Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

Konferencja PIRB Uczelnia na miarę potrzeb 16.05.2019 r.

2019-04-16

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji   zorganizowanej przez  Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.  :  „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 16 maja 2019 roku w Warszawie.

Informacje  o  Konferencji  na stronie  : http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-16-05-2019

W programie m.in:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konferencji   zorganizowanej przez  Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.  :  „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 16 maja 2019 roku w Warszawie.

Informacje  o  Konferencji   na  stronie  : http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-16-05-2019

W programie m.in:

- Kamil Bolek - Chief Marketing Office w LifeTube
"Ponad 2 miliony osób na jednym wykładzie. Jak wygląda nowoczesna edukacja i jej promocja w świecie YouTube"
(Jak dotrzeć do pokolenia Y oraz Z? Czym jest profesjonalny influencer marketing i czy może być skutecznym narzędziem do promocji uczelni? Prelegent opowie o sile influencerów na YouTube. Na przykładach pokaże i wyjaśni - jakie efekty może przynosić influencer marketing i jak mądrze z niego korzystać. )

- Artur Kisiołek - Dziekan i Profesor Wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.
"Cyfrowa transformacja marketingu szkół wyższych"
(W ramach wykładu omówiona zostanie potrzeba zarządzania marketingowego uczelnią wyższą. Następnie przedstawiona zostanie problematyka digitalizacji współczesnego marketingu, w tym między innymi ewolucja koncepcji marketingowych, wpływ internetu na marketing mix oraz zmiany w relacjach klient-firma. Dalsze rozważania prowadzone będą w odniesieniu do podstawowych współczesnych problemów marketingu online. W ostatniej części przedstawione zostaną wybrane wyniki dwóch edycji projektu badawczego pt. „Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej szkół wyższych” ze szczególnym naciskiem na zagadnienia z obszaru promocji online, Social Media i Mobile Marketing.)

- Przedstawiciel Partnera konferencji Euroimpex SA
"Rozwiązania informatyczne i technologiczne dla nowoczesnych wyższych uczelni - jak pozyskać na nie nawet 100% dotacji?"

- Maciej Marciniak - MW Concept Sp. z o.o.
"Nowatorskie systemy głosowań w organach uczelni wyższych oraz elektroniczny
obieg dokumentów"
(Firma MW Concept Sp z o.o. jest liderem na rynku samorządowym w sprzedaży unikalnych rozwiązań informatycznych do obsługi organów stanowiących wszystkich szczebli. Sztandarowa aplikacja firmy pod nazwą eSesja funkcjonuje w blisko 700 polskich samorządach. Innowacyjne rozwiązania różnych systemów głosowań są tym elementem aplikacji, który znajduje zastosowanie w firmach, korporacjach, a także na uczelniach wyższych.)

- Dariusz Kąkol – Pełnomocnik Zarządu, LSS BB
"Renesans w zarzadzaniu majątkiem uczelni"

- Andrzej Szandała - Kierownik projektu, INTERSIEĆ
"Machine learning w nauczaniu online"

- dr hab. Marcin Gębarowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Kryzysowego
"System identyfikacji wizualnej w służbie tworzenia spójnego wizerunku uczelni"