Data ostaniej modyfikacji:
2018-12-11
Ilość wejść na stronę:
1077123AKTUALNOŚCI

Spotkanie Przewodniczącego KRZaSP z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego -Prof. zw. dr hab. Barbarą Kudrycką.

2009-06-10

Przewodniczący KRZaSP - Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, w dniu 10 czerwca 2009r,  spotkał się z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  Prof. zw. dr hab. Barbarą Kudrycką. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pani Minister w siedzibie MNiSW w Warszawie. Tematami spotkania były między innymi: reforma nauki i szkolnictwa wyższego w oparciu o projekty „Partnerstwo dla wiedzy", współpraca Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pracach na rzecz poprawy jakości kształcenia oraz kwestie zwiazane z opracowywaniem strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

Więcej ...

Spotkanie Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich z Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

2009-05-25

21 maja, w siedzibie Państwowej Komisji Akredytacyjnej, odbyło się spotkanie  Prezydium KRZaSP z Prezydium PKA. Wśród zgromadzonych uczestników obecna była Minister Barbara Kudrycka oraz Przewodniczący PKA - Prof. zw. dr hab. Marek Rocki. Podczas dyskusji na temat jakości kształcenia,  budowania strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i roli zawodowych szkół wyższych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w kraju,  padały liczne  pytania i wnioski członków Prezydium KRZaSP, dotyczące, między innymi współpracy PKA z KRZaSP, w celu podniesienia jakości kształcenia oraz konsekwencji w ocenie PKA, dokonywanej poprzez pryzmat kryteriów kształcenia. 

Więcej ...

Uchwała Nr 3 z dnia 2 kwietnia 2009r.

2009-04-09

 Gdańsk, 06.04. 2009-04-07


                                                                                             

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

w realizacji Uchwały nr 3 z dnia 2 kwietnia 2009 r. podjętej przez Zgromadzenie Plenarne KRZaSP w Malborku zwracam się z przypominającym apelem o przekazanie na konto Konferencji w terminie nieprzekraczalnym do 15 kwietnia br. składki liczonej w kwocie 1 zł od studenta (stan na 31 marzec 2009). Uprzejmie przypominam, że podany  termin (15 kwietnia) jest terminem ostatecznym, kiedy to Konferencja zobowiązana jest wpłacić składkę, jako część ogólnych kosztów realizacji prac nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce na lata 2010-2020. Możliwość współtworzenia wspomnianej strategii jest wynikiem podpisania w lutym porozumień o partnerstwie strategicznym między KRZaSP a KRASP i Fundacją Rektorów Polskich o wzajemnej współpracy  na rzecz polskiego szkolnictwa wyższego i jest istotnie doniosłym etapem konsolidacji środowisk akademickich ponad podziałami własnościowymi, co potwierdziła w swoim wystąpieniu w Malborku Przewodnicząca KRASP prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW. Uczestnictwo w pracach nad strategią stwarza po raz pierwszy w historii sektora niepublicznego możliwość dokonania zapisów o fundamentalnym znaczeniu dla dalszych losów tego sektora. Z tych względów terminowość przekazania naszej części kosztów jest dla naszej Konferencji nie tylko sprawą samozachowawczą ale także honoru i odpowiedzialności wynikających z podjętych zobowiązań.    


                                                                                               Prof. Waldemar Tłokiński
                                                                                               Przewodniczący KRZaSP

W załączeniu:
Uchwała nr 3, z dnia 02.04.2009 r.

 

 

 

Szanowni Państwo, stawka składki naliczana powinna być zgodnie z uchwałą oraz wpłacana na konto:

 

PKO Bank Polski

92 1020 2892 0000 5802 0186 4784 

 

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

ul. Wały Piastowskie 1

80-855 Gdańsk

 

 

Więcej ...

Spotkanie Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2009-02-04

W dniu 2 lutego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W debacie  przedstawicieli Ministerstwa z reprezentantami  KRZaSP omówiono między innymi  zaistniałe i planowane  w przyszłości zmiany w szkolnictwie wyższym. Dyskutowano także nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

Więcej ...

