Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148836AKTUALNOŚCI

Reprezentant KRZaSP w pracach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

2010-12-13

Magnificencje, Szanowni Państwo Rektorzy,

uprzejmie informujemy, że reprezentantem stanowiska KRZaSP w pracach sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży będzie doc. dr Ryszard Hayn, dziekan wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, poseł na Sejm RP i członek sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży w latach 1997-2005, przewodniczący tej komisji w latach 2003-2005, kierujący w latach 2004-2005 pracami Sejmu nad prawem o szkolnictwie wyższym; uczestnik prac KRZaSP jako pełnomocnik rektora WSUS.

Więcej ...

Wspólne posiedzenie Prezydium KRZaSP i Prezydium KRASP, 9-10 grudnia 2010r.

2010-12-13

Magnificencje, Szanowni Państwo Rektorzy,


uprzejmie informujemy, że w dniu 9 grudnia, w gmachu Politechniki Wrocławskiej odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 

Protokół wspólnego posiedzenia Prezydium KRASP i Prezydium KRZaSP.doc.pdf

Więcej ...

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Parlamentu Studentów RP.

2010-11-18

Magnificencje, Szanowni Państwo Rektorzy,


uprzejmie informuję, że w dniu 27 listopada 2010 r. odbędzie się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Parlamentu Studentów RP. Tematem obrad Zjazdu będą przede wszystkim sprawozdania członków władz statutowych oraz wybory członków nowych władz statutowych PSRP. Proponowany porządek obrad zgodnie z art. 2 ust. 1 regulaminu Zjazdu zostanie umieszczony na stronie po jego przyjęciu, przez Prezydium Zjazdu.

Proszę o poinformowanie samorządów o tym wydarzeniu i o umożliwienie reprezentantom Państwa Uczelni uczestnictwa w Zjeździe i reprezentowanie studentów uczelni zrzeszonych

w Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich na Zjeździe PSRP.

(Szczegóły w rozszerzeniu).

 

Z  koleżeńskim pozdrowieniem


Prof. Waldemar Tłokiński

 

Karta zgłoszeniowa delegata
http://www.psrp.org.pl/załaczniki/Karta_zgłoszeniowa_Zjazd.pdf
Zawiadomienie o liczbie studentów
http://www.psrp.org.pl/załaczniki/Zawiadomienie_o_liczbie_studentów.pdf

Wzór porozumienia jakie zawierać powinny ze sobą samorządy uczelni
poniżej 1000 studentów w celu wyłonienia wspólnego delegata
http://www.psrp.org.pl/załaczniki/Wzór%20porozumienia_uczelnie%20ponizej%201000%20studentow.pdf


Informacje o zjeździe są też podane w dokumencie "zwołanie zjazdu":
http://www.psrp.org.pl/załaczniki/Zwołanie_zjazdu.pdf

Więcej ...

IX Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Tleń 28-29.10.2010 r.

2010-11-03

W dniach 28-29 października w Tleniu koło Tucholi odbyło się IX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Gospodarzem Zgromadzenia była Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.  Zgromadzeni podczas sesji plenarnej Rektorzy przedstawili Wiceministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  prof. dr hab. Zbigniewowi Marciniakowi zwoje uwagi odnośnie do uchwalanej przez Sejm nowelizacji ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym"  ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Duże zaniepokojenie środowiska uczelni niepublicznych budzą zapisy nowelizacji,

nie uwzględniające zgłaszanych wcześniej postulatów, zaś restrykcyjnie ingerujących

w autonomię ekonomiczno-organizacyjną uczelni niepaństwowych.  Niezwykle ważną formą działalności Konferencji w ostatnim roku i aktualnie jest realizacja porozumienia strategicznego w partnerstwie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w celu środowiskowej konsolidacji inicjatyw na rzecz polskiego szkolnictwa wyższego, wobec niesatysfakcjonującej polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co zostało szczególnie zaakcentowane podczas obrad IX Zgromadzenia Plenarnego.

 

Więcej ...

