kongres odbędzie się 15 - 18 czerwca 2014r. w Hotelu Mercure Panorama.

 

Celem Kongresu jest integracja odbędzie się 15 - 18 czerwca 2014r. w Hotelu Mercure Panorama.

środowiska inżynierskiego poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk jak również porównanie procesów edukacyjnych w różnych krajach.

Szczegółowy program Kongresu .

 

 

Więcej ...

IT w uczelniach Gigacon - 14.04.2014 r. Konferencja

2014-03-18

 

Bezpłatna konferencja "IT w Uczelniach GigaCon".  Hotel Courtyard by  MMarriott, Warszawa, 14.04.2014 r.

 Strona wydarzenia: http://sdcenter.pl/uczelnie_04_2014


Konferencja ma na celu przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem i budową nowoczesnej infrastruktury informatycznej w sektorze szkolnictwa wyższego.


Proponowana tematyka konferencji:


  • systemy wspomagające zarządzanie, rekrutację oraz pracę dziekanatu
  • systemy finansowo - księgowe, kadrowo - płacowe
  • .........
  • systemy egzaminowania on-line
  • e-learning
  • Elektroniczna Legitymacja Studencka
  • .....


Więcej ...

Debata 11.03.2014 r. - Uniwersytet Warszawski i Wydawnictwo ELIPSA

2014-03-07

W imieniu Instytutu Nauk Politycznych UW i Wydawnictwa ELIPSA zapraszamy serdecznie na debatę:

Jak i po co internacjonalizować polskie szkolnictwo wyższe?

Odbędzie się ona 11 marca, o godz. 17.00 w Teatrze Polskim w Warszawie (ul Karasia 2, sala bankietowa, wejście z baszty).

 Partnerami debaty są:
Parlament Studentów RP, Forum Akademickie, Perspektywy, Obywatele Nauki

Więcej ...

XVI Zgromadzenie Plenarne 10-11.04.2014 r.

2014-01-24

Magnificencje,

Szanowne Panie i Panowie Rektorzy,

"Zwracam sie  z  gorącym apelem o  uczestnictwo w XVI Zgromadzeniu Plenarnym, które potwierdzi fakt poczucia więzi naszej zbiorowości  skupionej w  Konferencji i  będzie wizytówką dla pozostałej częsci  środowiska akademickiego (  w tym zaproszonych Gości) , naszej obecności, spójnosci i  odpowiedzialnosci wobec zapisów  Ustawy  i  losów naszych  Uczelni. " (  Przewodniczący)
 

uprzejmie informujemy, że XVI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2014 r.  w Zielonce k/ Warszawy. Współorganizatorem Zgromadzenia jest Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i  Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie.  

  

Więcej ...

Konferencja 17-18.01.2014 r.

2014-01-10

Zapraszamy  na konferencję "Studenci zagraniczni w Polsce 2014", która odbędzie się 17-18 stycznia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To  okazja do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń z zakresu internacjonalizacji uczelni, rekrutacji studentów zagranicznych i nowoczesnych narzędzi marketingowych.

Konferencja organizowana jest cyklicznie w ramach wieloletniego programu Study in Poland, prowadzonego wspólnie przez KRASP oraz Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Więcej ...

Gratulacje i podziekowanie

2013-12-20

 

Magnificencje,

 

z  okazji powołania  na stanowisko  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyzszego,  prof. Leny  Kolarskiej -  Bobińskiej,  Przewodniczacy  KRZaSP prof  Waldemar  Tłokiński  wysłał  list  z  gratulacjami.

Otrzymalismy   podziekowanie  Pani Minister.

 

Więcej ...

Konferencja 17-18.01.2014 r. pt. Studenci zagraniczni w Polsce 2014

2013-12-03

Magnificencje,  

 

Serdecznie zapraszamy rektorów, prorektorów, władze dziekańskie oraz dyrektorów i pracowników biur współpracy międzynarodowej i biur promocji do udziału w konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2014, która poświęcona będzie aktualnym kwestiom związanym z umiędzynarodowieniem polskiego szkolnictwa wyższego oraz rozwojem mobilności studentów i pracowników naukowych.

Konferencja -   odbędzie się w Poznaniu w dniach 17-18 stycznia 2014. Gospodarzem konferencji będzie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Więcej ...

Konferencja 26.11.2013r. Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego

2013-11-04

 

Już 26 listopada w Warszawie odbędzie się IV edycja konferencji „Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego".

Środowisko elektroniczne szkolnictwa wyższego jest w obecnym czasie wyzwaniem dla każdej uczelni. Władze uczelni dążą do doskonalenia istniejących funkcjonalności wybierając nowe, innowacyjne technologie. W takim środowisku powstaje szansa na rozwój uczelni oraz wspomaganie samodzielnej nauki. Zastosowanie narzędzi teleinformatycznych pozwoli także na zwiększenie efektywności pracy dydaktyków jak również studentów.

Więcej ...

RGNiSW wybrani członkowie z KRZaSP

2013-10-27

 

  XV Zgromadzenie Plenarne  w Zielonce k / Warszawy wybrało przedstawicieli  KRZaSP  na członków   Rady  Głównej  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego. Wybrano  nastepujących  przedstawicieli :

 

prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Jagiełło -  Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

 

prof. nadzw. dr hab. Marcin Krawczyński - Wyższa Szkoła -  Edukacja w Sporcie -  Warszawa

 

Serdeczne gratulacje.

Więcej ...

Zmiana adresu i telefonu biura KRZaSP

2013-08-01

Magnificencje, 

Z  dniem  1  sierpnia 2013  r.  dane kontaktowe  biura  KRZaSP uległy  zmianie.

