Data ostaniej modyfikacji:
2018-12-11
Ilość wejść na stronę:
1077137AKTUALNOŚCI

Konferencja - ROZWIĄZANIA IT DLA JEDNOSTEK SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

2012-10-24

Magnificencje,

Szanowni Państwo Rektorzy,

 

uprzejmie informujemy, iż KRZaSP podjął się roli Patrona Honorowego konferencji pt. "Rozwiązania IT dla jednostek szkolnictwa wyższego" która odbędzie się dnia 29.11.2012 r. w Warszawie w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat" S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12.
Szczegółowe informacje znajdują się  w rozszerzeniu oraz na stronie: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/rozwiazania-it-dla-jednostek-szkolnictwa-wyzszego-3.htm

Więcej ...

!!! Nowe władze KRZaSP

2012-09-24

  

Z ogromną przyjemnością  informujemy, że na XIII Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich odbywającym się w Szklarskiej Porębie, 

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący  KRZaSP w kadencji 2008-2012, Rektor Ateneum-Szkoły Wyższej, został ponownie wybrany Przewodniczącym KRZaSP na następną kadencję.

 

Spośród Członków Konferencji XIII Plenum  w skład Prezydium KRZaSP wybrało następujące Osoby:

 

Dr Julian Bystrzanowski

Prof. WSEWS dr Jacek Dembiński

Prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka- Bokun

Dr Michał Gołoś (Sekretarz KRZaSP)

Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Jagiełło

Dr Krzysztof Kannenberg

Prof. dr hab. Witold Kłaczewski

Dr Barbara Kochańska

Doc dr Agata Kołodziejska

Doc. dr Janusz Kowalski

Prof. dr hab. Teresa Martyniuk

Prof. dr hab. Robert Leszek Moczulski

Prof. dr hab. Janusz M. Pawlikowski

Prof. nadzw. dr Piotr Rzepczyński (Skarbnik KRZaSP)

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński (Przewodniczący KRZaSP)

Prof. zw. dr hab. Aleksander Zandecki

Prof dr hab. Aleksandra Żukrowska

 

Więcej ...

XIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Szklarska Poręba 20-21.09.2012 r.

2012-06-27

Ich Magnificencje,

Szanowne Panie i Panowie Rektorzy,

 

uprzejmie informujemy, iż w dniach 20-21 września 2012 roku

w Szklarskiej Porębie odbędzie się XIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP.

Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Poniżej oraz w załącznikach znajduje się zaproszenie oraz szczegółowe informacje.

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

prof. zw. dr hab. Waldemar TŁOKIŃSKI

oraz

Władze Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy

mają zaszczyt zaprosić na

 

 

XIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP

 

 

które odbędzie się w dniach 20-21 września 2012 roku

w Szklarskiej Porębie

 

Przedmiotem obrad będzie m. in.:

 

  • Podsumowanie działalności KRZaSP w kadencji 2009 - 2012
  • Wybór władz Konferencji na następną kadencję
  • Ocena parametryczna jednostek naukowych - 2013

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej, program obrad-w załącznikach w zakładce "więcej..."

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

LIST PRZEWODNICZĄCEGO KRZaSP DO CZŁONKÓW KONFERENCJI REKTORÓW ZAWODOWYCH SZKÓŁ POLSKICH:

 

list-odezwa na ZP XIII.pdf

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Więcej ...

Rzecznik Praw Absolwenta - opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

2012-04-16

Magnificencje,

W załączonych dokumentach przedstawiam  opinię Rzecznika Praw Absolwenta, pana Bartłomieja Banaszak, w sprawie projektu ustawy z dnia 6 marca br. o  zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

 

Przewodniczący  KRZaSP

 

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Więcej ...

Pismo w sprawie pobierania opłat za usługi edukacyjne

2012-03-30

Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy,  

 

W związku z dyskusją i ustaleniami w czasie  Zgromadzenia Plenarnego  KRZaSP w  Wiśle, na temat interpretacji zapisów ustawy   dotyczących pobierania opłat o których mowa w art 99austawy z dnia 27 lipca 2005r., KRZaSP skierował pismo do  Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego  poniższej treści.

 

Przewodniczący 

Konferencji Rektorów Zawodowych Szkoł Polskich

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Więcej ...

