Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148846Zgromadzenia Plenarne

wersja do druku | 2007-02-20

 Powiązane strony:

XXVI ZP KRZaSP

2019-02-05

Magnificencje, Szanowni Państwo, 

XXVI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, organizowane we współpracy z Warszawska Wyższą Szkołą Informatyki odbyło  się w dniach 21-22 marca ( czwartek - piątek) w Warszawie w siedzibie WWSI przy ul. Marka Edelmana 17, Warszawa.


 

Więcej ...

XXV Zgromadzenie Plenarne - 22-23.10.2018r. Warszawa

2018-09-18

 

XXV  Zgromadzenie Plenarne  odbyło  sie w  dniach  22-2 października 2018   r.  w Warszawie,  w hotelu MERCURE Grand.

Głównymi elementami spotkania były  trzy wystąpienie:

Piotra Mullera, Podsekretarza Stanu w MNiSzW, v-ce minister ds. szkolnictwa wyższego, który przedstawił najważniejsze kwestie związane z wdrożeniem Konstytucji dla Nauki (Ustawa 2.0) z punktu widzenie sektora szkolnictwa niepublicznego, w tym m.in:

  • Od 01.10.2018 niektóre przepisy ustawy 2.0 weszły w życie.
  • Podmiotem jest uczelnia nie wydział.
  • Likwidacja minimum – przypisanie zajęć do osób 50% (profil zawodowy).
  • Doraźne wizytacje PKA w związku ze zniesieniem minimum.
  • 12 osób w danej dyscyplinie oznacza parametryzację w danej dyscyplinie.
  • Dokumentację przebiegu studiów można prowadzić elektronicznie.
  • Pedagogika od 2019 to  jednolite studia magisterskie
  • Od 2019  obostrzenia w kształceniu nauczycieli (porozumienie, więcej stacjonarnych studentów lub kat B).
  • Pamiętać o przypisaniu badaczy do dyscyplin i wprowadzeniu nowych regulaminów studiów i statutów.

 

·         Łukasza Wojdygi, dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), który zapoznał nas z aktualnymi dostępnymi dla nas programami współpracy akademickiej. 


1.       Programy dla naukowców i doktorantów: Polskie Powroty, Program im. Bekkera, Program im. Iwanowskiej, Wymiana bilateralna, Oferta wyjazdowa, CEEPUS

2.       Programy dla instytucji: Nowoczesna Promocja Zagraniczna, Program PROM, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, Welcome to Poland, STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców, International Alumni, CEEPUS

3.       Programy dla studentów Polskich: CEEPUS, Oferta wyjazdowa

4.       Programy dla studentów zagranicznych: Program stypendialny dla Polonii, Program Stypendialny im. Stefana Banacha, Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza, Pomoc rozwojowa dla krajów Afryki Subsaharyjskiej

5.       Programy Język polski: Program Lektorzy, Letnie kursy języka i kultury polskiej

 

·         Oraz    prof. Zbigniewa Marciniaka, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który omówił aktualny obraz przygotowań do nowej parametryzacji dokonań naukowych Uczelni, m.in.:

·         Trwają prace konsultacyjne MNiSW z RGNiSW nad ewaluacją listy czasopism.

·         Nowy system ewaluacji nie przewiduje czasu na weryfikację wprowadzanych do POLONu osiągnięć naukowych.

·         Należy uważać przy deklarowaniu przypisania do dyscyplin.

·         Liczyć się będą czasopisma z listy (500 czasopism).

·         Publikować trzeba w dobrych czasopismach a nie w uczelnianych zeszytach naukowych.

Więcej ...

XXIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 5-6.04.2018r.

2018-01-19

Magnificencje, Szanowni  Państwo,

XXIV Zgromadzenie Plenarne  KRZaSP  odbyło się  w  Warszawie  w dniach  5 - 6 kwietnia  2018  r.   na terenie  Wyższej Szkoły  Edukacja w Sporcie w Warszawie przy ulicy  Jagiellońska  88. 

 


W  programie  XXIV  Zgromadzenia Plenarnego   Konferencji m.in  wystąpienie  nt: Ustawa  2.0 – miejsce i  rola niepublicznych uczelni  zawodowychwygłosił prof. dr hab. Jarosław Górniak,  Dziekan Wydziału   Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,  b. Przewodniczący  Narodowego  Kongresu Nauki.


 


 

 

 

 

Więcej ...

XXIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP Kraków 19-20.09.2017r.

2017-09-12Magnificencje, Drogie  Koleżanki i Koledzy,

Zgromadzenie Plenarne KRZaSP odbyło się w Krakowie przy okazji Kongresu Nauki, w dniach 19 i 20 września 2017 r.  w Hotelu Wyspiański w Krakowie. 

XXIII Zgromadzenie Plenarne zaszczycił swoja obecnością i wygłosił krótkie wystąpienie Marszałek Senior   Senatu RP Kornel Morawiecki, Prezydent Wyższej Szkoły  Menedżerskiej w Legnicy.

Więcej ...

