Data ostaniej modyfikacji:
2019-05-28
Ilość wejść na stronę:
1148859Zgromadzenia Plenarne

wersja do druku | 2007-02-20

 Powiązane strony:

XXVI ZP KRZaSP

2019-02-05

Magnificencje, Szanowni Państwo, 

XXVI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, organizowane we współpracy z Warszawska Wyższą Szkołą Informatyki odbyło  się w dniach 21-22 marca ( czwartek - piątek) w Warszawie w siedzibie WWSI przy ul. Marka Edelmana 17, Warszawa.


 

Więcej ...

XXV Zgromadzenie Plenarne - 22-23.10.2018r. Warszawa

2018-09-18

 

XXV  Zgromadzenie Plenarne  odbyło  sie w  dniach  22-2 października 2018   r.  w Warszawie,  w hotelu MERCURE Grand.

Głównymi elementami spotkania były  trzy wystąpienie:

Piotra Mullera, Podsekretarza Stanu w MNiSzW, v-ce minister ds. szkolnictwa wyższego, który przedstawił najważniejsze kwestie związane z wdrożeniem Konstytucji dla Nauki (Ustawa 2.0) z punktu widzenie sektora szkolnictwa niepublicznego, w tym m.in:

  • Od 01.10.2018 niektóre przepisy ustawy 2.0 weszły w życie.
  • Podmiotem jest uczelnia nie wydział.
  • Likwidacja minimum – przypisanie zajęć do osób 50% (profil zawodowy).
  • Doraźne wizytacje PKA w związku ze zniesieniem minimum.
  • 12 osób w danej dyscyplinie oznacza parametryzację w danej dyscyplinie.
  • Dokumentację przebiegu studiów można prowadzić elektronicznie.
  • Pedagogika od 2019 to  jednolite studia magisterskie
  • Od 2019  obostrzenia w kształceniu nauczycieli (porozumienie, więcej stacjonarnych studentów lub kat B).
  • Pamiętać o przypisaniu badaczy do dyscyplin i wprowadzeniu nowych regulaminów studiów i statutów.

 

·         Łukasza Wojdygi, dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), który zapoznał nas z aktualnymi dostępnymi dla nas programami współpracy akademickiej. 


1.       Programy dla naukowców i doktorantów: Polskie Powroty, Program im. Bekkera, Program im. Iwanowskiej, Wymiana bilateralna, Oferta wyjazdowa, CEEPUS

2.       Programy dla instytucji: Nowoczesna Promocja Zagraniczna, Program PROM, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, Welcome to Poland, STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców, International Alumni, CEEPUS

3.       Programy dla studentów Polskich: CEEPUS, Oferta wyjazdowa

4.       Programy dla studentów zagranicznych: Program stypendialny dla Polonii, Program Stypendialny im. Stefana Banacha, Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza, Pomoc rozwojowa dla krajów Afryki Subsaharyjskiej

5.       Programy Język polski: Program Lektorzy, Letnie kursy języka i kultury polskiej

 

·         Oraz    prof. Zbigniewa Marciniaka, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który omówił aktualny obraz przygotowań do nowej parametryzacji dokonań naukowych Uczelni, m.in.:

·         Trwają prace konsultacyjne MNiSW z RGNiSW nad ewaluacją listy czasopism.

·         Nowy system ewaluacji nie przewiduje czasu na weryfikację wprowadzanych do POLONu osiągnięć naukowych.

·         Należy uważać przy deklarowaniu przypisania do dyscyplin.

·         Liczyć się będą czasopisma z listy (500 czasopism).

·         Publikować trzeba w dobrych czasopismach a nie w uczelnianych zeszytach naukowych.

Więcej ...

XXIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 5-6.04.2018r.

2018-01-19

Magnificencje, Szanowni  Państwo,

XXIV Zgromadzenie Plenarne  KRZaSP  odbyło się  w  Warszawie  w dniach  5 - 6 kwietnia  2018  r.   na terenie  Wyższej Szkoły  Edukacja w Sporcie w Warszawie przy ulicy  Jagiellońska  88. 

