Data ostaniej modyfikacji:
2019-02-15
Ilość wejść na stronę:
1102051AKTUALNOŚCI

Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Tleń 28-29.10.2010 r.

2010-07-09

Ich Magnificencje,
Szanowne Panie i Panowie Rektorzy,

 

W imieniu Prezydium KRZaSP oraz JM Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi mamy zaszczyt zaprosić J.M. na obrady IX Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, które odbędą się w dniach 28-29 października 2010 r. w Tleniu.

 

PROGRAM OBRAD ZP KRZaSP_w_Tleniu_28-29.10.2010r-1.doc

oraz Formularz_zgłoszeniowy_uczestnika ZP_28-29.10.2010r.doc do pobrania.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w formie zwrotnego odesłania wypełnionej karty uczestnictwa na adres: Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola oraz dokonanie wpłaty kosztów udziału.

 

Informujemy, że specjalnie dla Państwa zostały zarezerwowane pokoje w  Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku "PERŁA" w Tleniu (Dębowa 11, Tleń, 16-150 Osie,
e- mail biuro@perla.org.pl,

Tel. 052 / 333 99 98
Fax. 052 / 333 99 98
www: http://www.perla.org.pl

Uprzejmie prosimy o indywidualne dokonanie rezerwacji w ośrodku.

 

Informujemy, że w przypadku kiedy zamiast J.M. do uczestnictwa w posiedzeniu zostanie wydelegowana inna osoba, aby mogła czynnie uczestniczyć  w głosowaniu musi posiadać pełnomocnictwo J.M. Rektora do głosowania.  W w/w sytuacji prosimy o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw na adres: KRZaSP ul. Wały Piastowskie 1,  80-855 Gdańsk lub
e-mail: krzasp@krzasp.pl

 

W dniach 16.07.2010r-13.08.2010r. w związku z urlopem biuro KRZaSP będzie nieczynne. W sprawach związanych z organizacją IX Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP w Tleniu prosimy o kontakt z współorganizatorem - Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, tel./fax 52 559 20 22, e-mail: zgromadzenie_plenarne@borytucholskie.pl

 

Z poważaniem
Komitet Organizacyjny
Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP
w Tleniu

 

Więcej ...

Informacja biura KRZaSP

2010-07-09

Uprzejmie informujemy, że z powodu urlopu biuro KRZaSP będzie nieczynne w dniach od 16 lipca do 13 sierpnia 2010 r.  

W sprawach związanych z organizacją IX Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP w Tleniu prosimy o kontakt z współorganizatorem - Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, tel./fax 52 559 20 22, e-mail: zgromadzenie_plenarne@borytucholskie.pl

Więcej ...

Wyższe szkolnictwo niepubliczne w Polsce. Konferencja KRZaSP-Perspektywy.

2010-07-01

 krzasp1.jpg

 fot. Adrian Krawczyk

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                          

 

     W dniu 29 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja prasowa KRZaSP-Perspektywy.

Po szczegółowej prezentacji prezesa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, Waldemara Siwińskiego

pt. Wyższe szkolnictwo niepubliczne w Polsce, na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy oraz Rektorów odpowiadał Przewodniczący KRZaSP, prof. dr hab. Waldemar Tłokiński. Podkreślił on znaczenie Strategii środowiskowej KRZaSP-KRASP-FRP oraz postulowaną przez środowisko akademickie potrzebę reform, niezbędnych dla rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

Honorowy Przewodniczący KRZaSP Prof. dr hab. Jerzy Malec przedstawił problemy rozwoju niepublicznych uczelni akademickich w Polsce.

Szczegółowe informacje w linku:  Konferencja KRZaSP-Perspektywy.pdf

Więcej ...

Prezentacja RAPORTU WYŻSZE SZKOLNICTWO NIEPUBLICZNE W POLSCE

2010-06-24

 

 

 

 

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

i

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

 

 

zapraszają na prezentację Raportu


Wyższe szkolnictwo niepubliczne w Polsce

 

oraz

 

konferencję prasową

na temat problemów niepublicznego szkolnictwa wyższego.