Telefon/fax  : 58 722 0889

adres 

KRZaSP

80-802 Gdańsk

 ul. 3 Maja 25A

Więcej ...

List otwarty do Premiera

2013-07-18

Magnificencje,

 

JM Rektor prof.  dr. hab Elżbieta Mycielska-Dowgiałło otrzymała list pani Minister Barbary Kudryckiej w odpowiedzi na "List otwarty do Premiera wraz z załącznikiem" wysłany 27 kwietnia br.  podpisany przez  ponad trzystu samodzielnych pracowników większości polskich uczelni (publicznych i niepublicznych) oraz Polskiej Akademii Nauk, którzy w kwietniu br. podpisali  List otwarty  do Premiera.

 

Więcej ...

Protest KRZaSP

2013-07-12

 

Magnificencje, Szanowne Koleżanki i  Koledzy, członkowie Prezydium KRZaSP

 

poniżej przedstawiam protest KRZaSP skierowany do Pani Marszałek Sejmu RP dr Ewy Kopacz dotyczący wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność na posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego w Sejmie w dniu 11 lipca 2013 r.

 

Przewodniczący  KRZaSP

Prof. zw. dr hab. Waldemar  Tłokiński

Więcej ...

List Obywateli Nauki

2013-06-07

Magnificencje,

 

Ruch społeczny "Obywatele Nauki" skierował do prasy List dotyczący szkolnictwa wyższego i konsultacji społecznych przy  wprowadzaniu zmian, który otrzymaliśmy od p. Łukasza Niesiołowskiego-Spano, z Instytutu Historii, Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej ...

UWAGA Newsletter KRZASP nr 1 2013 r.

2013-06-03

Newsletter KRzaSP nr 1 2013 r.

 

Ukazał  się  pierwszy numer  nowej inicjatywy KRZaSPu :

 

Więcej ...

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wybory 2013

2013-05-24

Magnificencje, Drogie Koleżanki i Koledzy Rektorzy,

 

w tym roku kalendarzowym dobiega końca kadencja członków RGNiSW. Przed nami wybory nowego składu Rady. Pod koniec czerwca będę wiedział ile miejsc w Radzie przypadnie naszej Konferencji, o liczbie tej natychmiast poinformuję drogą mailową. Kandydatury należy kierować do Biura Konferencji, gdzie zostaną przekazane Komisji Wyborczej. Kandydatów zgłaszać mogą jedynie Uczelnie zrzeszone w KRZaSP. Wybory odbędą się w październiku w czasie naszego kolejnego Zgromadzenia Plenarnego. Zasady i tryb postępowania przy wyborach członków do RGNiSW zawarte są w załączonych dokumentach. O kolejnych krokach związanych z wyborami informował będę na bieżąco.

PS. Wkrótce pierwszy nr „Newsletter KRZaSP" w PDF.

 

 

Łączę koleżeńskie pozdrowienia

Prof. Waldemar Tłokiński,

Przewodniczący KRZaSP

Więcej ...

Rzecznik Praw Obywatelskich

2013-05-24

 

Przewodniczący KRZaSP, prof. dr hab. w. Tłokiński otrzymał list od p. Rektora prof.  nadzw. dr hab. Tadeusza Pomianka z informacją, że po kilkunastu miesiącach współpracy Rzecznik Praw Obywatelskich, Pani prof. I. Lipowicz skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności art.95 ust. 5 oraz art.95 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z Konstytucją RP.

Działania podjęte przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich są efektem pisma p.  Rektora (pismo w załączeniu).

Więcej ...

Seminarium bolońskie poświęcone uczelnianym strategiom uczenia się przez całe życie

2013-04-24

Magnificencje,

Szanowni Państwo Rektorzy,

uprzejmie informujemy o zaproszeniu na seminarium bolońskie poświęcone uczelnianym strategiom uczenia się przez całe życie zatytułowane: „Higher Education Institutions as Places Integrating Individual Lifelong Learning Strategies", które odbędzie się w Warszawie 10 czerwca 2013 r. Seminarium organizuje Zespół Ekspertów Bolońskich działający przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Szczegóły - w rozszerzeniu.

Więcej ...

XIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP w Gliwicach

2013-04-23

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-19 kwietnia w Gliwicach odbyło się XIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP.  Współorganizatorem Zgromadzenia pod tytułem „Strategie działań w kryzysie : uwarunkowania, doświadczenia, nowe szanse"  była  Gliwicka Wyższa  Szkoła Przedsiębiorczości. Kilkudziesięciu Rektorów dyskutowało na temat sytuacji w sektorze szkół niepublicznych.  XIV Plenum Konferencji Rektorów uświetnili swoją obecnością zaproszeni Goście: Dyrektor Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego Barbara Wierzbicka, Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. zw. dr hab. Danuta Strahl, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. inż.  Józef Lubacz oraz Prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. W panelu poświęconym sprawom sytuacji sektora niepublicznego wobec kryzysu demograficznego udział wzięla Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej, Prof. dr hab. Teresa Martyniuk oraz Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof. nadz. dr  Zdzisława Dacko –Pikiewicz.

Więcej ...

Projekt IBE

2013-04-19

 

Magnificencje,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

 

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi projekt systemowy pt. „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie". Projekt jest realizowany od lipca 2010 do końca 2013 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Niniejszym przekazujemy  informację o projekcie, ponieważ nowy system kwalifikacji dotyczy wszystkich  osób, które chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie:  http://www.kwalifikacje.edu.pl/

Więcej ...

Idź do strony:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Pokaż wszystkie strony