Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

NKN Forum Gdynia 20.05.2019

2019-05-07

Magnificencje,  szanowni  Państwo,

w dniu 20 maja 2019 r. w murach Akademii Marynarki Wojennej odbędzie się Narodowy Kongres Nauki - Forum. Tematem trzeciej odsłony NKN Forum będzie :   Kształcenie.

W ramach przyjętej formuły spotkania planowane są kwestie: wpływu nowej Ustawy na kształcenia, organizacji kształcenia w uczelniach, dostosowania programów studiów do nowych regulacji prawnych oraz nowoczesne metody kształcenia.  

Dbałość o jakość kształcenia. Na tym polu istotne będzie zaprezentowanie doświadczeń i wyzwań z perspektywy uczelni.

 
Profesor  Tłokiński weźmie  udział w Forum w charakterze eksperta, i wystąpi w sesji plenarnej nr. 1, pt.:  „Jakość kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego – rozwiązania prawne i organizacyjne”

Wstęp i moderacja:
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski;

Paneliści:
- prof. dr hab. Maria Próchnicka Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Uniwersytet Jagielloński;
- prof. dr hab. Waldemar Tłokiński Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Rektor Ateneum Szkoła Wyższa;
- dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ndzw Rektor PWSZ w Nowym Sączu;
- Dominik Leżański Przewodniczący PSRP, Politechnika Łódzka.

 

Magnificencje,  szanowni  Państwo,

w dniu 20 maja 2019 r. w murach Akademii Marynarki Wojennej odbędzie się Narodowy Kongres Nauki - Forum. Tematem trzeciej odsłony NKN Forum będzie :   Kształcenie.

W ramach przyjętej formuły spotkania planowane są kwestie: wpływu nowej Ustawy na kształcenia, organizacji kształcenia w uczelniach, dostosowania programów studiów do nowych regulacji prawnych oraz nowoczesne metody kształcenia.  

Dbałość o jakość kształcenia. Na tym polu istotne będzie zaprezentowanie doświadczeń i wyzwań z perspektywy uczelni.

 
Profesor  Tłokiński weźmie  udział w Forum w charakterze eksperta, i wystąpi w sesji plenarnej nr. 1, pt.:  „Jakość kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego – rozwiązania prawne i organizacyjne”

Wstęp i moderacja:
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski;

Paneliści:
- prof. dr hab. Maria Próchnicka Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Uniwersytet Jagielloński;
- prof. dr hab. Waldemar Tłokiński Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Rektor Ateneum Szkoła Wyższa;
- dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ndzw Rektor PWSZ w Nowym Sączu;
- Dominik Leżański Przewodniczący PSRP, Politechnika Łódzka.

 

Cały   program  na  stronie  NKN Forum. 

 

Rejestracja : 

Program wydarzenia, informacje logistyczne oraz formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem www.amw.gdynia.pl/NKN