Promocja polskich uczelni w Azji.

2008-12-04

W dniach 12-14 listopada w New Delhi odbyło się spotkanie delegatów polskich uczelni w ramach programu promocji europejskiego szkolnictwa wyższego w Azji EU-Asia Higher Education Platform. Podczas tego pilotażowego wydarzenia, zainicjowanego przez Unię Europejską, odbyły się targi prezentujące polskie uczelnie oraz sympozjum edukacyjne India - EU Higher Education Symposium, poświęcone nawiązywaniu i rozwijaniu przez zainteresowane uczelnie z krajów Unii Europejskiej kontaktów ze szkołami wyższymi Indii.  Przedstawiciele KRZaSP oraz uczelni wyższych zgodnie podkreślali, iż strategia  promowania polskich uczelni w Indiach musi zawierać w sobie koncepcję usystematyzowanego naboru studentów z Indii, Nepalu, Sri Lanki i Bangladeszu opartego na bazie ścisłej współpracy między uczelniami polskimi i indyjskimi oraz instytucjami rządowymi Polski i Republiki Indii, ze szczególnym uwzględnieniem Ambasady RP w New Delhi, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Straży Granicznej. Realizację programu europejscy  organizatorzy powierzyli Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

 

Więcej ...

Manifest studentów.

2008-12-01

„Żeby studia były tańsze!"  - to hasło przyświecające manifestacji studentów studiów stacjonarnych, która odbyła się 2 grudnia w Warszawie.  Manifest miał być przejawem walki studentów o obniżenie kosztów kształcenia  - dofinansowanie studiów dziennych na uczelniach niepublicznych. Wystąpienie rzesz studentów poprzedziła wystosowana do Premiera RP Donalda Tuska petycja „O równe szanse". Szczegóły na stronie: www.protest-studencki.pl/petycja

Więcej ...

Pierwsze posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich II kadencji.

2008-11-27

26 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich II kadencji.  Podczas spotkania zatwierdzono między innymi składy osobowe Komisji merytorycznych.

Więcej ...

Nagrody dla wybitnych młodych naukowców.

2008-11-27

Przedstawiciele Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich wzięli udział w gali wręczenia nagród dla wybitnych młodych polskich naukowców. Uroczystość odbyła się 25 listopada w Warszawie. Laureatami, ustanowionej wspólnie przez Fundację Edukacyjną „Perpektywy" oraz międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. zostali: Aneta Kurzępa z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN (medycyna), dr Krzysztof Cichy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (fizyka i astronomia) oraz dr Dariusz Sobolewski z Uniwersytetu Gdańskiego (chemia).

Więcej ...

Nagroda ProSTUDENT 2008.

2008-11-04

Program „Study in Poland",  prowadzony przez Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundacją Edukacyjną „Perspektywy", uhonorowano nagrodą ProSTUDENT 2008.

Więcej ...

Udział Przewodniczącego KRZaSP Prof. zw. dr hab. Waldemara Tłokińskiego w Seminarium poświęconym dyskusji na temat planowanych zmian w szkolnictwie wyższym.

2008-10-31

Udział Przewodniczącego KRZaSP Prof. zw. dr hab. Waldemara Tłokińskiego w Seminarium organizowanym przez Fundację Rektorów Polskich oraz Instytut Społeczeństwa Wiedzy, poświęconym dyskusji na temat  planowanych zmian w szkolnictwie wyższym oraz prac nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego.

Więcej ...