 


W  programie  XXIV  Zgromadzenia Plenarnego   Konferencji m.in  wystąpienie  nt: Ustawa  2.0 – miejsce i  rola niepublicznych uczelni  zawodowychwygłosił prof. dr hab. Jarosław Górniak,  Dziekan Wydziału   Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego,  b. Przewodniczący  Narodowego  Kongresu Nauki.


 


 

 

 

 

Więcej ...

XXIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP Kraków 19-20.09.2017r.

2017-09-12Magnificencje, Drogie  Koleżanki i Koledzy,

Zgromadzenie Plenarne KRZaSP odbyło się w Krakowie przy okazji Kongresu Nauki, w dniach 19 i 20 września 2017 r.  w Hotelu Wyspiański w Krakowie. 

XXIII Zgromadzenie Plenarne zaszczycił swoja obecnością i wygłosił krótkie wystąpienie Marszałek Senior   Senatu RP Kornel Morawiecki, Prezydent Wyższej Szkoły  Menedżerskiej w Legnicy.

Więcej ...

XXII Zgromadzenie Plenarne 1-2.03.2017 r. Warszawa

2017-01-31

Magnificencje, Szanowni  Państwo Rektorzy, 

 

XXII Zgromadzenie  Plenarne KRZaSP odbyła się w dniach 1-2 marca 2017r. w  Warszawie.  

 

Współorganizatorem Zgromadzenia była Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.  

 

 

 

 


Więcej ...

XXI Zgromadzenie Plenarne, 20-21.10.2016r. Warszawa

2016-05-31

Magnificencje, Szanowni  Państwo Rektorzy, 

 

 XXI  Zgromadzenie  Plenarne  KRZaSP  odbyło   się w   dniach  20-21 października   2016  r. w  Warszawie.   Organizatorem  Zgromadzenia była   Wyższa Szkoła  Turystyki  i  Języków  Obcych  w  Warszawie.  

 

 

 

Więcej ...

XX Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 22-24.04.2016 r.

2016-02-23

Magnificencje, Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy oraz Założyciele,

 

w tym roku mija 10 lat od powstania Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich umocowanej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, której kolejna nowelizacja przyznała osobowość prawną. W ścisłej współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rektorów Polskich jak również z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną służyliśmy kolejnym Władzom Ministerialnym w inicjowaniu i opiniowaniu działań dotyczących funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego. Czas 10 lat zdominowały prace nad propozycjami strategii szkolnictwa wyższego, gdzie znalazły się ważne zapisy dotyczące naszego sektora, w szczególności spraw zmian organizacyjnych i finansowych. W tym czasie wyraziście dały o sobie znać skutki kryzysu demograficznego, zmuszającego wiele z naszych uczelni do restrukturyzacji, konsolidacji a nawet likwidacji.


Więcej ...

XVIII Zgromadzenie Plenarne 12-13 .03.2015 r. Zielonka k/ Warszawy

2015-02-10

 

XVIII Zgromadzenie Plenarne odbyło się  w dniach  12-13 marca 2015  r. w Zielonce k/ Warszawy -  Hotel Trylogia. 

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński ;  władze Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i  Regionalnej im. Z. Glogera  i   Rektor  WSWMiR  doc. dr Janusz  Kowalski byli organizatorami XVIII    Zgromadzenia Plenarnego  KRZaSP .

Więcej ...

XVII Zgromadzenie Plenarne 23-24.X.2014 r.

2014-06-27

XVII Zgromadzenie Plenarne odbyło   się  w dniach  23-24  pażdziernka 2014 r. w Zielonce k/ Warszawy -  Hotel Trylogia.  

 

Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński oraz władze Wyższej Szkoły Współpracy Miedzynarodowej i  Regionalnej im. Z. Glogera,  Rektor  doc. dr Janusz  Kowalski byli organizatorami XVII    Zgromadzenia Plenarnego  KRZaSP.   

