Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148906Konferencja 21-22.11.2018r.

wersja do druku | 2018-11-13

Szanowni Państwo,

  przekazuję zaproszenie Pana Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do udziału w międzynarodowym wydarzeniu promocyjnym  programu NATO „Science for Peace and Security” (SPS), organizowanym w dniach 21-22 listopada br. w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stałym Przedstawicielstwem  Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych z prośbą o Państwa udział oraz upowszechnienie wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych podmiotów. Wydarzenie to ma na celu popularyzację wiedzy o programie wśród polskich i zagranicznych  podmiotów potencjalnie zainteresowanych współpracą w celu przyszłej  realizacji  międzynarodowych projektów o charakterze naukowym lub szkoleniowym.

 

Program koncentruje się na poniższych obszarach tematycznych:

 

  1. Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych,
  2. Bezpieczeństwo energetyczne,
  3. Bezpieczeństwo cybernetyczne,
  4. Przeciwdziałanie zagrożeniom z zakresu CBRN,
  5. Bezpieczeństwo środowiskowe,
  6. Wspieranie misji i operacji NATO,
  7. Nowe technologie z zakresu bezpieczeństwa,
  8. Bezpieczeństwo granic i portów,
  9. Rozminowywanie,
  10. Wymiar ludzki i społeczny działań prowadzonych przez NATO.

 

Szczegółowe informacje nt. programu znajdują się w  materiałach informacyjno – promocyjnych programu: https://www.nato.int/cps/en/natohq/141769.htm

Powrót