Data ostaniej modyfikacji:
2019-02-15
Ilość wejść na stronę:
1102063AKTUALNOŚCI

Konferencja 26.11.2013r. Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego

2013-11-04

 

Już 26 listopada w Warszawie odbędzie się IV edycja konferencji „Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego".

Środowisko elektroniczne szkolnictwa wyższego jest w obecnym czasie wyzwaniem dla każdej uczelni. Władze uczelni dążą do doskonalenia istniejących funkcjonalności wybierając nowe, innowacyjne technologie. W takim środowisku powstaje szansa na rozwój uczelni oraz wspomaganie samodzielnej nauki. Zastosowanie narzędzi teleinformatycznych pozwoli także na zwiększenie efektywności pracy dydaktyków jak również studentów.

Więcej ...

RGNiSW wybrani członkowie z KRZaSP

2013-10-27

 

  XV Zgromadzenie Plenarne  w Zielonce k / Warszawy wybrało przedstawicieli  KRZaSP  na członków   Rady  Głównej  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego. Wybrano  nastepujących  przedstawicieli :

 

prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Jagiełło -  Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

 

prof. nadzw. dr hab. Marcin Krawczyński - Wyższa Szkoła -  Edukacja w Sporcie -  Warszawa

 

Serdeczne gratulacje.

Więcej ...

Zmiana adresu i telefonu biura KRZaSP

2013-08-01

Magnificencje, 

Z  dniem  1  sierpnia 2013  r.  dane kontaktowe  biura  KRZaSP uległy  zmianie.

Telefon/fax  : 58 722 0889

adres 

KRZaSP

80-802 Gdańsk

 ul. 3 Maja 25A

Więcej ...

List otwarty do Premiera

2013-07-18

Magnificencje,

 

JM Rektor prof.  dr. hab Elżbieta Mycielska-Dowgiałło otrzymała list pani Minister Barbary Kudryckiej w odpowiedzi na "List otwarty do Premiera wraz z załącznikiem" wysłany 27 kwietnia br.  podpisany przez  ponad trzystu samodzielnych pracowników większości polskich uczelni (publicznych i niepublicznych) oraz Polskiej Akademii Nauk, którzy w kwietniu br. podpisali  List otwarty  do Premiera.

 

Więcej ...

Protest KRZaSP

2013-07-12

 

Magnificencje, Szanowne Koleżanki i  Koledzy, członkowie Prezydium KRZaSP

 

poniżej przedstawiam protest KRZaSP skierowany do Pani Marszałek Sejmu RP dr Ewy Kopacz dotyczący wystąpienia Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność na posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego w Sejmie w dniu 11 lipca 2013 r.

 

Przewodniczący  KRZaSP

Prof. zw. dr hab. Waldemar  Tłokiński

Więcej ...

List Obywateli Nauki

2013-06-07

Magnificencje,

 

Ruch społeczny "Obywatele Nauki" skierował do prasy List dotyczący szkolnictwa wyższego i konsultacji społecznych przy  wprowadzaniu zmian, który otrzymaliśmy od p. Łukasza Niesiołowskiego-Spano, z Instytutu Historii, Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej ...

UWAGA Newsletter KRZASP nr 1 2013 r.

2013-06-03

Newsletter KRzaSP nr 1 2013 r.

 

Ukazał  się  pierwszy numer  nowej inicjatywy KRZaSPu :

 

Więcej ...

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wybory 2013

2013-05-24

Magnificencje, Drogie Koleżanki i Koledzy Rektorzy,

 

w tym roku kalendarzowym dobiega końca kadencja członków RGNiSW. Przed nami wybory nowego składu Rady. Pod koniec czerwca będę wiedział ile miejsc w Radzie przypadnie naszej Konferencji, o liczbie tej natychmiast poinformuję drogą mailową. Kandydatury należy kierować do Biura Konferencji, gdzie zostaną przekazane Komisji Wyborczej. Kandydatów zgłaszać mogą jedynie Uczelnie zrzeszone w KRZaSP. Wybory odbędą się w październiku w czasie naszego kolejnego Zgromadzenia Plenarnego. Zasady i tryb postępowania przy wyborach członków do RGNiSW zawarte są w załączonych dokumentach. O kolejnych krokach związanych z wyborami informował będę na bieżąco.