  

Więcej ...

XVI Zgromadzenie Plenarne, 10-11.04.2014 r. Zielonka k/ Warszawy

2014-03-04

W dniach  10-11 kwietnia 2014  r.  roku odbyło  się  XVI Zgromadzenie Plenarne w Zielonce k/ Warszawy. Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński oraz Władze Wyższej Szkoły Współpracy Miedzynarodowej i  Regionalnej im. Z. Glogera,  Rektor  doc. dr Janusz  Kowalski ,  byli organizatorami XVI Zgromadzenia Plenarnego  KRZaSP.

 

 

Więcej ...

XV Zgromadzenie Plenarne, 24-25.10.2013r., Zielonka k/ Warszawy

2013-10-11

W dniach  24-25 pażdziernka 2013 r.  roku odbyło   się  XV Zgromadzenie Plenarne w Zielonce k/ Warszawy. Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński oraz władze Wyższej Szkoły Współpracy Miedzynarodowej i  Regionalnej im. Z. Glogera,  Rektor  doc. dr Janusz  Kowalski ,  byli organizatorami XV Jubileuszowego  Zgromadzenia Plenarnego  KRZaSP.

 

Przedmiotem obrad było  m. in.:

 

 - wystapienie Prezesa FRP prof.  dr. hab. inż. Jerzego Woźnickiego  pt. Ścieżki  rozwojowe szkolnictwa wyższego w ostatnich latach : co z tego  wynika dla przyszłosci; 

 

 - wybory członków do  RGNiSW z ramienia KRZaSP

 

Więcej ...

XIX Zgromadzenie Plenarne KRZaSP 22-23.10.2015 r. Jabłonna k/ Warszawy

2015-09-08

Magnificencje, Szanowni Państwo,

 

 

XIX  Zgromadzenie Plenarne  22-23.10.2015 r. odbyło   sie w Pałacu  w  Jabłonnie,    W programie m.in  

 

 

Więcej ...

XIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Gliwice 18-19.04.2013 r.

2013-03-01

Ich Magnificencje, Szanowne Panie i Panowie Rektorzy,
 

XIV Zgromadzenie Plenarne KRZaSP odbyło się w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości  w Gliwicach, w  dniach 18-19 kwietnia 2013  roku pod tytułem „Strategie działań w kryzysie : uwarunkowania, doswiadczenia, nowe szanse" .

Więcej ...

XIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Szklarska Poręba 20-21.09.2012 r.

2012-05-30

W dniach  20-21 wrzesnia 2012  roku odbylo się  XIII Zgromadzenie Plenarne w Szklarskiej Porębie.

Zgromadzenie   miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. 

Więcej ...

XII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Wisła 21-23.03.2012 r.

2012-01-10

Szanowne Koleżanki i Koledzy Rektorzy,

W dniach 22-23 marca br. odbyło się w Wiśle XII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP. Obowiązki gospodarza pełniła Szkoła Wyższa "Edukacja w Sporcie" we Wrocławiu.

Przedmiotem obrad była sytuacja polskiego szkolnictwa niepublicznego wobec zagrożeń demograficznych oraz czekających gruntownych zmian w filozofii kształcenia akademickiego w związku z wejściem w życie  Krajowych Ram Kwalifikacji. Wykład plenarny nt. „Polskie uczelnie niepubliczne - co i jak na przyszłość. Perspektywa ciągłości doświadczeń" wygłosił prezydent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie prof. dr hab. Andrzej Koźmiński. Wykład ten został przyjęty z dużym zainteresowaniem a prof. Andrzej Koźmiński chętnie wziął udział w dyskusji, dzieląc się z rektorami swoim wyjątkowym doświadczeniem i znawstwem spraw. Przewodniczący Konferencji, prof. Waldemar Tłokiński w imieniu Prezydium zaprosił specjalnych gości, którzy żywo uczestniczyli w obradach odpowiadając na liczne pytania rektorów.

Więcej ...

XI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Olsztyn 26-26.10.2011 r.

