Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148833AKTUALNOŚCI

DEBATA NAD PROJEKTEM ŚRODOWISKOWYM STRATEGII ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2010-2020

2010-01-05

Ich Magnificencje,

Członkowie Konferencji

Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

 

 

Uprzejmie zawiadamiamy, iż debata nad projektem Strategii  dla Członków Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

odbędzie się w dniu 26 stycznia 2010 r. (wtorek) o godz. 11 00  w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich przy ul. Górnośląskiej 14/1 w Warszawie. (Dom gościnny Politechniki Warszawskiej, wejście od strony parku). Zapraszamy wszystkich Członków Konferencji  zainteresowanych dyskusją.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu a chciałyby przedstawić swoje stanowisko proszone są o dokonanie tego w formie pisemnej

i przesłanie na adres Konferencji: krzasp@krzasp.pl  przed terminem debaty. 

Chęć uczestniczenia w spotkaniu proszę potwierdzić e-mailem do dnia 22 stycznia 2010 r.

Więcej ...

List Przewodniczącego KRZaSP skierowany do Rektorów - Członków KRZaSP

2009-12-22

List Przewodniczącego KRZaSP, prof. zw. dr hab. Waldemara Tłokińskiego do Rektorów - Członków Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich:

 

List Przewodniczącego KRZaSP.doc

Więcej ...

Projekt środowiskowy. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

2009-12-10

Odpowiedzi na najczesciej zadawane pytania.pdf

 

Zachęcamy do przesyłania komentarzy, opinii i uwag dotyczących  środowiskowego projektu "Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010 - 2020" na adres: strategia@krasp.org.pl

Więcej ...

PREZENTACJA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO 2020R.

2009-12-04

W dniu 2 grudnia, na  odbywającym się na Uniwersytecie Warszawskim nadzwyczajnym Zgromadzeniu Plenarnym KRASP, zaprezentowany został,  przygotowany wspólnie przez Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundację Rektorów Polskich, środowiskowy  Projekt Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r.

 

TOM I:  Strategia_tom-1.pdf

TOM II: Strategia_all_pass.pdf

Więcej ...

Prezentacja środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020. Nadzwyczajne ZP KRASP

2009-11-30

Ich Magnificencje,

Szanowni Państwo Rektorzy

Uprzejmie informujemy, iż nadzwyczajne Posiedzenie Zgromadzenia Plenarnego
KRASP, na którym zaprezentowany zostanie środowiskowy  Projekt Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r.  odbędzie się w najbliższą środę na terenie centralnym Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) w Audytorium Starej
Biblioteki.

Więcej ...

Komunikat Fundacji Rektorów Polskich z dnia 16 listopada 2009 r.

2009-11-18

Komunikat Fundacji Rektorów Polskich

z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie środowiskowego projektu

Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20

KOMUNIKAT FRP (STRATEGIA) z dnia 16 listopada 2009 r.pdf

Więcej ...

Uchwała Komitetu Sterującego z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020.

2009-11-18

Uchwała Komitetu Sterującego z dnia 16 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia środowiskowego projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20.

 

Uchwała Komitetu Sterującego z dnia 16 listopada 2009 r.pdf

Więcej ...

Spotkanie Konsorcjum KRZaSP/KRASP/FRP na temat prac nad opracowaniem PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO 2020 r.

2009-10-28

W dniu 5 listopada  2009 r.  w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich, przy ul. Górnośląskiej 14/1 w Warszawie odbyło się spotkanie członków konsorcjum KRZaSP/KRASP/FRP poświęcone opracowaniu Projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.

Więcej ...

Sprawa się wyjaśniła ale niesmak pozostał - artykuł do zamieszczenia w najbliższym numerze Forum Akademickiego

2009-10-26

Sprawa się wyjaśniła ale niesmak pozostał, to tytuł artykułu Przwodniczącego KRZaSP,

prof. zw. dr hab.Waldemara Tłokińskiego, którego fragment został zamieszczony poniżej. (Pełna wersja artykułu - dostępna w rozwinięciu).

