Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148904Uchwała nr 1/2009

wersja do druku | 2009-01-16

Uchwała nr 1/2009
Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
z dnia 26.11. 2008 r

dotycząca ustalenia składu osobowego komisji merytorycznych działających przy Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

§1
Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
 działając na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 8 Statutu Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, w wyniku głosowania w dniu 26.11.2008, ustala następujące składy osobowe Komisji merytorycznych:

Komisja ds. Nauki
Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Wiesław Maik ( Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
 Członkowie:
     1. Prof. dr Piotr Wensierski ( Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie)
     2. Prof. dr hab. Karol Olejnik ( Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa/Poznań )
     3. Prof. zw. dr hab. Aleksander Zandecki ( Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie )
     4.  Dr Wiktor Cwynar ( Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu )
     5. Dr Cecylia Sadowska - Snarska ( Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku )
     6. Dr inż. Ryszard Maciołek ( Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy )

Komisja ds. Wdrażania Procesu Bolońskiego i Współpracy z Zagranicą
Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Janusz M. Pawlikowski ( Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie )
Członkowie:
  1. Prof. dr hab. Jan Wiśniewski ( Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku )
  2. Dr Stanisława Ossowska ( Wyższa Szkoła Kultury Informatycznej w Nadarzynie )
  3. Prof. dr hab. Włodzimierz Deluga ( Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa/ Warszawa)
 

Komisja Legislacyjna
Przewodniczący: Prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka-Bokun ( Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "Asesor" / Wrocław )
Członkowie:
1. Dr Włodzimierz Puzyna ( Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie )
2. Dr Janusz Zierkiewicz ( Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu / Wrocław )
Komisja ds. Etyki
Przewodniczący: Prof. nadzw. dr Jacek Ławicki ( Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej / Szczecin )
Członkowie:
1. Dr hab. Wiesław Jamrożek ( Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna / Żary )
2. Dr Janusz Zierkiewicz ( Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu / Wrocław )
Komisja ds. Doskonalenia Procesu Dydaktycznego
Przewodniczący: Dr Andrzej Błachut ( Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach)
Członkowie:
1. Dr Krzysztof Kannenberg ( Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem )
2. Prof. nadzw. Elżbieta Kielska  (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu)
3. Prof. dr Dorota Podgórska - Jachnik ( Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi )
4. Dr Krzysztof Feret ( Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie )
5. Prof. dr inż. Grzegorz Janicki - Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej / Pruszków)
Komisja Ekonomiczna
Przewodniczący: Prof. nadzw. dr Piotr Rzepczyński (Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania
 w Poznaniu )
1. Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Jagiełło ( Wyższa Szkoła Handlowa/ Wrocław)
Sekretarz: Dr Gołoś ( Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej
w Chełmie )
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów
Zawodowych Szkół Polskich
Prof. dr hab. Waldemar Tłokinski

Powrót