XXII Zgromadzenie Plenarne 1-2.03.2017 r. Warszawa

2017-01-31

Magnificencje, Szanowni  Państwo Rektorzy, 

 

XXII Zgromadzenie  Plenarne KRZaSP odbyła się w dniach 1-2 marca 2017r. w  Warszawie.  

 

Współorganizatorem Zgromadzenia była Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.  

 

 

 

 


Więcej ...

XXI Zgromadzenie Plenarne, 20-21.10.2016r. Warszawa

2016-05-31

Magnificencje, Szanowni  Państwo Rektorzy, 

 

 XXI  Zgromadzenie  Plenarne  KRZaSP  odbyło   się w   dniach  20-21 października   2016  r. w  Warszawie.   Organizatorem  Zgromadzenia była   Wyższa Szkoła  Turystyki  i  Języków  Obcych  w  Warszawie.  

 

 

 

Więcej ...

XX Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 22-24.04.2016 r.

2016-02-23

Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy oraz Założyciele,

 

w tym roku mija 10 lat od powstania Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich umocowanej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, której kolejna nowelizacja przyznała osobowość prawną. W ścisłej współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rektorów Polskich jak również z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną służyliśmy kolejnym Władzom Ministerialnym w inicjowaniu i opiniowaniu działań dotyczących funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego. Czas 10 lat zdominowały prace nad propozycjami strategii szkolnictwa wyższego, gdzie znalazły się ważne zapisy dotyczące naszego sektora, w szczególności spraw zmian organizacyjnych i finansowych. W tym czasie wyraziście dały o sobie znać skutki kryzysu demograficznego, zmuszającego wiele z naszych uczelni do restrukturyzacji, konsolidacji a nawet likwidacji.


Więcej ...

XVIII Zgromadzenie Plenarne 12-13 .03.2015 r. Zielonka k/ Warszawy

2015-02-10

 

XVIII Zgromadzenie Plenarne odbyło się  w dniach  12-13 marca 2015  r. w Zielonce k/ Warszawy -  Hotel Trylogia. 

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński ;  władze Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i  Regionalnej im. Z. Glogera  i   Rektor  WSWMiR  doc. dr Janusz  Kowalski byli organizatorami XVIII    Zgromadzenia Plenarnego  KRZaSP .

Więcej ...

XVII Zgromadzenie Plenarne 23-24.X.2014 r.

2014-06-27

XVII Zgromadzenie Plenarne odbyło   się  w dniach  23-24  pażdziernka 2014 r. w Zielonce k/ Warszawy -  Hotel Trylogia.  

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński oraz władze Wyższej Szkoły Współpracy Miedzynarodowej i  Regionalnej im. Z. Glogera,  Rektor  doc. dr Janusz  Kowalski byli organizatorami XVII    Zgromadzenia Plenarnego  KRZaSP.   

  

Więcej ...

XVI Zgromadzenie Plenarne, 10-11.04.2014 r. Zielonka k/ Warszawy

2014-03-04

W dniach  10-11 kwietnia 2014  r.  roku odbyło  się  XVI Zgromadzenie Plenarne w Zielonce k/ Warszawy. Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński oraz Władze Wyższej Szkoły Współpracy Miedzynarodowej i  Regionalnej im. Z. Glogera,  Rektor  doc. dr Janusz  Kowalski ,  byli organizatorami XVI Zgromadzenia Plenarnego  KRZaSP.

 

 

Więcej ...

XV Zgromadzenie Plenarne, 24-25.10.2013r., Zielonka k/ Warszawy

2013-10-11

W dniach  24-25 pażdziernka 2013 r.  roku odbyło   się  XV Zgromadzenie Plenarne w Zielonce k/ Warszawy. Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński oraz władze Wyższej Szkoły Współpracy Miedzynarodowej i  Regionalnej im. Z. Glogera,  Rektor  doc. dr Janusz  Kowalski ,  byli organizatorami XV Jubileuszowego  Zgromadzenia Plenarnego  KRZaSP.

 

Przedmiotem obrad było  m. in.:

 

 - wystapienie Prezesa FRP prof.  dr. hab. inż. Jerzego Woźnickiego  pt. Ścieżki  rozwojowe szkolnictwa wyższego w ostatnich latach : co z tego  wynika dla przyszłosci; 

 

 - wybory członków do  RGNiSW z ramienia KRZaSP

 

Więcej ...

XIX Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 22-23.10.2015 r. Jabłonna k/ Warszawy

2015-09-08

Magnificencje, Szanowni Państwo,

 

 

XIX  Zgromadzenie Plenarne  22-23.10.2015 r. odbyło   sie w Pałacu  w  Jabłonnie,    W programie m.in  

 

 

Więcej ...

XIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Gliwice 18-19.04.2013 r.

2013-03-01

Ich Magnificencje, Szanowne Panie i Panowie Rektorzy,
 

XIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP odbyło się w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości  w Gliwicach, w  dniach 18-19 kwietnia 2013  roku pod tytułem „Strategie działań w kryzysie : uwarunkowania, doswiadczenia, nowe szanse" .

Więcej ...

XIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Szklarska Poręba 20-21.09.2012 r.

2012-05-30

W dniach  20-21 wrzesnia 2012  roku odbylo się  XIII Zgromadzenie Plenarne w Szklarskiej Porębie.