2012-01-10

XI Zgromadzenie Plenarne KRZASP, Olsztyn, 26-28 pażdziernik 2011r.

 

 

Ich Magnificencje, Szanowne Panie i Panowie Rektorzy,
 

XI Zgromadzenie Plenarne KRZaSP odbyło się w Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn, 26-28 października 2011 roku pod tytułem „Nowy rok akademicki z nową ustawą o szkolnictwie wyższym" .

Więcej ...

X Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Wągrowiec, 7-8 kwietnia 2011r.

2011-06-15

Prezentacja z X Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP w Wągrowcu.

2011-04-11

IMG_3498.JPG 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-8 kwietnia odbyło się X Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

 

Szczegóły w załączeniu.

 

Zał.1

Nowelizacja, strategia i co dalej? Prace Centrum Analiz i Dialogu FRP

- Prezentacja autorstwa Prezesa Fundacji Rektorów Polskich, Prof.zw.dr hab.inż.  Jerzego Woźnickiego

z X Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP w Wągrowcu. - 8.04.2011r.

 

Zał. 2

Foto-relacja z X ZP KRZaSP w Wągrowcu (w aktualnościach strony KRZaSP).

 

Zał. 3

Artykuły prasowe (w aktualnościach strony KRZaSP).

Więcej ...

IX Zgromadzenie Plenarne, Tleń 28-29.10.2010r.

2011-06-15

IX Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Tleń 28-29.10.2010 r.

                                                                                                                                                                     2010-11-03

W dniach 28-29 października w Tleniu koło Tucholi odbyło się IX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Gospodarzem Zgromadzenia była Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.  Zgromadzeni podczas sesji plenarnej Rektorzy przedstawili Wiceministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  prof. dr hab. Zbigniewowi Marciniakowi zwoje uwagi odnośnie do uchwalanej przez Sejm nowelizacji ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym"  ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Duże zaniepokojenie środowiska uczelni niepublicznych budzą zapisy nowelizacji,

nie uwzględniające zgłaszanych wcześniej postulatów, zaś restrykcyjnie ingerujących

w autonomię ekonomiczno-organizacyjną uczelni niepaństwowych.  Niezwykle ważną formą działalności Konferencji w ostatnim roku i aktualnie jest realizacja porozumienia strategicznego w partnerstwie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w celu środowiskowej konsolidacji inicjatyw na rzecz polskiego szkolnictwa wyższego, wobec niesatysfakcjonującej polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co zostało szczególnie zaakcentowane podczas obrad IX Zgromadzenia Plenarnego.

 

Więcej ...

VIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Kazimierz Dolny 15-16.04.2010r.

2010-04-28

W dniach 15 -16 kwietnia 2010 r. odbyło się VIII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP. Podczas obrad Zgromadzenia w dniu 15 kwietnia podjęto sześć uchwał, w tym  (większością głosów) Uchwałę Nr 1 wskazującą "Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020. Projekt środowiskowy" jako podstawę dalszych prac prowadzonych przez Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wyższego nad narodową strategią rozwoju szkolnictwa wyższego

na lata 2010-2020.

 

W załączeniu - treśći uchwał VIII Zgromadzenia Plenarnego KRZaSP.

 

Więcej ...

VII Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Szczecin 10-21.10.2009 r.

2009-11-02

W dniach 19-21 października w Szczecinie odbyło się VII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.
Dwa dni obrad,  podczas których dyskutowano nad opracowywaniem projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, zgłaszając  propozycje, postulaty i wnioski, poprzedzone zostały sesją inauguracyjną, podczas której uczestnicy Zgromadzenia wysłuchali referatów wygłoszonych między innymi przez uczestników II Kongresu Edukacyjnego pt."Ku dobrej szkole" oraz wystąpień  licznie zaproszonych gości.

Więcej ...

VI Zagromadzenie Plenarne KRZaSP, Malbork 2-3.04.2009 r.

2009-11-02

Więcej ...