PS. Wkrótce pierwszy nr „Newsletter KRZaSP" w PDF.

 

 

Łączę koleżeńskie pozdrowienia

Prof. Waldemar Tłokiński,

Przewodniczący KRZaSP

Więcej ...

Rzecznik Praw Obywatelskich

2013-05-24

 

Przewodniczący KRZaSP, prof. dr hab. w. Tłokiński otrzymał list od p. Rektora prof.  nadzw. dr hab. Tadeusza Pomianka z informacją, że po kilkunastu miesiącach współpracy Rzecznik Praw Obywatelskich, Pani prof. I. Lipowicz skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności art.95 ust. 5 oraz art.95 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z Konstytucją RP.

Działania podjęte przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich są efektem pisma p.  Rektora (pismo w załączeniu).

Więcej ...

Seminarium bolońskie poświęcone uczelnianym strategiom uczenia się przez całe życie

2013-04-24

Magnificencje,

Szanowni Państwo Rektorzy,

uprzejmie informujemy o zaproszeniu na seminarium bolońskie poświęcone uczelnianym strategiom uczenia się przez całe życie zatytułowane: „Higher Education Institutions as Places Integrating Individual Lifelong Learning Strategies", które odbędzie się w Warszawie 10 czerwca 2013 r. Seminarium organizuje Zespół Ekspertów Bolońskich działający przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Szczegóły - w rozszerzeniu.

Więcej ...

XIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP w Gliwicach

2013-04-23

Uprzejmie informujemy, że w dniach 18-19 kwietnia w Gliwicach odbyło się XIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP.  Współorganizatorem Zgromadzenia pod tytułem „Strategie działań w kryzysie : uwarunkowania, doświadczenia, nowe szanse"  była  Gliwicka Wyższa  Szkoła Przedsiębiorczości. Kilkudziesięciu Rektorów dyskutowało na temat sytuacji w sektorze szkół niepublicznych.  XIV Plenum Konferencji Rektorów uświetnili swoją obecnością zaproszeni Goście: Dyrektor Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego Barbara Wierzbicka, Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. zw. dr hab. Danuta Strahl, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. inż.  Józef Lubacz oraz Prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. W panelu poświęconym sprawom sytuacji sektora niepublicznego wobec kryzysu demograficznego udział wzięla Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej, Prof. dr hab. Teresa Martyniuk oraz Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof. nadz. dr  Zdzisława Dacko –Pikiewicz.

Więcej ...

Projekt IBE

2013-04-19

 

Magnificencje,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

 

Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi projekt systemowy pt. „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie". Projekt jest realizowany od lipca 2010 do końca 2013 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Niniejszym przekazujemy  informację o projekcie, ponieważ nowy system kwalifikacji dotyczy wszystkich  osób, które chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie:  http://www.kwalifikacje.edu.pl/

Więcej ...

Nekrolog

2013-04-11

Z żalem informujemy  i żegnamy

dr inz. Leszka Gadomskiego

Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły  Wyższej

 

Rodzinie, Bliskim i  Społeczności Akademickiej

Składamy  wyrazy  głębokiego wspólczucia

Przewodniczacy  i  Prezydium

Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

Więcej ...

Osobowość prawna KRZaSP

2013-04-10

 

Magnificencje,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

3 kwietnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowało do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów nowy tekst projektu Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, gdzie w części 2.4. dodaje się jako pkt. 11 str. 18 zdanie w brzmieniu: „Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich zostanie nadana osobowość prawna. Jest to postulat środowiska akademickiego, poszerzający zakres uprawnień KRASP   i KRZaSP".

            Z satysfakcją przyjmujemy tę decyzję Ministerstwa, o którą walczyliśmy z pełną determinacją, dla poszerzenia możliwości (skuteczności) naszego Konferencyjnego działania oraz zachowania równowagi między obu Konferencjami, umocowanymi w Ustawie.  W tych działaniach wspierała nas KRASP oraz Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również Fundacja Rektorów Polskich. Obchodzone w ubiegłym roku jubileusze działalności obu Konferencji oraz Fundacji wskazały na ważność i potrzebę sektorowej mobilizacji uczelni publicznych i niepublicznych w realizacji ich żywotnych interesów, podkreśliły niezbędność współpracy międzysektorowej i ich przedstawicielskich reprezentantów (szczególnie wobec sytuacji niwelowania skutków niżu demograficznego).

