Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-07
Ilość wejść na stronę:
1136687Komisje merytoryczne

wersja do druku | 2011-06-09


KOMISJE MERYTORYCZNE KRZaSP III KADENCJI  (2012-2016)

 


Komisja Legislacyjna

 

Zadania:
1. wyrażanie opinii i przedkładanie wniosków w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury określonych przepisem art. 55 Ustawy, a także z własnej inicjatywy (art. 2 pkt 4

i 5 Statutu KRZaSP)

 

Komisja ds. Etyki

Przewodniczący: Prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Zadania:
1. wspieranie działań promujących stosowanie w środowisku zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego (art. 2 pkt 6 Statutu KRZaSP)


Komisja ds. Jakosci Kształcenia

 

Przewodniczący: Dr Krzysztof Kannenberg - Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

 

Zadania:
1. wspieranie działań zmierzających do doskonalenia procesu dydaktycznego, odpowiedniego poziomu kształcenia studentów oraz rozwoju kadry dydaktycznej (art. 2 pkt 7 Statutu KRZaSP)


Skład Komisji zostanie  zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu Prezydium.

 


 

 

Powrót