V Zgromadzenie Plenarne KRZaSP, Ożarów Maz. 11-12.09.2008 r.

2011-06-15

 

W dniach 11-12 września 2008 roku w Ożarowie Mazowieckim ( Hotel Mazurkas Travel, ul. Poznańska 177) odbyło się V Zgromadzenie Plenarne KRZaSP.

Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

 

 

Uprzejmie informujemy, że V Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkól Polskich wybrało nowe władze KRZaSP.

Przewodniczącym został prof. Waldemar Tłokiński, rektor Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku.

 

 

 

Przewodniczący:

 

Prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

 

Kontakt: jmrektor@ateneum.pl

http://www.waldemartlokinski.pl/

 

Honorowy Przewodniczący:

 

Prof. dr hab. Jerzy Malec

 

Prezydium:

 

Dr Andrzej Błachut - Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach.

Kontakt: andrzejblachut@wsu.kielce.pl 

 


Prof. dr hab. Ludmiła Dziewięcka - Bokun - Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych.

Kontakt: rektor@asesor.pl 

 

Dr Michał Gołoś - Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych w Chełmie.

Kontakt: rektorat@wssm.pl

 


Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Jagiełło  - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.

Kontakt: rektor@handlowa.eu 


Prof. dr inż. Grzegorz Janicki - Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej.

Kontakt: janicki.grzegorz@gmail.com


Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska - Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości.

Kontakt: rektor@wshir.pl


Dr Krzysztof Kannenberg - Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem.

Kontakt: kann@uni.torun.pl 


Prof. nadzw. doc. dr Elżbieta Kielska - Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

Kontakt: ekielska@wsh.pl


Prof. dr hab. Witold Kłaczewski  - Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie.

Kontakt: info@wssp.edu.pl


Prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz  - Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni.

Kontakt: lamentowicz@wsms.edu.pl


Prof. dr hab. Jacek Ławicki - Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie.

Kontakt: j.lawicki@lions.org.pl


Prof. dr hab. Wiesław Maik - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Kontakt: uczelnia@byd.pl

  
Prof. dr hab. Wojciech Olejniczak  - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie. 


Prof. nadzw. dr  Piotr Rzepczyński   - Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

Kontakt: przepczynski@wskiz.edu.pl 


Dr hab. Adam Witek   - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. 

Kontakt: dziekanat@wstijo.edu.pl


Dr Janusz Zierkiewicz  - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu.

Kontakt: zierk@poczta.onet.pl

 

Komisja Rewizyjna:

 

Dr Elżbieta Marszałek - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie.
Dr hab. Teresa Martyniuk - Wyższa Szkoła Finasów i Rachunkowości w Sopocie.
Dr Stanisława Ossowska - Wyższa Szkoła Fundacji Kultury Informatycznej.

  

 

 

Więcej ...

IV ZP Gdańsk 13-14 września 2007 roku

2007-11-15

W dniach 27 - 28 września 2007 roku w Gdańsku spotkali się rektorzy na IV już Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.
Tradycyjnie już obrady rozpoczęły się od szczegółowego sprawozdania przewodniczącego z działalności Konferencji za okres marzec 2007 - wrzesień 2007.

Więcej ...

III ZP Krynica 15-16 marca 2007 roku

2007-04-19

W Krynicy Górskiej, w dniach 15-16 marca 2007 roku już po raz trzeci zebrali się rektorzy zrzeszeni w Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, aby w czasie obrad Zgromadzenia Plenarnego rozmawiać o istotnych dla szkolnictwa wyższego kwestiach.

Więcej ...

II ZP Poznań 14-15 września 2006 roku

2007-02-20

W dniach 14-15 września 2006 roku w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu odbyło się II Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP)....

Więcej ...

I ZP Kraków 20-21 marca 2006

2007-02-20

W dniach 20-21 marca 2006 roku odbyło się w Krakowie I Plenarne Zgromadzenie Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.
Przedmiotem spotkania miało stać się podsumowanie dotychczasowych działań Konferencji, zorganizowanie...

Więcej ...