Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148845AKTUALNOŚCI

Nekrolog

2013-04-11

Z żalem informujemy  i żegnamy

dr inz. Leszka Gadomskiego

Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły  Wyższej

 

Rodzinie, Bliskim i  Społeczności Akademickiej

Składamy  wyrazy  głębokiego wspólczucia

Przewodniczacy  i  Prezydium

Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

Więcej ...

Osobowość prawna KRZaSP

2013-04-10

 

Magnificencje,

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

3 kwietnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowało do rozpatrzenia przez stały Komitet Rady Ministrów nowy tekst projektu Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, gdzie w części 2.4. dodaje się jako pkt. 11 str. 18 zdanie w brzmieniu: „Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich zostanie nadana osobowość prawna. Jest to postulat środowiska akademickiego, poszerzający zakres uprawnień KRASP   i KRZaSP".

            Z satysfakcją przyjmujemy tę decyzję Ministerstwa, o którą walczyliśmy z pełną determinacją, dla poszerzenia możliwości (skuteczności) naszego Konferencyjnego działania oraz zachowania równowagi między obu Konferencjami, umocowanymi w Ustawie.  W tych działaniach wspierała nas KRASP oraz Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również Fundacja Rektorów Polskich. Obchodzone w ubiegłym roku jubileusze działalności obu Konferencji oraz Fundacji wskazały na ważność i potrzebę sektorowej mobilizacji uczelni publicznych i niepublicznych w realizacji ich żywotnych interesów, podkreśliły niezbędność współpracy międzysektorowej i ich przedstawicielskich reprezentantów (szczególnie wobec sytuacji niwelowania skutków niżu demograficznego).

O tych sprawach będziemy rozmawiać w Gliwicach  w czasie obrad Zgromadzenia Plenarnego.

Korzystając z okazji jeszcze raz gorąco zachęcam do wzięcia czynnego udziału  

w Zgromadzeniu, zgłoszenie można jeszcze przesłać drogą mailową. (e-mail  krzasp@gwsp.gliwice.pl, Osoba do kontaktu: P. mgr Agnieszka Dylla, tel. 32 461 21 37, szczegóły na stronie KRZaSP w linku aktualności: http://www.krzasp.pl/pl/index.php?c=news&id=172).

Będzie okazja rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa, Rady Głównej i PKA jak również -wysłuchać wystąpienia Przewodniczącego KRASP.

 

                                                   Do zobaczenia w Gliwicach -

                                                   Prof. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP 

 

Więcej ...

Projekt badawczy HAPHE - Harmonising Approaches to Professional Higher Education in Europe, EURASHE

2013-04-09

Magnificencje,

Szanowni Państwo Rektorzy,

uprzejmie informujemy, 

że EURASHE, Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego, uruchomiło we współpracy z Komisją Europejską projekt badawczy HAPHE (Harmonising Approaches to Professional Higher Education in Europe), w celu lepszego określenia i scharakteryzowania sektora 'wyższego szkolnictwa zawodowego'.
Poniżej i w rozszerzeniu znajdują się szczegółowe informacje oraz kwestionariusz.

Więcej ...

Protest KRZaSP, KRASP oraz Parlamentu Studentów RP

2013-04-05

Magnificencje,   

 

W załączeniu  wspólny protest KRASP, KRZaSP oraz Parlamentu Studentów RP przeciwko regulacji zawartej w części założeń nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniającej zasady wyboru przewodniczącego RGNiSW oraz wspólny sprzeciw KRASP i KRZaSP wobec odrzucenia przez Ministra NiSW wniosku o nadanie osobowości prawnej obu Konferencjom.

Więcej ...

Spotkanie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Prezydium KRZaSP, 14 marzec 2013 r.

2013-04-05

Magnificencje,

 

Informujemy, że w dniu 14 marca 2013 r. odbyło  się spotkanie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej z Prezydium KRZaSP.  Poniżej notatka ze spotkania.

Więcej ...

Konferencja IT w Uczelniach. Warszawa, 25.04.2013 r.

2013-03-20

Magnificencje,

Szanowni Państwo Rektorzy,

 

uprzejmie informujemy, że KRZaSP objął patronatem honorowym  konferencję

IT w Uczelniach", która odbędzie się już 25 kwietnia w Warszawie, w hotelu Courtyard.

W imieniu Organizatora, firmy GigaCon serdecznie zapraszamy.

Szczegóły na stronie: http://sdcenter.pl/uczelnie_04_2013

oraz w rozszerzeniu.

Więcej ...

XIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Gliwice 18-19.04.2013 r.