                                                          

Konferencja odbędzie się 29 czerwca 2010 (wtorek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Perspektyw (Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, V piętro, wejście od ul. Parkingowej).

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Przewodniczący KRZaSP

 

Waldemar Siwiński

Prezes Fundacji Perspektywy

 

W załączeniu - program.

Dodatkowych informacji udziela: Anna Wdowińska-Sawicka, tel. kom. 667 87 47 01

Prosimy o potwierdzenie obecności: telefonicznie: 22 628 58 62, mailem: a.wdowinska@perspektywy.pl

 

Więcej ...

Spotkanie KRZaSP-PERSPEKTYWY

2010-06-17

Ich Magnificencje

Szanowni Państwo Rektorzy - Członkowie KRZaSP,

 

 

uprzejmie zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconym współpracy KRZaSP   -  PERSPEKTYWY.

Spotkanie odbędzie się dnia 29 czerwca 2010 r. o godz. 12:00 w siedzibie Fundacji Edukacyjnej "PERSPEKTYWY"

ul. Nowogrodzka 31, 00- 511 Warszawa. (wejście od ul. Parkingowej. V piętro - sala konferencyjna).

Więcej ...

Kondolencje

2010-06-08

KRZSP kondolencje.png

Więcej ...

Do Członków Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

2010-05-06

                                                                                                        Gdańsk, dnia 6 maja 2010 r.

Magnificencje,
Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy,

 

W realizacji postanowień VIII Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP w Kazimierzu Dolnym

- w załączeniu ustalenia powołanego przez Zgromadzenie Zespołu ds. stanowiska ws. ministerialnych propozycji nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.  

            Załączone ustalenia są owocem pracy członków KRZaSP (głównie prawników) oraz zawierają ważniejsze propozycje nadesłane

do biura Konferencji.
            Stanowisko KRZaSP zostało wysłane na ręce p. Minister prof.  B. Kudryckiej, p. Vice - Ministra prof. Z. Marciniaka oraz Przewodniczącego Rady Głównej N. i Sz. W. prof. J.  Lubacza. Podzielamy  również  stanowisko KRASP w sprawach związanych z legislacją kwestii  dotyczących  jakości kształcenia w tym KRK.

 

Łączę serdeczne pozdrowienia

 

Prof. Waldemar Tłokiński
Przewodniczący KRZasP

 

Pismo do MNiSW.pdf

Więcej ...

Propozycje zmian i uzupełnień do tekstu nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych ustaw.

2010-04-28

W imieniu Prezydium KRZaSP uprzejmie informujemy,  że powołany dnia 15 kwietnia przez VIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP Zespół Redakcyjny ds. stanowiska wobec nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz innych ustaw , opracował  propozycje zmian oraz uzupełnień do w/w ustaw. Zamieszczone w załączeniu stanowisko zostało zredagowane na podstawie uwag nadesłanych przez środowisko akademickie KRZaSP.

 

 

 

 

Więcej ...

VIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP

2010-04-13

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15-16.04 2010 r. odbędzie się Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w Kazimierzu Dolnym.

Więcej ...

Wyrazy współczucia

2010-04-12

kondolencje.png

Wobec wielkiej tragedii narodowej, tragicznej śmierci Pary Prezydenckiej i wielu czołowych Osób życia politycznego i publicznego pod Smoleńskiem, pozostajemy w głębokim smutku 

i  żalu. Łączymy się w żałobie z Rodzinami tragicznie Zmarłych, śląc słowa wsparcia

i pocieszenia.                   

 

                                                              Przewodniczący KRZaSP, Prezydium,
                                                              Społeczność Akademicka KRZaSP

okolicznosciowe_swieca.jpg
                                                           

Więcej ...

Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce - prośba o opinie.

2010-04-08

Ich Magnificencje

Szanowni Państwo Rektorzy - Członkowie KRZaSP,

 


w imieniu Przewodniczącego KRZaSP, Prof. zw. dr hab. Waldemara Tłokińskiego uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( http://www.nauka.gov.pl/ ) zostały umieszczone następujące dokumenty:


•  Projekt, z dnia 30 marca 2010 r., ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym  oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw


•  Założenia nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym  oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  w zakresie sztuki


Treści dokumentów znajdują się w linku: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/reforma-szkolnictwa-wyzszego/

 

 (lub można je odnaleźć w następujący sposób:

  1.      http://www.nauka.gov.pl/

  2.      NAUKA

  3.  >  Reforma nauki).