!!! Apel o uwagi do ustawy i rozporządzeń

2012-03-26

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,na początku marca br. Pani Minister  Barbara Kudrycka powołała Zespół do spraw zmian w prawie o szkolnictwie wyższym. Chodzi głównie o zmiany w rozporządzeniach, choć ważne są też uwagi do ustawy. Otrzymałem nominację na członka tego Zespołu a 19 marca odbyło się pierwsze posiedzenie w Warszawie, gdzie ustalono harmonogram prac. O pracach Zespołu poinformowała  uczestników XII Zgromadzenia Plenarnego w Wiśle p.  vice-min. Daria Lipińska-Nałęcz zwracając uwagę na ważność  zgłoszonych przez rektorów kwestii.

 

Zwracam się więc z gorącym apelem o pilne (do 5 kwietnia br.) nadesłanie  drogą elektroniczną do Biura Konferencji propozycji zmian: 1. rozporządzeń, 2. ustawy - według schematu: nr rozporządzenia z dnia (§ ustawy), propozycja zmiany. Nadesłany materiał będzie zbiorczo opracowany i przesłany do 13 kwietnia do ministerstwa.

 

16 kwietnia jest kolejne posiedzenie Zespołu, o pracach którego będę Państwa informował na bieżąco. Sprawę proszę traktować jako priorytetową i ważną dla losów naszego sektora.

 

Łączę wyrazy szacunku  

prof. zw dr hab. Waldemar Tłokiński, 

Przewodniczący KRZaSP.

Więcej ...

!!! Opinia KRZASP - Ustawa o zmianie ustaw regulujacych wykonywanie niektórych zawodów

2012-03-09

 

Magnificencje,

W związku  z wymogiem przedstawienia opinii KRZASP w sprawie projektu Ustawy o  zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów proszę Szanownych Państwa Rektorów o zapoznanie sie z treścią  projektu  Ustawy (http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/pozostale/    lub http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2   ), szczególnie odnośnie zawodów  związanych z prowadzonymi kierunkami studiów i  studiów podyplomowych  i  dokładnego  przestudiowania proponowanych ostatecznie wymogów egzaminacyjnych ( lub innych) jako  form dopuszczenia do  wykonywania zawodu.

Więcej ...

Powołanie Przewodniczacego w skład Zespołu przy MNiSW

2012-03-09

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkol Polskich, prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, został powołany przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką, w skład ośmioosobowego Zespołu do Spraw Zmian Przepisów Prawnych w Zakresie Szkolnictwa Wyższego.

Najserdeczniejsze  gratulacje.

Więcej ...

Konferencja 20 kwietnia 2012 Rzeszów

2012-03-07

Fundacja Rektorów Polskich i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zapraszają  Rektorow  uczelni członkowskich  KRZASP lub ich przedstawicieli do udziału w organizowanej w dniu 20 kwietnia br Konferencji poświęconej finansowaniu i  partnerstwu publiczno prywatnemu w systemie szkolnictwa wyższego - polska praktyka i międzynarodowe doświadczenia.

Więcej ...

Usługi edukacyjne - interpretacja Ustawy

2012-01-20

 

Szanowni Koledzy,

 

W związku z licznymi zapytaniami Panow Rektorów  dotyczących opłat  pobieranych od studentów za usługi edukacyjne, KRZaSP zwrócił się do MNiSW o  jednolitą interpretacje istniejących zapisów ustawowych.

Więcej ...

XII ZP KRZASP Wisła 21-23.03.2012 r.

2012-01-05

Magnificencje,

Szanowne Panie, Panowie Rektorzy,

 

 

Gorąco przypominam o naszym kolejnym spotkaniu, XII Zgromadzeniu Plenarnym, które  odbędzie się w dniach 21-23 marzec 2012 r. w Wiśle.

W programie  : "Polskie uczelnie niepubliczne - co i jak na przyszłość. Perspektywa ciągłości doświadczeń" wystapienie prof.  Andrzeja K. Koźmińskiego z  Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Pragnę przypomnieć że uczestnictwo w dwu Zgromadzeniach Plenarnych w ciągu roku należy do naszych statutowych obowiązków.

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów

Zawodowych Szkół Polskich

 

Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Więcej ...

Wspołpraca

2011-12-13

Magnificencje,  Koleżanki i  Koledzy Rektorzy,

 

Poniżej załączam treść  pisma skierowanego  na ręce Przewodniczącego autorstwa

Pana Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dr Killion Munyama w sprawie współpracy.

Proponuje kontakt bezpośredni z Panem Posłem.

Więcej ...

Polsko-Chińskie Forum Akademickie, Pekin 20 grudzień 2011 r.