2013-03-04

Magnificencje,

Szanowne Panie i Panowie Rektorzy,
 

uprzejmie informujemy, że XIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP odbędzie się w  dniach 18-19 kwietnia 2013  roku  w Gliwicach. Współorganizatorem Zgromadzenia pt. „Strategie działań w kryzysie : uwarunkowania, doświadczenia, nowe szanse"   jest Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Informujemy również, że w załączeniu znajdują się: Apel Przewodniczącego KRZaSP do Członków Konferencji oraz ramowy program Zgromadzenia.

Więcej ...

Zaproszenie do udziału w projekcie KRK - kolejne dziedziny

2013-02-21

Uprzejmie informujemy, że poniżej znajduje się treść zaproszenia otrzymanego z Biura KRK. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami oraz zgłoszenie ewentualnych kandydatów do Biura KRK.

"W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Opracowanie założeń merytorycznych

i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy ekspertów zainteresowanych udziałem w pracach zmierzających do:

•             zweryfikowania wstępnej propozycji zasad określania poziomu kwalifikacji

              w Polskiej Ramie Kwalifikacji,

•            wstępnego określenia poziomu kwalifikacji funkcjonujących i nadawanych

              w następujących branżach:

1)            logistyka

2)            zarządzanie i administracja

3)            turystyka i gastronomia

Więcej ...

Zaproszenie do udziału w pracach eksperckich KRK

2013-01-22

Magnificencje,

Szanowni Państwo Rektorzy,

 

uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Instytut Badań Edukacyjnych i Biuro KRK poszukuje ekspertów zainteresowanych udziałem w pracach zmierzających do:

 

•             zweryfikowania wstępnej propozycji zasad określania poziomu kwalifikacji

              w Polskiej Ramie Kwalifikacji,

 

•             wstępnego określenia poziomu kwalifikacji funkcjonujących i nadawanych

               w następujących branżach:

 

1)            energetyka,

2)            IT i elektronika,

3)            produkcja i przetwórstwo żywności

 

 

Szczegółowe informacje-w rozszerzeniu.

 

Więcej ...

Apel KRZaSP, KRASP, RGNiSW, FRP do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

2013-01-21

Magnificencje,

Szanowni Państwo Rektorzy,

 

uprzejmie informujemy, iż w załącznikach znajduje się Apel do Parlamentu i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie najwyższego priorytetu rozwojowi szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, którego sygnatariuszami są: Przewodniczący KRASP, Przewodniczący RGNiSW, Przewodniczący KRZaSP oraz Prezes FRP.  

 

 

 

Więcej ...

Konferencja -Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego

2012-12-04

 

Dnia 27.11.2012 r. w Hotelu Radisson Blu Centrum odbyła się kolejna edycja konferencji, poświęcona „Rozwiązaniom IT dla jednostek szkolnictwa wyższego". Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

 

Więcej ...

Konferencja - ROZWIĄZANIA IT DLA JEDNOSTEK SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

2012-10-24

Magnificencje,

Szanowni Państwo Rektorzy,

 

uprzejmie informujemy, iż KRZaSP podjął się roli Patrona Honorowego konferencji pt. "Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego" która odbędzie się dnia 29.11.2012 r. w Warszawie w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat" S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12.
Szczegółowe informacje znajdują się  w rozszerzeniu oraz na stronie: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/rozwiazania-it-dla-jednostek-szkolnictwa-wyzszego-3.htm

Więcej ...

!!! Nowe władze KRZaSP

2012-09-24

  

Z ogromną przyjemnością  informujemy, że na XIII Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich odbywającym się w Szklarskiej Porębie, 

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący  KRZaSP w kadencji 2008-2012, Rektor Ateneum-Szkoły Wyższej, został ponownie wybrany Przewodniczącym KRZaSP na następną kadencję.

 

Spośród Członków Konferencji XIII Plenum  w skład Prezydium KRZaSP wybrało następujące Osoby:

 

Dr Julian Bystrzanowski

Prof. WSEWS dr Jacek Dembiński

Prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka- Bokun

Dr Michał Gołoś (Sekretarz KRZaSP)

Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Jagiełło

Dr Krzysztof Kannenberg

Prof. dr hab. Witold Kłaczewski

Dr Barbara Kochańska

Doc dr Agata Kołodziejska

Doc. dr Janusz Kowalski

Prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Prof. dr hab. Robert Leszek Moczulski

Prof. dr hab. Janusz M. Pawlikowski

Prof. nadzw. dr Piotr Rzepczyński (Skarbnik KRZaSP)

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński (Przewodniczący KRZaSP)

Prof. zw. dr hab. Aleksander Zandecki

Prof dr hab. Aleksandra Żukrowska

 

Więcej ...

XIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Szklarska Poręba 20-21.09.2012 r.

2012-06-27

Ich Magnificencje,

Szanowne Panie i Panowie Rektorzy,

 

uprzejmie informujemy, iż w dniach 20-21 września 2012 roku

w Szklarskiej Porębie odbędzie się XIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP.

Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Poniżej oraz w załącznikach znajduje się zaproszenie oraz szczegółowe informacje.

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

prof. zw. dr hab. Waldemar TŁOKIŃSKI

oraz

Władze Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy

mają zaszczyt zaprosić na

 

 

XIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP

 

 

które odbędzie się w dniach 20-21 września 2012 roku

w Szklarskiej Porębie

 

Przedmiotem obrad będzie m. in.:

 

  • Podsumowanie działalności KRZaSP w kadencji 2009 - 2012
  • Wybór władz Konferencji na następną kadencję
  • Ocena parametryczna jednostek naukowych - 2013

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej, program obrad-w załącznikach w zakładce "więcej..."

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

LIST PRZEWODNICZĄCEGO KRZaSP DO CZŁONKÓW KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH:

 

list-odezwa na ZP XIII.pdf

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Więcej ...

Rzecznik Praw Absolwenta - opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

2012-04-16

Magnificencje,

W załączonych dokumentach przedstawiam  opinię Rzecznika Praw Absolwenta, pana Bartłomieja Banaszak, w sprawie projektu ustawy z dnia 6 marca br. o  zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

 

Przewodniczący  KRZaSP

 

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Więcej ...

Pismo w sprawie pobierania opłat za usługi edukacyjne

2012-03-30

Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy,  

 

W związku z dyskusją i ustaleniami w czasie  Zgromadzenia Plenarnego  KRZaSP w  Wiśle, na temat interpretacji zapisów ustawy   dotyczących pobierania opłat o których mowa w art 99austawy z dnia 27 lipca 2005r., KRZaSP skierował pismo do  Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego  poniższej treści.

 

Przewodniczący 

Konferencji Rektorów Zawodowych Szkoł Polskich

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Więcej ...

!!! Apel o uwagi do ustawy i rozporządzeń

2012-03-26

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,na początku marca br. Pani Minister  Barbara Kudrycka powołała Zespół do spraw zmian w prawie o szkolnictwie wyższym. Chodzi głównie o zmiany w rozporządzeniach, choć ważne są też uwagi do ustawy. Otrzymałem nominację na członka tego Zespołu a 19 marca odbyło się pierwsze posiedzenie w Warszawie, gdzie ustalono harmonogram prac. O pracach Zespołu poinformowała  uczestników XII Zgromadzenia Plenarnego w Wiśle p.  vice-min. Daria Lipińska-Nałęcz zwracając uwagę na ważność  zgłoszonych przez rektorów kwestii.

 

Zwracam się więc z gorącym apelem o pilne (do 5 kwietnia br.) nadesłanie  drogą elektroniczną do Biura Konferencji propozycji zmian: 1. rozporządzeń, 2. ustawy - według schematu: nr rozporządzenia z dnia (§ ustawy), propozycja zmiany. Nadesłany materiał będzie zbiorczo opracowany i przesłany do 13 kwietnia do ministerstwa.

 

16 kwietnia jest kolejne posiedzenie Zespołu, o pracach którego będę Państwa informował na bieżąco. Sprawę proszę traktować jako priorytetową i ważną dla losów naszego sektora.

 

Łączę wyrazy szacunku  

prof. zw dr hab. Waldemar Tłokiński, 

Przewodniczący KRZaSP.

Więcej ...

!!! Opinia KRZASP - Ustawa o zmianie ustaw regulujacych wykonywanie niektórych zawodów

2012-03-09

 

Magnificencje,

W związku  z wymogiem przedstawienia opinii KRZASP w sprawie projektu Ustawy o  zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów proszę Szanownych Państwa Rektorów o zapoznanie sie z treścią  projektu  Ustawy (http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/pozostale/    lub http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2   ), szczególnie odnośnie zawodów  związanych z prowadzonymi kierunkami studiów i  studiów podyplomowych  i  dokładnego  przestudiowania proponowanych ostatecznie wymogów egzaminacyjnych ( lub innych) jako  form dopuszczenia do  wykonywania zawodu.

Więcej ...

Powołanie Przewodniczacego w skład Zespołu przy MNiSW

2012-03-09

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkol Polskich, prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, został powołany przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką, w skład ośmioosobowego Zespołu do Spraw Zmian Przepisów Prawnych w Zakresie Szkolnictwa Wyższego.

Najserdeczniejsze  gratulacje.

Więcej ...

Konferencja 20 kwietnia 2012 Rzeszów

2012-03-07

Fundacja Rektorów Polskich i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zapraszają  Rektorow  uczelni członkowskich  KRZASP lub ich przedstawicieli do udziału w organizowanej w dniu 20 kwietnia br Konferencji poświęconej finansowaniu i  partnerstwu publiczno prywatnemu w systemie szkolnictwa wyższego - polska praktyka i międzynarodowe doświadczenia.

Więcej ...

Idź do strony:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Pokaż wszystkie strony