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag na temat wyżej wymienionych dokumentów

na adres Biura KRZaSP: krzasp@krzasp.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2010 r.

Biuro KRZaSP

Więcej ...

Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Kazimierz Dolny 15-16 kwiecień 2010r.

2010-03-02

Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich zaprasza do udziału w VIII Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, które odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2010r.

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Ramowy program VII Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP.pdf

 

Więcej ...

DEBATA NAD PROJEKTEM ŚRODOWISKOWYM STRATEGII ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2010-2020

2010-01-05

Ich Magnificencje,

Członkowie Konferencji

Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

 

 

Uprzejmie zawiadamiamy, iż debata nad projektem Strategii  dla Członków Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

odbędzie się w dniu 26 stycznia 2010 r. (wtorek) o godz. 11 00  w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich przy ul. Górnośląskiej 14/1 w Warszawie. (Dom gościnny Politechniki Warszawskiej, wejście od strony parku). Zapraszamy wszystkich Członków Konferencji  zainteresowanych dyskusją.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu a chciałyby przedstawić swoje stanowisko proszone są o dokonanie tego w formie pisemnej

i przesłanie na adres Konferencji: krzasp@krzasp.pl  przed terminem debaty. 

Chęć uczestniczenia w spotkaniu proszę potwierdzić e-mailem do dnia 22 stycznia 2010 r.

Więcej ...

List Przewodniczącego KRZaSP skierowany do Rektorów - Członków KRZaSP

2009-12-22

List Przewodniczącego KRZaSP, prof. zw. dr hab. Waldemara Tłokińskiego do Rektorów - Członków Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich:

 

List Przewodniczącego KRZaSP.doc

Więcej ...

Projekt środowiskowy. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

2009-12-10

Odpowiedzi na najczesciej zadawane pytania.pdf

 

Zachęcamy do przesyłania komentarzy, opinii i uwag dotyczących  środowiskowego projektu "Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010 - 2020" na adres: strategia@krasp.org.pl

Więcej ...

PREZENTACJA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO 2020R.

2009-12-04

W dniu 2 grudnia, na  odbywającym się na Uniwersytecie Warszawskim nadzwyczajnym Zgromadzeniu Plenarnym KRASP, zaprezentowany został,  przygotowany wspólnie przez Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundację Rektorów Polskich, środowiskowy  Projekt Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r.

 

TOM I:  Strategia_tom-1.pdf

TOM II: Strategia_all_pass.pdf

Więcej ...

Prezentacja środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Nadzwyczajne ZP KRASP

2009-11-30

Ich Magnificencje,

Szanowni Państwo Rektorzy

Uprzejmie informujemy, iż nadzwyczajne Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego
KRASP, na którym zaprezentowany zostanie środowiskowy  Projekt Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r.  odbędzie się w najbliższą środę na terenie centralnym Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) w Audytorium Starej
Biblioteki.

Więcej ...

Komunikat Fundacji Rektorów Polskich z dnia 16 listopada 2009 r.

2009-11-18

Komunikat Fundacji Rektorów Polskich

z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie środowiskowego projektu

Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20

KOMUNIKAT FRP (STRATEGIA) z dnia 16 listopada 2009 r.pdf

Więcej ...

Uchwała Komitetu Sterującego z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020.

2009-11-18

Uchwała Komitetu Sterującego z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20.

 

Uchwała Komitetu Sterującego z dnia 16 listopada 2009 r.pdf

Więcej ...

Spotkanie Konsorcjum KRZaSP/KRASP/FRP na temat prac nad opracowaniem PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO 2020 r.

2009-10-28

W dniu 5 listopada  2009 r.  w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich, przy ul. Górnośląskiej 14/1 w Warszawie odbyło się spotkanie członków konsorcjum KRZaSP/KRASP/FRP poświęcone opracowaniu Projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.

Więcej ...

Idź do strony:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Pokaż wszystkie strony