Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148865Uchwały 2013 r.

wersja do druku | 2014-04-15

 

Uchwała Prezydium KRZaSP

z dnia 8 stycznia 2013 r.

w sprawie współpracy Konferencji i MNiSW w zakresie zmian legislacyjnych obszaru nauki i szkolnictwa wyższego wobec aktualnych wyzwań rozwoju kraju

   

Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, umocowana ustawowo podjęła się   działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury (Art. 55 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), co znalazło wyraz nie tylko w bieżącej aktywności ale poświadczone jest również historią dwudziestoletniego funkcjonowania sektora niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce i jego reprezentacyjnych ciał kolegialnych.

Za szczególnie ważne zadanie Konferencja uważa podjęcie współpracy strategicznej     z KRASP oraz Fundacją Rektorów Polskich na rzecz polskiego szkolnictwa wyższego, czego owocem stał się dokument „Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do roku 2020", przyjęty przez Zgromadzenie Plenarne KRZaSP i wskazany jako podstawa do opracowania strategii narodowej w tym zakresie. Dalsze, ministerialne prace nad ostatecznym kształtem dokumentu zakończyły się redakcją tekstu Strategii, zawierającego najbardziej cenne               i owocne propozycje rozwiązań strategicznych.

Konferencja Zawodowych Szkół Polskich oczekuje na wdrożenie ustalonych zapisów w nurcie kontynuacji działań nowelizujących Ustawę, zainicjowanych przez Ministerstwo.

Konferencja Zawodowych Szkół Polskich deklaruje wolę wspierania tych działań, widząc w nich kolejny ważny krok modernizujący  polskie szkolnictwo wyższe oraz wspierający aktywność  naukową.

 

                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący KRZaSP
                                                                                                                                                                                                                                            
                
                                                                                                                                                                                                                    Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

Powrót