Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

Konferencja 21-22.11.2018r.

2018-11-13

Szanowni Państwo,

  przekazuję zaproszenie Pana Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do udziału w międzynarodowym wydarzeniu promocyjnym  programu NATO „Science for Peace and Security” (SPS), organizowanym w dniach 21-22 listopada br. w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stałym Przedstawicielstwem  Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych z pro¶b± o Państwa udział oraz upowszechnienie w¶ród wszystkich potencjalnie zainteresowanych podmiotów. Wydarzenie to ma na celu popularyzację wiedzy o programie w¶ród polskich i zagranicznych  podmiotów potencjalnie zainteresowanych współprac± w celu przyszłej  realizacji  międzynarodowych projektów o charakterze naukowym lub szkoleniowym.

 

Program koncentruje się na poniższych obszarach tematycznych:

 

 1. Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych,
 2. Bezpieczeństwo energetyczne,
 3. Bezpieczeństwo cybernetyczne,
 4. Przeciwdziałanie zagrożeniom z zakresu CBRN,
 5. Bezpieczeństwo ¶rodowiskowe,
 6. Wspieranie misji i operacji NATO,
 7. Nowe technologie z zakresu bezpieczeństwa,
 8. Bezpieczeństwo granic i portów,
 9. Rozminowywanie,
 10. Wymiar ludzki i społeczny działań prowadzonych przez NATO.

 

Szczegółowe informacje nt. programu znajduj± się w  materiałach informacyjno – promocyjnych programu: https://www.nato.int/cps/en/natohq/141769.htm

 

Szanowni Państwo,

  przekazuję zaproszenie Pana Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do udziału w międzynarodowym wydarzeniu promocyjnym  programu NATO „Science for Peace and Security” (SPS), organizowanym w dniach 21-22 listopada br. w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stałym Przedstawicielstwem  Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych z pro¶b± o Państwa udział oraz upowszechnienie w¶ród wszystkich potencjalnie zainteresowanych podmiotów. Wydarzenie to ma na celu popularyzację wiedzy o programie w¶ród polskich i zagranicznych  podmiotów potencjalnie zainteresowanych współprac± w celu przyszłej  realizacji  międzynarodowych projektów o charakterze naukowym lub szkoleniowym.

 

Program koncentruje się na poniższych obszarach tematycznych:

 

 1. Zwalczanie zagrożeń terrorystycznych,
 2. Bezpieczeństwo energetyczne,
 3. Bezpieczeństwo cybernetyczne,
 4. Przeciwdziałanie zagrożeniom z zakresu CBRN,
 5. Bezpieczeństwo ¶rodowiskowe,
 6. Wspieranie misji i operacji NATO,
 7. Nowe technologie z zakresu bezpieczeństwa,
 8. Bezpieczeństwo granic i portów,
 9. Rozminowywanie,
 10. Wymiar ludzki i społeczny działań prowadzonych przez NATO.

 

Szczegółowe informacje nt. programu znajduj± się w  materiałach informacyjno – promocyjnych programu: https://www.nato.int/cps/en/natohq/141769.htm