O tych sprawach będziemy rozmawiać w Gliwicach  w czasie obrad Zgromadzenia Plenarnego.

Korzystając z okazji jeszcze raz gorąco zachęcam do wzięcia czynnego udziału  

w Zgromadzeniu, zgłoszenie można jeszcze przesłać drogą mailową. (e-mail  krzasp@gwsp.gliwice.pl, Osoba do kontaktu: P. mgr Agnieszka Dylla, tel. 32 461 21 37, szczegóły na stronie KRZaSP w linku aktualności: http://www.krzasp.pl/pl/index.php?c=news&id=172).

Będzie okazja rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa, Rady Głównej i PKA jak również -wysłuchać wystąpienia Przewodniczącego KRASP.

 

                                                   Do zobaczenia w Gliwicach -

                                                   Prof. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP 

 

Więcej ...

Projekt badawczy HAPHE - Harmonising Approaches to Professional Higher Education in Europe, EURASHE

2013-04-09

Magnificencje,

Szanowni Państwo Rektorzy,

uprzejmie informujemy, 

że EURASHE, Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego, uruchomiło we współpracy z Komisją Europejską projekt badawczy HAPHE (Harmonising Approaches to Professional Higher Education in Europe), w celu lepszego określenia i scharakteryzowania sektora 'wyższego szkolnictwa zawodowego'.
Poniżej i w rozszerzeniu znajdują się szczegółowe informacje oraz kwestionariusz.

Więcej ...

Protest KRZaSP, KRASP oraz Parlamentu Studentów RP

2013-04-05

Magnificencje,   

 

W załączeniu  wspólny protest KRASP, KRZaSP oraz Parlamentu Studentów RP przeciwko regulacji zawartej w części założeń nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniającej zasady wyboru przewodniczącego RGNiSW oraz wspólny sprzeciw KRASP i KRZaSP wobec odrzucenia przez Ministra NiSW wniosku o nadanie osobowości prawnej obu Konferencjom.

Więcej ...

Spotkanie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Prezydium KRZaSP, 14 marzec 2013 r.

2013-04-05

Magnificencje,

 

Informujemy, że w dniu 14 marca 2013 r. odbyło  się spotkanie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej z Prezydium KRZaSP.  Poniżej notatka ze spotkania.

Więcej ...

Konferencja IT w Uczelniach. Warszawa, 25.04.2013 r.

2013-03-20

Magnificencje,

Szanowni Państwo Rektorzy,

 

uprzejmie informujemy, że KRZaSP objął patronatem honorowym  konferencję

IT w Uczelniach", która odbędzie się już 25 kwietnia w Warszawie, w hotelu Courtyard.

W imieniu Organizatora, firmy GigaCon serdecznie zapraszamy.

Szczegóły na stronie: http://sdcenter.pl/uczelnie_04_2013

oraz w rozszerzeniu.

Więcej ...

XIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Gliwice 18-19.04.2013 r.

2013-03-04

Magnificencje,

Szanowne Panie i Panowie Rektorzy,
 

uprzejmie informujemy, że XIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP odbędzie się w  dniach 18-19 kwietnia 2013  roku  w Gliwicach. Współorganizatorem Zgromadzenia pt. „Strategie działań w kryzysie : uwarunkowania, doświadczenia, nowe szanse"   jest Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Informujemy również, że w załączeniu znajdują się: Apel Przewodniczącego KRZaSP do Członków Konferencji oraz ramowy program Zgromadzenia.

Więcej ...

Zaproszenie do udziału w projekcie KRK - kolejne dziedziny

2013-02-21

Uprzejmie informujemy, że poniżej znajduje się treść zaproszenia otrzymanego z Biura KRK. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami oraz zgłoszenie ewentualnych kandydatów do Biura KRK.

"W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Opracowanie założeń merytorycznych

i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy ekspertów zainteresowanych udziałem w pracach zmierzających do:

•             zweryfikowania wstępnej propozycji zasad określania poziomu kwalifikacji

              w Polskiej Ramie Kwalifikacji,

•            wstępnego określenia poziomu kwalifikacji funkcjonujących i nadawanych

              w następujących branżach:

1)            logistyka

2)            zarządzanie i administracja

3)            turystyka i gastronomia

Więcej ...

Idź do strony:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Pokaż wszystkie strony