Stanowisko Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

2010-10-29

 

Stanowisko Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw - druk sejmowy nr 3391

 

WSKAZANIE INTERESU, KTÓRY W ODNIESIENIU DO REGULACJI

ZAMIERZA CHRONIĆ KRZaSP


1. Podejmowanie dodatkowego (drugiego) zatrudnienia bez zgody rektora
2. Obligatoryjne wydanie rozporządzenia określającego warunki i tryb występowania
przez uczelnie niepubliczne o dotacje o których mowa w art. 94
3. Nieobciążanie uczelni niepublicznej kosztami wynagrodzeń za czas choroby i urlopu
macierzyńskiego, itd.
4. Nieograniczanie uczelni niepublicznej w określaniu wysokości czesnego na studiach
niestacjonarnych
5. Utrzymanie swobody uczelni niepublicznych w kształtowaniu spraw organizacyjnych

 

Więcej ...

Udział w pracach sejmowych nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2010-10-19

Ich Magnificencje
Szanowni Państwo Rektorzy - Członkowie KRZaSP,

Uprzejmie prosimy o pisemne zgłaszanie swojego udziału w pracach sejmowych  nad  rządowym projektem  ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach

i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw - druk sejmowy nr 3391
 W załączeniu znajdują  się formularze  zgłoszeniowe:

WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM USTAWY.pdf


Wypełnione formularze należy  przesłać pocztą  w nieprzekraczalnym terminie
do 30 października 2010 r.
na adres: Kancelaria Sejmu
Gabinet Marszałka Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

tel. +48 (22) 694 10 54
fax  +48 (22) 694 19 03

Szczegółowe informacje:

http://www.sejm.gov.pl/lobbing/lobbing1.html 

 


  Biuro Komisji Sejmowych
  Zespół ds. Zawodowej Działalności Lobbingowej
  ul. Wiejska 4/6/8 bud. K pok. 416
  Warszawa
  tel. +48 (22) 694 22 61
  fax. +48 (22) 629 47 37

Więcej ...

Informacja o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu z dnia 10 września 2010 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o Szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw.

2010-09-14

Ich Magnificencje
Szanowni Państwo Rektorzy - Członkowie KRZaSP,


 
 
uprzejmie informujemy, iż  14 września 2010 r. Rada Ministrów przyjęła  projekt z dnia 10 września 2010 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o Szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw. Prosimy o zapoznanie się dokumentem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/ w linku:  http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/reforma-szkolnictwa-wyzszego/. Treść dokumentu zaproponowanego przez MNISW będzie przedmiotem dyskusji podczas obrad IX Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP w Tleniu w dniach 28-28 października.
 

Więcej ...

Informacja o projektach rozporządzeń do pakietu ustaw MNiSW Budujemy na Wiedzy Reforma Nauki dla Rozwoju Polski

2010-09-03

Ich Magnificencje
Szanowni Państwo Rektorzy - Członkowie KRZaSP,
 

w imieniu Przewodniczącego KRZaSP, Prof. zw. dr hab. Waldemara Tłokińskiego uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki

i Szkolnictwa Wyższego zostały umieszczone projekty dwóch rozporządzeń do pakietu sześciu ustaw „Budujemy na Wiedzy - Reforma Nauki dla Rozwoju Polski"


Treści dokumentów znajdują się w linku: 

 

http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=75&layout=1&page=0

 

 lub można je odnaleźć w następujący sposób:


  1.      http://www.bip.nauka.gov.pl/
  2.      Projekty aktów prawnych-nauka


 
Uprzejmie prosimy o przesyłanie  ewentualnych uwag na temat dokumentów
na adres biura KRZaSP: krzasp@krzasp.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2010 r.

 

Biuro KRZaSP

Więcej ...

Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Tleń 28-29.10.2010 r.

2010-07-09

Ich Magnificencje,
Szanowne Panie i Panowie Rektorzy,

 

W imieniu Prezydium KRZaSP oraz JM Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi mamy zaszczyt zaprosić J.M. na obrady IX Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, które odbędą się w dniach 28-29 października 2010 r. w Tleniu.

