Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148838XX Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 22-24.04.2016 r.

wersja do druku | 2016-02-23

XX  Zgromadzenie  Plenarne  KRZaSP  odbyło  się w   dniach  22-24 kwietnia  2016  r.

Przewodniczący   KRZaSP  wygłosił słowo  wstępne:

Xlecie KRZaSP (3).doc

 

W  Zgromadzeniu  wystąpili: 

  • Wystąpienie   Przewodniczącego Rada Główna  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Fundacja Rektorów Polskich ,        prof.  Jerzego  Wożnickiego

Wystąpienie JW na posiedzeniu KRZaSP i załączniki - 20160423.pdf


  • Prof. Andreas G. Orphanides, Ph.D., D.H.C., EUC 1st Rector, EQAR 3rd & 7th President, 9th President of EURASHE (2011–2015) - “Challenges and Future of European Professionally Oriented Higher Education” 

 Challenges and Future of European Professionally Oriented HE_FINAL.pdf

 

Listy  gratulacyjne  z  okazji   X-lecia  KRZaSP  nadesłali: 

 

Wiceprezes  Rady  Ministrów, Minister  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  dr  Jarosław  Gowin

Rada  Głowna  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Jerzy Wożnicki

Konferencja Rektorów Uniwersytetów  Polskich, Rektor  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Konfederacja  Lewiatan,  dr  Henryka  Bochniarz

Krakowska Akademia im. Andrzeja  Frycza Modrzewskiego, Rektor prof. dr  hab. Jerzy  Malec

 

 

 

Zaproszenie : Przewodniczący   KRZaSP   prof. zw. dr hab. Waldemar  Tłokiński:

Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy oraz Założyciele,

 

w tym roku mija 10 lat od powstania Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich umocowanej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, której kolejna nowelizacja przyznała osobowość prawną. W ścisłej współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rektorów Polskich jak również z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną służyliśmy kolejnym Władzom Ministerialnym w inicjowaniu i opiniowaniu działań dotyczących funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego. Czas 10 lat zdominowały prace nad propozycjami strategii szkolnictwa wyższego, gdzie znalazły się ważne zapisy dotyczące naszego sektora, w szczególności spraw zmian organizacyjnych i finansowych. W tym czasie wyraziście dały o sobie znać skutki kryzysu demograficznego, zmuszającego wiele z naszych uczelni do restrukturyzacji, konsolidacji a nawet likwidacji.

 

Stan ten spowodował konieczność wzmocnienia siły korporacyjnej i podjęcia działań zespołowych wspomagających indywidualne postępowania w zakresie rozwoju, na drodze adaptacyjnej do niekorzystnych zjawisk demograficznych,                W okresie 10 lat zmienił się skład osobowy Konferencji, część uczelni zaprzestała współpracy,  jednak pozostałe uczelnie widząc konieczność wspierania ciała mogącego reprezentować ich środowisko akademickie, zacieśniły więzi w ramach Konferencji  uczestnicząc w jej pracach (por. tematyka Zgromadzeń Plenarnych). Nowe projekty Ministerstwa, wizja nowego prawa o szkolnictwie wyższym, w sposób szczególny ukazują wagę konsolidacji naszych głosów w trosce o wspólne dobro, o los zawodowego szkolnictwa niepublicznego.

 

                W tym roku kolejne wiosenne Zgromadzenie Plenarne (22-24 kwiecień 2016 r., Wągrowiec) połączone zostało z obchodami 10-lecia Konferencji. Udział w uroczystościach potwierdziły Władze wysokiego szczebla instytucji współpracujących z KRZaSP jak również szczególni goście (z kraju i z zagranicy) z referatami plenarnymi. Będzie okazja do pogłębienia wiedzy na temat sytuacji i perspektyw polskiego zawodowego szkolnictwa niepublicznego, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

 

                W imieniu Prezydium Konferencji i własnym proszę o przyjęcie zaproszenia do czynnego udziału w obchodach 10-lecia Ich Magnificencje Rektorów i Założycieli, bez względu na aktualne członkostwo w Konferencji. Są to obchody Konferencji, w której działalność w różnych okresach wspomnianego 10-lecia zaznaczyły wszystkie uczelnie zawodowe.

 

                Organizatorzy Zgromadzenia (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium) zwracają  się do Państwa z prośbą o potwierdzenie chęci udziału, a następnie po potwierdzeniu wyślą szczegółowe dane organizacyjne i program. Adres  mailowy  organizatorów : natalia.kempiak@milenium.edu.pl - Asystentka Rektora GSW Milenium)

 

                Jeszcze raz najserdeczniej zapraszam i do zobaczenia w Wągrowcu -

 

                Prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, Przewodniczący KRZaSP
PROGRAM XX ZP final.doc

Formularz zgłoszeniowy.doc

List   Prof.  A. Orphanidesa , z podziękowaniem za  zaproszenie  do   udziału w uroczystościach  10lecia  i na  XX  Zgromadzeniu  Plenarnym KRZaSP. 

Prof. Orphanides.pdf

Powrót