 

 

Sprawa się wyjaśniła ale niesmak pozostał

 

Tekst tytułu pochodzi ze znanego dowcipu o zniknięciu sreber po przyjęciu, choć tym razem do śmiechu nie jest. Dziennikarska prowokacja, zrealizowana w Gazecie Wyborczej przez młode osoby w roczniku, kiedy myśli się i ocenia świat poprzez stereotypy (bo przecie nie przez doświadczenie, którego nie zdążyło się jeszcze zdobyć), nie budzi uśmiechu. Nie budzi z wielu powodów. Po pierwsze, nierzetelność dziennikarska, kładąca się cieniem na wiarygodność mediów. Autorzy prowokacji napisali w podtytule: „największe oszustwo w polskim szkolnictwie wyższym".

Więcej ...

Stanowisko Przewodniczącego Prezydium KRZaSP

2009-07-28


Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy,

 

        obserwacja działań grupy osób ze Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych, ich coraz bardziej natarczywe żądania o cechach niebezpiecznego dla nas wszystkich sabotażu politycznego, zmuszają do zajęcia zdecydowanego stanowiska 

i przekazania istotnych informacji.
         Należy jasno powiedzieć, że gwałtowna próba zrobienia szumu medialnego z hasłami

i sztandarami, które wydają się zrozumiałe w treści (ale nie w formie), w gruncie rzeczy nie stanowi wiedzy odkrywczej, gdyż KRZaSP od początku swego istnienia formułował zdecydowanie oczekiwania i żądania naszego środowiska na różnych etapach pojawiania się możliwości jakichkolwiek zmian. Jak wiemy, do ich realizacji niezbędna była i jest wola polityczna aktualnej władzy. Propozycje niezbędnych zmian dotyczyły spraw zarówno wymagających jak i nie wymagających prac legislacyjnych. Bez wątpienia, mądrość, że w jedności siła, zadecydowała o zwrocie w relacjach między KRZaSP i KRASP, zaś współpraca strategiczna między obu Konferencjami otworzyła rychłą możliwość stworzenia wspólnymi siłami strategii szkolnictwa wyższego w Polsce z zapisami, o których realizacje  aktualnie walczymy. Inspiratorzy szumu medialnego nie skorzystali jednak z tej drogi poprawy sytuacji. Nie skorzystali również z ambitnych działań w ramach naszej Konferencji, choć uważają się za naszych reprezentantów. Nie chodzi więc o rzeczywistą troskę w szukaniu drogi poprawy sytuacji, tylko o stworzenie społecznego obrazu  środowiska skłóconego i niezdolnego do działań wynikających ze zwykłego instynktu samozachowawczego.
Niestety, również ocena tych działań, co do rzeczywistych intencji, budzi zasadnicze