 

PROGRAM OBRAD ZP KRZaSP_w_Tleniu_28-29.10.2010r-1.doc

oraz Formularz_zgłoszeniowy_uczestnika ZP_28-29.10.2010r.doc do pobrania.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w formie zwrotnego odesłania wypełnionej karty uczestnictwa na adres: Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola oraz dokonanie wpłaty kosztów udziału.

 

Informujemy, że specjalnie dla Państwa zostały zarezerwowane pokoje w  Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku "PERŁA" w Tleniu (Dębowa 11, Tleń, 16-150 Osie,
e- mail biuro@perla.org.pl,

Tel. 052 / 333 99 98
Fax. 052 / 333 99 98
www: http://www.perla.org.pl

Uprzejmie prosimy o indywidualne dokonanie rezerwacji w ośrodku.

 

Informujemy, że w przypadku kiedy zamiast J.M. do uczestnictwa w posiedzeniu zostanie wydelegowana inna osoba, aby mogła czynnie uczestniczyć  w głosowaniu musi posiadać pełnomocnictwo J.M. Rektora do głosowania.  W w/w sytuacji prosimy o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw na adres: KRZaSP ul. Wały Piastowskie 1,  80-855 Gdańsk lub
e-mail: krzasp@krzasp.pl

 

W dniach 16.07.2010r-13.08.2010r. w związku z urlopem biuro KRZaSP będzie nieczynne. W sprawach związanych z organizacją IX Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP w Tleniu prosimy o kontakt z współorganizatorem - Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, tel./fax 52 559 20 22, e-mail: zgromadzenie_plenarne@borytucholskie.pl

 

Z poważaniem
Komitet Organizacyjny
Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP
w Tleniu

 

Więcej ...

Informacja biura KRZaSP

2010-07-09

Uprzejmie informujemy, że z powodu urlopu biuro KRZaSP będzie nieczynne w dniach od 16 lipca do 13 sierpnia 2010 r.  

W sprawach związanych z organizacją IX Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP w Tleniu prosimy o kontakt z współorganizatorem - Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, tel./fax 52 559 20 22, e-mail: zgromadzenie_plenarne@borytucholskie.pl

Więcej ...

Wyższe szkolnictwo niepubliczne w Polsce. Konferencja KRZaSP-Perspektywy.

2010-07-01

 krzasp1.jpg

 fot. Adrian Krawczyk

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                          

 

     W dniu 29 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja prasowa KRZaSP-Perspektywy.

Po szczegółowej prezentacji prezesa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, Waldemara Siwińskiego

pt. Wyższe szkolnictwo niepubliczne w Polsce, na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy oraz Rektorów odpowiadał Przewodniczący KRZaSP, prof. dr hab. Waldemar Tłokiński. Podkreślił on znaczenie Strategii środowiskowej KRZaSP-KRASP-FRP oraz postulowaną przez środowisko akademickie potrzebę reform, niezbędnych dla rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

Honorowy Przewodniczący KRZaSP Prof. dr hab. Jerzy Malec przedstawił problemy rozwoju niepublicznych uczelni akademickich w Polsce.

Szczegółowe informacje w linku:  Konferencja KRZaSP-Perspektywy.pdf

Więcej ...

Prezentacja RAPORTU WYŻSZE SZKOLNICTWO NIEPUBLICZNE W POLSCE

2010-06-24

 

 

 

 

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

i

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

 

 

zapraszają na prezentację Raportu


Wyższe szkolnictwo niepubliczne w Polsce

 

oraz

 

konferencję prasową

na temat problemów niepublicznego szkolnictwa wyższego.

                                                          

Konferencja odbędzie się 29 czerwca 2010 (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Perspektyw (Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, V piętro, wejście od ul. Parkingowej).

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Przewodniczący KRZaSP

 

Waldemar Siwiński

Prezes Fundacji Perspektywy

 

W załączeniu - program.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Wdowińska-Sawicka, tel. kom. 667 87 47 01

Prosimy o potwierdzenie obecności: telefonicznie: 22 628 58 62, mailem: a.wdowinska@perspektywy.pl

 

Więcej ...

Spotkanie KRZaSP-PERSPEKTYWY

2010-06-17

Ich Magnificencje

Szanowni Państwo Rektorzy - Członkowie KRZaSP,

 

 

uprzejmie zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconym współpracy KRZaSP   -  PERSPEKTYWY.