PRIORYTETY DRUGIEJ KADENCJI

2008-10-28

Jako sprawę absolutnie najważniejszą traktujemy powrót do deklaracji przedwyborczych o tzw. bonie edukacyjnym dla studentów stacjonarnych podejmujących naukę w uczelniach niepaństwowych" To oraz wiele innych kwestii wskazał, jako priorytety drugiej kadencji, nowy Przewodniczący KRZaSP - Prof. Waldemar Tłokiński. Zaznaczył także poparcie dla już opracowanych rozwiązań i zapowiedzianych kierunków przemian w sferze nauki oraz szczególne zainteresowanie Konferencji rządowymi propozycjami zmian w  obszarze szkolnictwa wyższego. Szerzej na ten temat - na łamach forum akademickiego nr 10/2008 lub www.forumakad.pl. 

Więcej ...

Udział Przewodniczacego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich w ceremonii wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2008-10-09

8 października 2008 r. Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich - Prof. Waldemar Tłokiński wziął udział w ceremonii wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.
Na uroczystości obecny był także Premier Rzeczpospolitej Donald Tusk. 

Więcej ...

Uwaga - zmiana siedziby biura KRZaSP

2008-09-25

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2008 roku biuro Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich mieści się przy ul. Wały Piastowskie 1 w Gdańsku (80-855). Numer telefonu: 058 307 44 00.

Więcej ...

Nowe władze KRZaSP

2008-09-15

Uprzejmie informujemy, że V Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkól Poslkich wybrało nowe władze KRZaSP.

 

Przewodniczącym został prof. Waldemar Tłokiński,

rektor Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku.

 

Więcej ...

V Zgromadzenie Plenarne KRZaSP w Ożarowie Mazowieckim

2008-07-30

Prezydium Konferencji Rektoró Zawodowych Szkół Polskich zaprasza do udziału w V Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, które odbędzie się w dniach 11-12 września 2008 roku w Ożarowie Mazowieckim ( Hotel Mazurkas Travel, ul. Poznańska 177).

Więcej ...

Konferencja - Osiągnięcia maturzystów w roku 2008

2008-06-24

30 czerwca 2008 roku tegoroczni maturzyści poznają wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju br. Opis ich osiągnięć zawarto w sprawozdaniu przygotowanym przez ekspertów Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Sprawozdanie "Osiągnięcia maturzystów w roku 2008" zostanie zaprezentowane na - zorganizowanej przez Centralną Komisję Edukacyjną - ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się 30 czerwca 2008 roku w Warszawie.

Więcej ...

Czas na internacjonalizację - wywiad z prof. Jerzym Malcem

2008-06-24

Czas już najwyższy, by zacząć studia internacjonalizować, żeby chciało u nas studiować więcej młodzieży z zagranicy. Pod tym względem jesteśmy na szarym końcu - i to nie tylko w Europie.

Więcej ...

Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką

2008-06-24

16 czerwca br. w siedzibie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy" w Warszawie odbyło się spotkanie Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) i rektorów akademickich uczelni niepublicznych z prof. Barbarą Kudrycką - ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

Więcej ...

Otwarte spotkanie Prezydium oraz prezentacja Raportu Wyższe szkolnictwo zawodowe w Polsce 2008

2008-06-11

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich oraz miesięcznik edukacyjny "Perspektywy" spotkanie, poświęcone prezentacji "Raportu - Wyższe szkolnictwo zawodowe w Polsce 2008", które odbędzie się 16 czerwca br. w siedzibie "Perspektyw" przy ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie.
Prezentację "Raportu..." poprzedzi otwarte spotkanie Prezydium KRZaSP z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Tematem obrad będzie reforma szkolnictwa wyższego. Do udziału w Prezydium, a także w prezentacji "Raportu..." i konferencji prasowej serdecznie Państwa zapraszamy.

Więcej ...

KRZaSP została członkiem EURASHE

2008-05-14

Miło nam poinformować, że Konferencja Rektorów Zawodowych Szkoł Polskich została przyjęta w poczet członków European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE). Nasza kandydatura została jednomyślnie zaakceptowana podczas Zgromadzenia Plenarnego EURASHE, które odbyło się w dniach 8-9 maja br. na Malcie. Prof. Janusz Pawlikowski został członkiem zarządu tej organizacji.

 

Więcej ...

Idź do strony:  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Pokaż wszystkie strony