i uzasadnione wątpliwości:
Po pierwsze: od początku nierzetelna (nieuczciwa) droga przejmowania roli reprezentanta całego środowiska uczelni niepublicznych, poprzez pokrętną formę uznawania braku sprzeciwu wyrażonego na piśmie jako równorzędnej deklaracji przystąpienia do tych działań.
Po drugie: rozpowszechniana pisemnie przez kierownictwo Stowarzyszenia ocena skutków spotkania u p. Premiera Donalda Tuska jako sukces, jest co najmniej żałosna. W rzeczy samej, Premier po wysłuchaniu żądań Stowarzyszenia powiedział krótko: na żadne zmiany wymagające prac legislacyjnych w omawianym zakresie do czasów nowych wyborów liczyć nie można. I scedował  na Minister B. Kudrycką  przygotowanie propozycji rozpatrzenia tych zmian, które mogą być ewentualnie realizowane drogą nie wymagającą prac legislacyjnych. W efekcie, po raz kolejny nasze środowisko, jak i wszyscy pozostali uczestnicy spotkania, przesyła na ręce Pani Minister propozycje niezbędnych w naszej opinii spraw poprawiających funkcjonowanie naszego sektora. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Po trzecie: jako kuriozalne, najbardziej budzące wątpliwości co do rzeczywistych intencji kierownictwa Stowarzyszenia, jest agresywne i lekceważące dotychczasowy trud Konferencji, nawoływanie do opuszczania szeregów KRZaSP, jedynej ustawowej Konferencji uprawnionej do wyrażania opinii naszego środowiska, na rzecz „KRZaSP bis", tylko w innym składzie kierownictwa, jako panaceum na istniejące problemy. Sabotażowy zamysł rozbicia legalnej reprezentacji może byłby na rękę osobom, próbującym na naszych problemach zbić polityczny kapitał. Jednakże obłudne nawoływanie do opuszczania szeregów KRZaSP, jako rzekomego organu „działającego w strukturze i wokół Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego" pozostaje w dziwnym związku z równocześnie stałą aktywnością kierownictwa Stowarzyszenia w pracach zespołów kontaktujących się na bieżąco z ministerstwem. W związku z tym zasadne jawi się pytanie: o co właściwie władzom Stowarzyszenia chodzi, o walkę o jakieś sprawy, czy o  rozbicie legalnie działającej Konferencji i odebranie naszemu  środowisku prawa do oficjalnego głosu?
Już choćby wymienione trzy kwestie podważają w sposób istotny rzeczywisty charakter działalności kierownictwa Stowarzyszenia, ukazują tę działalność jako formę rozbicia struktury legalnej reprezentacji. I choć hasła mają postać społecznych postulatów, ujawnia się niezbyt ukrywany mechanizm osobistych frustracji, niespełnień i oczekiwań politycznych. W takim przedsięwzięciu, realizowanym kuchennymi schodami,   z jedynym na razie skutkiem jakim jest szum medialny i tworzony obraz rozbicia korporacyjnego, dalekim od elementarnego dobrego obyczaju (akademickiego zaś w szczególności) KRZaSP uczestniczyć nie będzie.
       

         Jako jedyna legalna ustawowa Konferencja upoważniona z mocy prawa do oficjalnego reprezentowania naszego środowiska i naszych bolączek, działająca w oparciu o stanowisko i oczekiwania zrzeszonych w  niej Członków, ma pełną świadomość kierunku niezbędnych zmian. W związku z tym  czynione jest wszystko, by stworzyć odpowiedzialne warunki do ich realizacji, nawet, gdy następuje to powoli i nie w pełni nas satysfakcjonuje.
Proponowana przez kierownictwo Stowarzyszenia droga zmian polegająca na szumie medialnym, niszczeniu naszego społecznego wizerunku jako środowiska zintegrowanego

i odpowiedzialnego, oraz tworzenia konkurencyjnych struktur wyłącznie dla samego zamętu

i prywaty, jest drogą do nikąd.

         Drogie Koleżanki i Koledzy Rektorzy, Członkowie KRZaSP. W załączeniu przekazuję skróconą wersję najważniejszych naszych postulatów skierowanych na ręce p. Minister

B. Kudryckiej, zgodnie z Jej życzeniem po spotkaniu u p. Premiera. Bardzo oczekuję naszego wspólnego październikowego spotkania w Szczecinie, gdzie będziemy mogli zapoznać się ze stanem realizacji działań mających na celu niezbędną poprawę pracy naszego sektora szkolnictwa wyższego i wyrazić nasze poglądy.

Jeszcze raz życząc dobrego, spokojnego wypoczynku przekazuję koleżeńskie słowa szacunku


                                                                           

                                                                             prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

                                                                             Przewodniczący KRZaSP


Gdańsk, 27 lipca 2009 r.

Więcej ...

Stanowisko Prezydium KRZaSP w sprawie inicjatywy Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych.