Spotkanie odbędzie się dnia 29 czerwca 2010 r. o godz. 12:00 w siedzibie Fundacji Edukacyjnej "PERSPEKTYWY"

ul. Nowogrodzka 31, 00- 511 Warszawa. (wejście od ul. Parkingowej. V piętro - sala konferencyjna).

Więcej ...

Kondolencje

2010-06-08

KRZSP kondolencje.png

Więcej ...

Do Członków Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

2010-05-06

                                                                                                        Gdańsk, dnia 6 maja 2010 r.

Magnificencje,
Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy,

 

W realizacji postanowień VIII Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP w Kazimierzu Dolnym

- w załączeniu ustalenia powołanego przez Zgromadzenie Zespołu ds. stanowiska ws. ministerialnych propozycji nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  

            Załączone ustalenia są owocem pracy członków KRZaSP (głównie prawników) oraz zawierają ważniejsze propozycje nadesłane

do biura Konferencji.
            Stanowisko KRZaSP zostało wysłane na ręce p. Minister prof.  B. Kudryckiej, p. Vice - Ministra prof. Z. Marciniaka oraz Przewodniczącego Rady Głównej N. i Sz. W. prof. J.  Lubacza. Podzielamy  również  stanowisko KRASP w sprawach związanych z legislacją kwestii  dotyczących  jakości kształcenia w tym KRK.

 

Łączę serdeczne pozdrowienia

 

Prof. Waldemar Tłokiński
Przewodniczący KRZasP

 

Pismo do MNiSW.pdf

Więcej ...

Propozycje zmian i uzupełnień do tekstu nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych ustaw.

2010-04-28

W imieniu Prezydium KRZaSP uprzejmie informujemy,  że powołany dnia 15 kwietnia przez VIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP Zespół Redakcyjny ds. stanowiska wobec nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych ustaw , opracował  propozycje zmian oraz uzupełnień do w/w ustaw. Zamieszczone w załączeniu stanowisko zostało zredagowane na podstawie uwag nadesłanych przez środowisko akademickie KRZaSP.

 

 

 

 

Więcej ...

VIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP

2010-04-13

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-16.04 2010 r. odbędzie się Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w Kazimierzu Dolnym.

Więcej ...

Wyrazy współczucia

2010-04-12

kondolencje.png

Wobec wielkiej tragedii narodowej, tragicznej śmierci Pary Prezydenckiej i wielu czołowych Osób życia politycznego i publicznego pod Smoleńskiem, pozostajemy w głębokim smutku 

i  żalu. Łączymy się w żałobie z Rodzinami tragicznie Zmarłych, śląc słowa wsparcia

i pocieszenia.                   

 

                                                              Przewodniczący KRZaSP, Prezydium,
                                                              Społeczność Akademicka KRZaSP

okolicznosciowe_swieca.jpg
                                                           

Więcej ...

Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce - prośba o opinie.

2010-04-08

Ich Magnificencje

Szanowni Państwo Rektorzy - Członkowie KRZaSP,

 


w imieniu Przewodniczącego KRZaSP, Prof. zw. dr hab. Waldemara Tłokińskiego uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( http://www.nauka.gov.pl/ ) zostały umieszczone następujące dokumenty:


•  Projekt, z dnia 30 marca 2010 r., ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym  oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw


•  Założenia nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym  oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  w zakresie sztuki


Treści dokumentów znajdują się w linku: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/reforma-szkolnictwa-wyzszego/

 

 (lub można je odnaleźć w następujący sposób:

  1.      http://www.nauka.gov.pl/

  2.      NAUKA

  3.  >  Reforma nauki).

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag na temat wyżej wymienionych dokumentów

na adres Biura KRZaSP: krzasp@krzasp.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2010 r.

Biuro KRZaSP

Więcej ...

Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Kazimierz Dolny 15-16 kwiecień 2010r.

2010-03-02

Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich zaprasza do udziału w VIII Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, które odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2010r.

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Ramowy program VII Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP.pdf

 

Więcej ...

Idź do strony:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Pokaż wszystkie strony