2011-11-09

Magnificencje,

Szanowne Panie, Panowie Rektorzy,

 

W załączeniu przesyłam informacje o możliwości uczestnictwa w Polsko-Chińskim Forum Akademickim w Pekinie, w dniu 20 grudnia 2011 r.

W dniach 18-22 grudnia br. przebywać będzie w Chinach z oficjalną wizytą Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski. Planuje się, że w ramach tej wizyty w dniu

20 grudnia odbędzie się w Pekinie forum poświęcone rozwijaniu współpracy między uczelniami obu krajów oraz zwiększaniu mobilności studentów i pracowników naukowych

Więcej ...

Ankieta do badań relacji rektor-założyciel w niepublicznych szkołach wyższych

2011-11-02

 

Ich Magnificencje,

Członkowie KRZaSP,

Na XI Zgromadzeniu Plenarnym KRZaSP w Olsztynie w październiku 2011 r. została przedstawiona Ankieta  do  badań relacji rektor-założyciel w niepublicznych szkołach wyższych. JM Rektorów  prosimy o  zapoznanie  się z Ankietą  i  nadesłanie  ew. uwag, zmian na adres: krzasp@krzasp.pl do dnia 25 listopada 2011 r.  Po tym terminie Ankieta  zostanie  przesłana  uczelniom do wypełnienia. Dziękujemy.

Więcej ...

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej w naukach humanistycznych i społecznych

2011-09-28

Ich Magnificencje,

Członkowie KRZaSP,

 

uprzejmie informujemy, że w załączonym poniżej linku znajduje się treść apelu

prof. dr. hab. Bogdana W. Mach, przedstawiciela MNiSW w Roboczej Grupie ds Infrastruktur Badawczych  w Naukach Humanistycznych i  Społecznych działającej w ramach ESFRI  dotyczący Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej w naukach humanistycznych i społecznych.

Więcej ...

Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012

2011-09-26

 

Ich Magnificencje,

Członkowie KRZaSP,

 

uprzejmie informujemy, że w dniu 24 września 2011 r. w Akademii Leona Kożmińskiego w Warszawie odbyła się uroczysta Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego Uczelni Niepublicznych 2011/2012.

Więcej ...

XI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP

2011-09-16

 

Ich Magnificencje, Szanowne Panie i Panowie Rektorzy,
 
w imieniu Prezydium KRZaSP oraz JM Rektora Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i  Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego mamy przyjemność zaprosić na XI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP

„Nowy rok akademicki z nową ustawą o  szkolnictwie wyższym"   które odbędzie się w

 Olsztynie, w dniach 26-28 października 2011 roku.


Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje w załącznikach.


Serdecznie zapraszamy.

Więcej ...

Publikacja MNiSW Dept. Instrumentów Polityki Naukowej

2011-07-22

Ich Magnificencje

Członkowie KRZaSP, 

 

uprzejmie informujemy, że   Departament Instrumentów Polityki Naukowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który pełni rolę koordynatora Grupy Roboczej ds Szkolnictwa Wyzszego , działającej w ramach polsko - niemieckiego Komitetu ds Edukacji zwraca się  

z uprzejma prośba o pomoc w przygotowaniu publikacji : "Polsko-Niemieckie Portfolio Edukacyjne z okazji 20-lecia stosunków dobrosąsiedzkich" do dnia 12 sierpnia 2011r.

 

W "Portfolio" planowany jest  rozdział poświęcony  współpracy akademickiej w ostatnich 20 latach.

Szczegóły  w załączniku MNiSW.

Więcej ...

Raport XX-lecia

2011-07-07

Ich Magnificencje

Członkowie KRZaSP, 

 

uprzejmie informujemy, że dnia 5 lipca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
odbyło się seminarium Uczelnie niepubliczne w Polsce 1991-2011 połączone z prezentacją Raportu XX-lecia.

 

Szczegóły na stronie:

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4107&Itemid=1

Więcej ...

20 LAT UCZELNI NIEPAŃSTWOWYCH - seminarium, Kraków, 5 lipca 2011 r.

2011-07-04

Ich Magnificencje,

Członkowie KRZaSP,

 

uprzejmie informujemy, że w dniu 5 lipca w Krakowie  odbędzie się Seminarium "20 lat uczelni niepaństwowych"   Uprzejmie przypominamy, że seminarium rozpoczyna się

o godz. 12:00, natomiast część z udziałem dziennikarzy (konferencja prasowa) - o godz. 13:30.

 

W rozszerzeniu - link z zaproszeniem na konferencję prasową.

Więcej ...

Idź do strony:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Pokaż wszystkie strony