2009-07-07

Magnificencje,
Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy,

 

narastające niepokoje związane z kryzysem ogólnoświatowym, niżem demograficznym, perspektywą zmieniającej się sytuacji prawnej szkolnictwa wyższego  w Polsce, prowadzą do frustracji, która nie ominęła środowiska akademickiego, w szczególności zaś sektora niepublicznego. Sytuacja stała się na tyle dojrzała, iż ważkim świadectwem troski w szukaniu rozwiązań była zrealizowana w lutym b.r. ogólnopolska inicjatywa zjednoczenia sił całej społeczności akademickiej naszego kraju. W efekcie podpisane zostało porozumienie o współpracy strategicznej między KRZaSP, KRASP  i Fundacją Rektorów Polskich dla stworzenia do końca 2009 roku projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce (wraz z algorytmem działań prowadzących do jej wdrożenia). Prace są już znacząco zawansowane i przebiegają zgodnie z planem. To ogólnopolskie ruszenie skupiło wszystkie siły akademickie reprezentujące umocowane w Ustawie ciała kolegialne,

a więc KRZaSP i KRASP.

 

Więcej ...

Spotkanie Przewodniczącego KRZaSP z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego -Prof. zw. dr hab. Barbarą Kudrycką.

2009-06-10

Przewodniczący KRZaSP - Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, w dniu 10 czerwca 2009r,  spotkał się z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  Prof. zw. dr hab. Barbarą Kudrycką. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pani Minister w siedzibie MNiSW w Warszawie. Tematami spotkania były między innymi: reforma nauki i szkolnictwa wyższego w oparciu o projekty „Partnerstwo dla wiedzy", współpraca Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach na rzecz poprawy jakości kształcenia oraz kwestie zwiazane z opracowywaniem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

Więcej ...

Spotkanie Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich z Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

2009-05-25

21 maja, w siedzibie Państwowej Komisji Akredytacyjnej, odbyło się spotkanie  Prezydium KRZaSP z Prezydium PKA. Wśród zgromadzonych uczestników obecna była Minister Barbara Kudrycka oraz Przewodniczący PKA - Prof. zw. dr hab. Marek Rocki. Podczas dyskusji na temat jakości kształcenia,  budowania strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i roli zawodowych szkół wyższych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w kraju,  padały liczne  pytania i wnioski członków Prezydium KRZaSP, dotyczące, między innymi współpracy PKA z KRZaSP, w celu podniesienia jakości kształcenia oraz konsekwencji w ocenie PKA, dokonywanej poprzez pryzmat kryteriów kształcenia. 

Więcej ...

Uchwała Nr 3 z dnia 2 kwietnia 2009r.

2009-04-09

 Gdańsk, 06.04. 2009-04-07


                                                                                             

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

w realizacji Uchwały nr 3 z dnia 2 kwietnia 2009 r. podjętej przez Zgromadzenie Plenarne KRZaSP w Malborku zwracam się z przypominającym apelem o przekazanie na konto Konferencji w terminie nieprzekraczalnym do 15 kwietnia br. składki liczonej w kwocie 1 zł od studenta (stan na 31 marzec 2009). Uprzejmie przypominam, że podany  termin (15 kwietnia) jest terminem ostatecznym, kiedy to Konferencja zobowiązana jest wpłacić składkę, jako część ogólnych kosztów realizacji prac nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce na lata 2010-2020. Możliwość współtworzenia wspomnianej strategii jest wynikiem podpisania w lutym porozumień o partnerstwie strategicznym między KRZaSP a KRASP i Fundacją Rektorów Polskich o wzajemnej współpracy  na rzecz polskiego szkolnictwa wyższego i jest istotnie doniosłym etapem konsolidacji środowisk akademickich ponad podziałami własnościowymi, co potwierdziła w swoim wystąpieniu w Malborku Przewodnicząca KRASP prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW. Uczestnictwo w pracach nad strategią stwarza po raz pierwszy w historii sektora niepublicznego możliwość dokonania zapisów o fundamentalnym znaczeniu dla dalszych losów tego sektora. Z tych względów terminowość przekazania naszej części kosztów jest dla naszej Konferencji nie tylko sprawą samozachowawczą ale także honoru i odpowiedzialności wynikających z podjętych zobowiązań.    