Zgromadzenie   miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. 

Więcej ...

XII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Wisła 21-23.03.2012 r.

2012-01-10

Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy,

W dniach 22-23 marca br. odbyło się w Wiśle XII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP. Obowiązki gospodarza pełniła Szkoła Wyższa "Edukacja w Sporcie" we Wrocławiu.

Przedmiotem obrad była sytuacja polskiego szkolnictwa niepublicznego wobec zagrożeń demograficznych oraz czekających gruntownych zmian w filozofii kształcenia akademickiego w związku z wejściem w życie  Krajowych Ram Kwalifikacji. Wykład plenarny nt. „Polskie uczelnie niepubliczne - co i jak na przyszłość. Perspektywa ciągłości doświadczeń" wygłosił prezydent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie prof. dr hab. Andrzej Koźmiński. Wykład ten został przyjęty z dużym zainteresowaniem a prof. Andrzej Koźmiński chętnie wziął udział w dyskusji, dzieląc się z rektorami swoim wyjątkowym doświadczeniem i znawstwem spraw. Przewodniczący Konferencji, prof. Waldemar Tłokiński w imieniu Prezydium zaprosił specjalnych gości, którzy żywo uczestniczyli w obradach odpowiadając na liczne pytania rektorów.

Więcej ...

XI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Olsztyn 26-26.10.2011 r.

2012-01-10

XI Zgromadzenie Plenarne KRZASP, Olsztyn, 26-28 pażdziernik 2011r.

 

 

Ich Magnificencje, Szanowne Panie i Panowie Rektorzy,
 

XI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP odbyło się w Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn, 26-28 października 2011 roku pod tytułem „Nowy rok akademicki z nową ustawą o szkolnictwie wyższym" .

Więcej ...

X Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Wągrowiec, 7-8 kwietnia 2011r.

2011-06-15

Prezentacja z X Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP w Wągrowcu.

2011-04-11

IMG_3498.JPG 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-8 kwietnia odbyło się X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

 

Szczegóły w załączeniu.

 

Zał.1

Nowelizacja, strategia i co dalej? Prace Centrum Analiz i Dialogu FRP

- Prezentacja autorstwa Prezesa Fundacji Rektorów Polskich, Prof.zw.dr hab.inż.  Jerzego Woźnickiego

z X Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP w Wągrowcu. - 8.04.2011r.

 

Zał. 2

Foto-relacja z X ZP KRZaSP w Wągrowcu (w aktualnościach strony KRZaSP).

 

Zał. 3

Artykuły prasowe (w aktualnościach strony KRZaSP).

Więcej ...

IX Zgromadzenie Plenarne, Tleń 28-29.10.2010r.

2011-06-15

IX Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Tleń 28-29.10.2010 r.

                                                                                                                                                                     2010-11-03

W dniach 28-29 października w Tleniu koło Tucholi odbyło się IX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Gospodarzem Zgromadzenia była Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.  Zgromadzeni podczas sesji plenarnej Rektorzy przedstawili Wiceministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  prof. dr hab. Zbigniewowi Marciniakowi zwoje uwagi odnośnie do uchwalanej przez Sejm nowelizacji ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym"  ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Duże zaniepokojenie środowiska uczelni niepublicznych budzą zapisy nowelizacji,

nie uwzględniające zgłaszanych wcześniej postulatów, zaś restrykcyjnie ingerujących

w autonomię ekonomiczno-organizacyjną uczelni niepaństwowych.  Niezwykle ważną formą działalności Konferencji w ostatnim roku i aktualnie jest realizacja porozumienia strategicznego w partnerstwie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w celu środowiskowej konsolidacji inicjatyw na rzecz polskiego szkolnictwa wyższego, wobec niesatysfakcjonującej polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co zostało szczególnie zaakcentowane podczas obrad IX Zgromadzenia Plenarnego.

 

Więcej ...

VIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Kazimierz Dolny 15-16.04.2010r.

2010-04-28

W dniach 15 -16 kwietnia 2010 r. odbyło się VIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP. Podczas obrad Zgromadzenia w dniu 15 kwietnia podjęto sześć uchwał, w tym  (większością głosów) Uchwałę Nr 1 wskazującą "Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy" jako podstawę dalszych prac prowadzonych przez Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wyższego nad narodową strategią rozwoju szkolnictwa wyższego

na lata 2010-2020.

 

W załączeniu - treśći uchwał VIII Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP.

 

Więcej ...

VII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Szczecin 10-21.10.2009 r.

2009-11-02

W dniach 19-21 października w Szczecinie odbyło się VII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.
Dwa dni obrad,  podczas których dyskutowano nad opracowywaniem projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, zgłaszając  propozycje, postulaty i wnioski, poprzedzone zostały sesją inauguracyjną, podczas której uczestnicy Zgromadzenia wysłuchali referatów wygłoszonych między innymi przez uczestników II Kongresu Edukacyjnego pt."Ku dobrej szkole" oraz wystąpień  licznie zaproszonych gości.

Więcej ...Idź do strony:  0  1 
Pokaż wszystkie strony