Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148825XVII Zgromadzenie Plenarne 23-24.X.2014 r.

wersja do druku | 2014-06-27

XVII Zgromadzenie Plenarne odbyło  się  w dniach  23-24  pażdziernka 2014 r.w Zielonce k/ Warszawy -  Hotel Trylogia. 

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński oraz władze Wyższej Szkoły Współpracy Miedzynarodowej i  Regionalnej im. Z. Glogera oraz  Rektor  doc. dr Janusz  Kowalski byli organizatorami XVII    Zgromadzenia Plenarnego  KRZaSP .

 

Swoja  obecnością   zaszczycili   XVII Zgromadzenie Plenarne m.in.  : Polska Komisja Akredytacyjna;  prof. Danuta Strahl;   RGNiSW V-ce Przewodniczacy , prof. Zbigniew Marciniak,  członek  Prezydium RGNiSW, prof. Marcin Krawczyński ; Przewodniczacy   Komisji Sejmowej  ENM dr Piotr Bauć.

 

Wystapienia :  

  • mec. Tadeusz Popłonkowski : . KRZaSP z osobowością prawną : perspektywy rozwoju  Konferencji.   Informacje   zostana   przesłane     do  Uczelni  zrzeszonych w  KRZaSP w terminie pózniejszym.  

 

  • Bartłomiej Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta: Akademickie Biura Karier w Polsce.

Prezentacja_KRZaSP_RPA_Raport_ABK_Final [tryb zgodności] (1).pdf

 

Program XVII ZP KRZaSP .doc

Zgloszenie XVII ZP .04.2014x.pdf

 Zaproszenie Przewodniczacego KRZaSP na XVII ZP .doc

 

Materiały  z   wystąpienia  mec. T. Popłonkowskiego:

Ujednolicony  tekst   Ustawy  o   szkolnictwie  wyższym obowiazujacy   1.10.2014 r. .

ustawa- Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji (tekst ujednolicony).doc

Warunki prowadzenia studiów .......doc

Kryteria oceny programowej i instytucjonalnej.doc

 

Powrót