                                                                                               Prof. Waldemar Tłokiński
                                                                                               Przewodniczący KRZaSP

W załączeniu:
Uchwała nr 3, z dnia 02.04.2009 r.

 

 

 

Szanowni Państwo, stawka składki naliczana powinna być zgodnie z uchwałą oraz wpłacana na konto:

 

PKO Bank Polski

92 1020 2892 0000 5802 0186 4784 

 

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

ul. Wały Piastowskie 1

80-855 Gdańsk

 

 

Więcej ...

Spotkanie Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2009-02-04

W dniu 2 lutego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W debacie  przedstawicieli Ministerstwa z reprezentantami  KRZaSP omówiono między innymi  zaistniałe i planowane  w przyszłości zmiany w szkolnictwie wyższym. Dyskutowano także nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

Więcej ...

Promocja polskich uczelni w Azji.

2008-12-04

W dniach 12-14 listopada w New Delhi odbyło się spotkanie delegatów polskich uczelni w ramach programu promocji europejskiego szkolnictwa wyższego w Azji EU-Asia Higher Education Platform. Podczas tego pilotażowego wydarzenia, zainicjowanego przez Unię Europejską, odbyły się targi prezentujące polskie uczelnie oraz sympozjum edukacyjne India - EU Higher Education Symposium, poświęcone nawiązywaniu i rozwijaniu przez zainteresowane uczelnie z krajów Unii Europejskiej kontaktów ze szkołami wyższymi Indii.  Przedstawiciele KRZaSP oraz uczelni wyższych zgodnie podkreślali, iż strategia  promowania polskich uczelni w Indiach musi zawierać w sobie koncepcję usystematyzowanego naboru studentów z Indii, Nepalu, Sri Lanki i Bangladeszu opartego na bazie ścisłej współpracy między uczelniami polskimi i indyjskimi oraz instytucjami rządowymi Polski i Republiki Indii, ze szczególnym uwzględnieniem Ambasady RP w New Delhi, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Straży Granicznej. Realizację programu europejscy  organizatorzy powierzyli Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

 

Więcej ...

Manifest studentów.

2008-12-01

„Żeby studia były tańsze!"  - to hasło przyświecające manifestacji studentów studiów stacjonarnych, która odbyła się 2 grudnia w Warszawie.  Manifest miał być przejawem walki studentów o obniżenie kosztów kształcenia  - dofinansowanie studiów dziennych na uczelniach niepublicznych. Wystąpienie rzesz studentów poprzedziła wystosowana do Premiera RP Donalda Tuska petycja „O równe szanse". Szczegóły na stronie: www.protest-studencki.pl/petycja

Więcej ...

Pierwsze posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich II kadencji.

2008-11-27

26 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich II kadencji.  Podczas spotkania zatwierdzono między innymi składy osobowe Komisji merytorycznych.

Więcej ...

Nagrody dla wybitnych młodych naukowców.

2008-11-27

Przedstawiciele Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich wzięli udział w gali wręczenia nagród dla wybitnych młodych polskich naukowców. Uroczystość odbyła się 25 listopada w Warszawie. Laureatami, ustanowionej wspólnie przez Fundację Edukacyjną „Perpektywy" oraz międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. zostali: Aneta Kurzępa z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (medycyna), dr Krzysztof Cichy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (fizyka i astronomia) oraz dr Dariusz Sobolewski z Uniwersytetu Gdańskiego (chemia).

Więcej ...

Nagroda ProSTUDENT 2008.

2008-11-04

Program „Study in Poland",  prowadzony przez Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundacją Edukacyjną „Perspektywy", uhonorowano nagrodą ProSTUDENT 2008.

Więcej ...

Idź do strony:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Pokaż wszystkie strony