Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148855Uchwały 2014 r.

wersja do druku | 2014-04-15

 

UCHWAŁA NR 1

Prezydium  Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Na podst. art. 3 p. 2 Statutu  Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

 Prezydium  KRZaSP postanawia,

 co następuje:

§1

Na wniosek Państwowej  Wyższej Szkoły  im. Papieża Jana Pawła II w  Białej Podlaskiej ,

ul. Siderska 95/97, 21-500 Biała Podlaska

postanawia przyjąć w poczet  członków Konferencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

 prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

 

UCHWAŁA NR 2

Prezydium  Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Na podst. art. 3 p. 2 Statutu  Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

 Prezydium  KRZaSP postanawia,

 co następuje:

§1

Na wniosek Pomorskiej Wyższej Szkoły  Nauk Stosowanych,  

ul. Opata Hackiego 8-10, 81-213 Gdynia,   

postanawia przyjąć w poczet  członków Konferencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

 

 

UCHWAŁA NR 3

Prezydium  Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Na podst. art. 3 p. 2 Statutu  Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

 Prezydium  KRZaSP postanawia,

 co następuje:

§1

Na wniosek Europejskiej  Szkoły  Wyższej w Sopocie,

ul. Zamkowa Góra 25, 81-713 Sopot

postanawia przyjąć w poczet  członków Konferencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

 

POSIEDZENIE PREZYDUM KRZASP    23.10.2014 R.

UCHWAŁA nr 1/2014

 

Prezydium  Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

w Zielonce

z dnia 23 października  2014 r.

 

Na podst. art. 7 p. 1 ust. 1 Prezydium  KRZaSP postanawia,

co następuje:

§1

Na wniosek Wyższej Szkoły   Humanistyczno - Ekonomicznej w Sieradzu,

ul. Mickiewicza 6

postanawia skreślić ją z listy członków Konferencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

 

 

UCHWAŁA nr 2/2014

Prezydium  Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

 w Zielonce

 z dnia 23 października  2014 r.

 

Na podst. art. 7 p. 1 ust. 1 Prezydium  KRZaSP postanawia,

 co następuje:

§1

Na wniosek Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jan Pawła II w  Białej Podlaskiej    

postanawia skreślić ją z listy członków Konferencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński

 

Powrót