Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148893XVIII Zgromadzenie Plenarne 12-13 .03.2015 r. Zielonka k/ Warszawy

wersja do druku | 2015-02-10

XVIII Zgromadzenie Plenarne odbyło  się  w dniach  12-13 marca 2015  r. w Zielonce k/ Warszawy -  Hotel Trylogia. 

 

 Najważniejsze  informacje  z XVIII Zgromadzenia Plenarnego  KRZaSP : (  więcej  informacji  w najbliższym czasie)  :

 

  •  uchwalono    zmiany  w Statucie  KRZaSP -  uaktualniony   Statut    na  stronie  http://www.krzasp.pl/
  • zatwierdzono sprawozdanie finansowe  KRZaSP za  rok 2014
  • uchwalono    powołanie komitetu  organizacyjnego  do  obchodów X-lecia  KRzaSP w 2016 r.

.......

Wystąpienie  Przewodniczącego   Polskiej Komisji  Akredytacyjnej : 13  lat  PKA  , prof. Marek Rocki

KRZASP 12 marca 2015 cz. 1.ppt

KRZASP 12 marca 2015 cz. 2.ppt

KRZASP 12 marca 2015 cz. 2a.ppt

KRZASP 12 marca 2015 cz. 3.ppt

 

 

Apel  Przewodniczacego   KRZaSP :

 

 

Magnificencje Rektorzy, Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

zgodnie z ustaleniami poprzedniego Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP obecne wiosenne ZG musimy odbyć wcześniej z uwagi na konieczność wysłania zmienionego Statutu Konferencji do Ministerstwa. Nasze kolejne spotkanie odbędzie się więc w dniach 12-13 marca (czwartek - piątek), jak dotychczas w Zielonce. W programie zapoznanie się z obecnym (aktualnym) składem członkowskim Konferencji, dyskusja i uchwała w sprawie przyjęcia znowelizowanego (uaktualnionego) Statutu KRZaSP, dyskusja na temat obchodów 25- lecia wyższego szkolnictwa niepublicznego (w roku 2016), sprawy bieżące. Będzie okazja do spotkania z Władzami PKA, Rady Głównej, Ministerstwa. Z uwagi na ważność ujętych w programie spraw w imieniu Prezydium Konferencji i własnym gorąco proszę o niezawodne przybycie i czynny udział w Zgromadzeniu.

Korzystając z okazji pragnąłbym, w imieniu naszego sektora polskiego szkolnictwa wyższego, wyrazić serdeczne podziękowanie za odpowiedzialność za losy Konferencji oraz terminowe złożenie deklaracji kontynuacji w niej uczestnictwa. Wprawdzie termin nadsyłania deklaracji upłynął z końcem minionego roku kalendarzowego, jednakże w dalszym ciągu czekamy na kolejne zgłoszenia, co będzie można uczynić przyjeżdżając na obrady do Zielonki. Adres miejsca Zgromadzenia znajduje się na naszej stronie internetowej.

Gorąco proszę o jak najszybszą rezerwację miejsc w hotelu i wysłanie zgłoszenia uczestnictwa.

Z serdecznymi koleżeńskimi pozdrowieniami - Prof. Waldemar Tłokiński

                                                                             Przewodniczący KRZaSP

 

Gdańsk, 10 lutego 2015 r.

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński ;  władze Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i  Regionalnej im. Z. Glogera  i   Rektor  WSWMiR  doc. dr Janusz  Kowalski będą  organizatorami XVIII    Zgromadzenia Plenarnego  KRZaSP.  

Zgloszenie XVIII ZP 12-13.03.2014.pdf

STATUT KRZASP - Zmiany 2015.pdf

Program XVIII ZP KRZaSP 03.2015.doc

Powrót