Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148870VII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Szczecin 10-21.10.2009 r.

wersja do druku | 2009-11-02

W dniach 19-21 października w Szczecinie odbyło się VII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.
Dwa dni obrad,  podczas których dyskutowano nad opracowywaniem projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, zgłaszając  propozycje, postulaty i wnioski, poprzedzone zostały sesją inauguracyjną, podczas której uczestnicy Zgromadzenia wysłuchali referatów wygłoszonych między innymi przez uczestników II Kongresu Edukacyjnego pt."Ku dobrej szkole" oraz wystąpień  licznie zaproszonych gości. 19 października, podczas popołudniowej sesji ZP, odbyło się również spotkanie z Wiceprzewodniczącą Państwowej Komisji Akredytacyjnej,  Prof. dr hab. Danutą Strahl, która odpowiedziała na pytania Członków KRZaSP, dotyczące działań PKA oraz relacji na linii Komisja - sektor zawodowych szkół wyższych w Polsce.  Po zakończeniu sesji uchwał  odbyła się merytoryczna dyskusja obecnych Członków KRZaSP na tematy związane z aktualnymi problemami w działalności sektora niepublicznego szkolnictwa wyższego, rolą KRZaSP, oraz wizerunkiem niepublicznych szkół w środkach masowego przekazu. Zainteresowani uczestnicy VII ZP KRZaSP mieli także możliwość uczestniczenia w ostatnim dniu Kongresu Edukacyjnego "Ku dobrej szkole", co niewątpliwie wzbogaciło walory poznawcze o treści związane z szeroko pojmowanym procesem edukacji w Polsce. 

PowrótPowiązane strony:

Uchwały ZP KRZaSP z 19 października 2009r.

2009-11-02

Więcej ...