Data ostaniej modyfikacji:
2019-02-15
Ilość wejść na stronę:
1102098Z prasy

wersja do druku | 2007-02-20

 

 Powiązane strony:

Konferencja - Bruksela 30.01.2012 r.

2012-01-05

Pragniemy  poinformować ze w dniu 30 stycznia 2012 r.  w Brukseli  odbedzie  sie konferencja  na temat modernizacji  i zarządzania  szkolnictwem wyższym   i  ich wplywem  na  Europejskie szkolnictwo wyższe:

 

"Engaging in the Modernisation Agenda for European Higher Education".

 

 

Następnego  dnia   odbędą sie warsztaty  dla liderów  europejskiego  szkolnictwa wyzszego :   "Leading and Managing internationalization".

 

Szczegółowe informacje:

http://www.esmu.be/images/stories/MODERN_leadership_workshop_internationalisationx.pdf

 

Więcej ...

Nowy Prezydent EURASHE

2012-01-05

Więcej ...

Podsumowanie kadencji - Jerzy Malec Forum Akademickie 9/2008

2008-09-25

31 sierpnia zakończyła się pierwsza kadencja Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Fakt ten skłania do dokonania wstępnych podsumowań tego, co zaistniało w tym niespełna trzyletnim okresie.

Więcej ...

EURASHE w procesie bolońskim - Janusz m. Pawlikowski Forum Akademickie 7-8/2008

2008-09-01

W dniach 7-9 maja odbyło się na Malcie Zgromadzenie Ogólne członków EURASHE oraz związana z nim doroczna konferencja.

Więcej ...

Jak oceniać dorobek? - Grzegorz Janusz Forum Akademickie 6/2008

2008-09-01

Niewątpliwie istnieje dzisiaj problem rozwoju naukowego części kadry, która zatrzymuje się w swoim rozwoju na stopniu doktora. Ale czy wszyscy muszą być profesorami?

Więcej ...

W dobrym kierunku? - Jerzy Malec Forum akademickie 5/2008

2008-09-01

Chciałbym podkreślić moje uznanie dla kierownictwa resortu nauki i szkolnictwa wyższego za podjęcie kompleksowych działań zmierzających do dostosowania naszego systemu wyższej edukacji do standardów światowych.
w dobrym kierunku?

Więcej ...

Przodem do tyłu - Waldemar Tłokiński Forum Akademickie 3/2008

2008-08-31

Podział na uczelnie akademickie i zawodowe nie posuwa do przodu rozwoju innowacyjności środowiska szkół wyższych, taka reprezentatywność środowiska rektorów ma charakter ambicjonalny, a z punktu widzenia polityki kształcenia - wręcz regresywny.
przodem do tyłu

Więcej ...

Propozycje zmian - Jerzy Malec Forum Akademickie 2/2008

2008-02-28

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym" od początku wywoływała wiele kontrowersji. Przyszedł czas, by zmienić niektóre jej przepisy.

Więcej ...

Student globalny - Waldemar Tłokiński Forum Akademickie 1/2008

2008-02-28

W chwili obecnej trudno byłoby mówić o jakiejkolwiek państwowej strategii internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce.

Więcej ...

Prywatne znaczy złe - Jerzy Malec Forum Akademickie 10/2007

2007-10-17

Nie decyzje administracyjne, lecz prawa wolnej konkurencji powinny decydować o być lub nie być szkół wyższych.

Więcej ...

O zjawisku niedopasowania - Waldemar Łazuga Forum Akademickie 7-8/2007

2007-09-11

„Niedopasowanie" można uznać za najistotniejszy problem na wielkopolskim rynku pracy. Z niego wynikają rozmaite inne „asymetrie", „dysproporcje" i „dysfunkcje".

Więcej ...

Największe nie znaczy najlepsze - rozmowa z prof. Jerzym Malcem Forum Akademickie 5/2007

2007-05-17

Nie wielkość uczelni stanowi o jej sile, ale kadra oraz poziom badań i nauczania. W wielu krajach świetne, renomowane uniwersytety to stosunkowo małe uczelnie w niewielkich ośrodkach, silne w jednej czy dwóch dziedzinach.

Więcej ...

Znane wady ustawy Jerzy Malec Forum Akademickie 4/2007

2007-04-18

Więcej ...

O potrzebie nowelizacji Jerzy Malec Forum Akademickie 3/2007

2007-03-20

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym" uporządkowała sprawy szkolnictwa wyższego. Od początku jednak wywoływała kontrowersje, zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i co do zasad techniki legislacyjnej.

Więcej ...

Nowa Konferencja Rektorów Jerzy Malec Forum Akademickie 2/2006

2007-02-20

Z uwagi na zapis ustawy obligujący organy władzy publicznej do konsultowania wszelkich istotnych spraw szkolnictwa wyższego oraz żywotnych spraw środowiska akademickiego z konferencjami rektorów, znaczenie i rola Konferencji jest nie do przecenienia.

Więcej ...

Czy rzeczywiście szkoły zawodowe? Jerzy Malec Forum Akademickie 3/2006

2007-02-20

Podział na typy i rodzaje szkół wyższych nie jest wyłącznie kwestią nazewnictwa, ponieważ z kwalifikacją do określonego typu szkół wiążą się konsekwencje prawne.

Więcej ...

Uczelnia jak hipermarket Aldona Kamela-Sowińska Forum Akademickie 4/2006

2007-02-20

Mimo że wiek XXI nazywany jest stuleciem wiedzy, to właśnie ta wiedza zeszła z poziomu świętości, weszła na rynek, a jej zdobywanie stało się usługą.

Więcej ...

Pierwsze plenarne Jerzy Malec Forum Akademickie 6/2006

2007-02-20

Jako zadania priorytetowe wskazano dążenie do faktycznego równouprawnienia i integracji publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

Więcej ...

Drogi konwergencji Waldemar Łazuga Forum Akademickie 7-8 2006

2007-02-20

Dla wielu Polaków wszystko, co niepaństwowe, wciąż wydaje się niezbyt pewne, podejrzane, obciążone grzechem bogacenia się i skażone egoizmem. Co zaś państwowe, to dla odmiany trwalsze, pewniejsze i rządzące się mniej bezwzględnymi racjami.

Więcej ...

Dwie sprawy z ustawy Janusz M. Pawlikowski Forum Akademickie 9/2006

2007-02-20

Najwyższy czas skończyć z fikcją bezpłatnych studiów w uczelniach publicznych i płatnych w uczelniach niepublicznych!

Więcej ...Idź do strony:  0  1  2  3 
Pokaż wszystkie strony